Høring af kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån

Forslag til ny kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån i Dragør Kommune er nu i offentlig høring.

Bevilling af beboerindskudslån – lovgrundlag

Dragør Kommune yder lån til betaling af beboerindskud i lejligheder til boligtagere, i henhold til lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57. Kommunen yder primært lån til boliger beliggende i Dragør Kommune. Har lejeren måttet fraflytte sin hidtidige lejlighed i Dragør Kommune på grund af sanering eller byfornyelse yde kommune dog beboerindskudslån, selvom den nye bolig ligger i anden kommune.

Det er muligt at afslå at yde lån, hvis ansøgeren efter kommunalbestyrelsens samlede vurdering af ansøgerens økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet.

Lån kan således kun bevilges:

  • Hvis borgeren har den økonomiske formåen til at opretholde lejeudgiften og til at indfri lånet efter gældende regler
  • Hvis borgerens personlige forhold tilsiger, at der er behov for at yde boligindskudslån

Reglerne for vurderingen af den økonomiske formåen er reguleret ved lovgivning. Det er en kommunalpolitisk beslutning, hvilke personlige forhold, der prioriteres, når der træffes beslutning om bevilling af indskudslån.

Borgercentret varetager opgaven med bevilling af beboerindskudslån.

Høringssvar

Du skal sende eventuelle bemærkninger til kvalitetsstandarden til Dragør Kommune på borgerogsocial@dragoer.dk inden fredag den 14. juni 2019.

 
 

Seneste artikler

 
 
 

Fik du læst?

Meget mere end en trappe

Endelig blev den indviet: Dragør Skole har fået arkitekttegnet læringstrappe   Af Camilla Lærkesen Den har allerede været flittigt brugt, men fredag morgen inden efterårsferien

Læs mere »