Vandrehistorier om Dragørs Skoler

Dragør Museumsforening havde indbudt medlemmer og andre interesserede til ”Vandrehistorie” torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00. Emnet var Dragør Skole.

Museumsforeningens formand Martin Hans Borg bød velkommen til de fremmødte i skolegården.

Martin Hans Borg, Dragør Museumsforenings formand, bød velkommen til deltagerne og guiderne. Martin kunne nikke genkendende til meget af det, Henning fortalte om hans gamle skole. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Martin behøvede ikke nærmere at præsentere: Arkivleder Henning Sørensen og cand.mag. Tina Høegh Nielsen, begge fra Historisk Arkiv på Stationsvej 5.

En lille kort tur i Den gl. Bydel med ”Vandrehistorie”. Tak til ”Google” for efterfølgende at fortælle fotografen, hvor han havde været fra 19.05 til 19.39.

Titlen på aftens tur var meget passende. ”Vandrehistorie”. Tina og Henning indbød til en kort byvandring, hvor de fortalte om flere af de mange små skoler, der havde været i den gamle bydel.

Von Ostensgade 2. Her havde der været en mindre privat skole. Henning Sørensen fortalte om det nødvendige med de mindre skoler, da der ikke var plads nok i den kommunale skole. (Foto: Dines Bogø).
Man ved, sagde Henning, at den første skole i Dragør har ligget i Hollandsfed i 1700-tallet. (Foto: Marianne Bogø).

Første stop var Von Ostensgade 2. Næste stop Hollandsfed, hvor den ældste skole havde ligget i 1700-tallet. I Zyftensgade fortalte Tina og Henning, at her ikke kun havde været almindelig skole, men også musikundervisning.

En lille finurlighed om spillelærerinden. Når der var en særlig anledning, fik eleverne små gaver. Gaverne var gemt rundt omkring i hjemmet. Ved at lytte til tempoet i det musikstykke, der blev spillet under gavejagten, kunne børnene få et hint om de var langt fra eller tæt på målet.

Tina fortalte om flere af beboerne i Zyftensgade og de forskellige skoler, der havde været. (Foto: Dines Bogø).

Flere steder på Fogdens Plads og i Lodsstræde havde der været skoler. Også Realskole. Sidste stop var i Blegerstræde 9, hvor man på muren kan læse om skolen, der både har været pige- og drengeskole. Skolen lukkede i 1920, da den nye ”Grå Skole” blev indviet på Vestgrønningen.

Den lille skole i Blegerstræde 9. Som noget af det første min svigermor fortalte om, da jeg kom til Dragør i 1963, var ”Det gamle Dragør og hendes barndom. Rigmor Weber født Larsen (1909-98) fortalte også om sine første skoleår. Den lille skolestue, frøkenen og frikvarterer i haven uden for op mod Bymandsgade. Hendes skoletid efter 1920 foregik på Vestgrønningen. (Foto: Marianne Bogø).

Dragør Skole, Vestgrønningen 5-11

På nordgavlen af Vestgrønningen 11 kan man læse, at bygningen er opført af Dragør By i 1891. Dele af den gl. inskription er svær at se i dag pga. en udbygning. (Foto: Dines Bogø).

Tilbage ved skolerne på Vestgrønningen bød Carsten Dinesen Maass indenfor i Den Gl. røde Skole. Her hørte vi lidt om, hvad der havde været i de forskellige lokaler og Henning nævnte, at der var en plade på nordsiden af skolen, der fortalte om bygningen.

Tidl. Skoleinspektør, bestyrelsesformand for Museum Amager, Carsten Dinesen Maass bød indenfor i den ældste af de eksisterende skolebygninger. (Foto: Dines Bogø).

I aulaen i ”Den nye Røde Skole” fra 1954 fik deltagerne en kort dias-gennemgang om de fire skolebygninger på Vestgrønningen. Der blev vist fotos fra den store lokalsamling på Historisk Arkiv.

Vandrehistorier om de tre nuværende og tidligere skolebygninger i Dragør. (Foto: Historisk Arkiv).

Dragør Skole, Vestgrønningen 5-11.

Tina afsluttede med at fortælle om arkitektur, opbygning af skolesystemet historisk og hun gav flere eksempler på tidligt kommunalt skolebyggeri i København.

Deltagerne blev kraftigt opfordret til at fortælle om deres egen skoletid i Dragør til Historisk Arkiv.

Martin sluttede på vegne af deltagerne af med en velment tak til Tina og Henning.

Eksempler på nogle af de mange fotos, der er skannet og som man ser på www.arkiv.dk. Der er lang vej endnu inden alt er indscannet, men det øvrige kan ses på Historisk Arkiv, Stationsvej 5. (Fotos: Historisk Arkiv).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?