Høring af kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån

Forslag til ny kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån i Dragør Kommune er nu i offentlig høring.

Bevilling af beboerindskudslån – lovgrundlag

Dragør Kommune yder lån til betaling af beboerindskud i lejligheder til boligtagere, i henhold til lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57. Kommunen yder primært lån til boliger beliggende i Dragør Kommune. Har lejeren måttet fraflytte sin hidtidige lejlighed i Dragør Kommune på grund af sanering eller byfornyelse yde kommune dog beboerindskudslån, selvom den nye bolig ligger i anden kommune.

Det er muligt at afslå at yde lån, hvis ansøgeren efter kommunalbestyrelsens samlede vurdering af ansøgerens økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet.

Lån kan således kun bevilges:

  • Hvis borgeren har den økonomiske formåen til at opretholde lejeudgiften og til at indfri lånet efter gældende regler
  • Hvis borgerens personlige forhold tilsiger, at der er behov for at yde boligindskudslån

Reglerne for vurderingen af den økonomiske formåen er reguleret ved lovgivning. Det er en kommunalpolitisk beslutning, hvilke personlige forhold, der prioriteres, når der træffes beslutning om bevilling af indskudslån.

Borgercentret varetager opgaven med bevilling af beboerindskudslån.

Høringssvar

Du skal sende eventuelle bemærkninger til kvalitetsstandarden til Dragør Kommune på borgerogsocial@dragoer.dk inden fredag den 14. juni 2019.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?