Lørdag den 12. maj 1945. Hele Storkøbenhavn var på gaden

Danmarks befrier, som man kaldte feltmarskal Bernard Law Montgomery, kom til Københavns Lufthavn i Kastrup ugen efter befrielsen.

Langs hele ruten stod man og ventede på at få et glimt af helten.

3. maj 2019. Lene og Dines Bogø foran de to køretøjer, som Montgomery benyttede lørdag den 12. maj 1945, da han i triumf blev kørt fra Kastrup gennem København og retur. Modellerne er en Cadillac V8 fra 1933 bygget på Østerbro til Kongehuset. Humber Snipe er fra 1939. Chauffør i Humber Snipe var Gudmund Schack. (Foto: Karen Strøjer, Strøjer Samlingen, Assens).

Af Dines Bogø

Allerede den 5. maj 1945 var de første britiske tropper kommet til København ad luftvejen.

Den 8. maj 1945 kom hovedstyrken, der var kørt via Jylland, Fyn og Sjælland. Flere britiske orlogsfartøjer lå i Københavns Havn.

Når nu Montgomery skulle ankomme måtte man sikre sig, at der ikke var en eller anden tyske forlægning, der kunne finde på et eller andet.

Dragør Fort

På Dragør Fort lå der fortsat en større styrke velbevæbnede tyske marinesoldater, der disponerede over forskelligt skyts inkl. luftværnskanoner.

Briterne konstaterede, at Den tyske Kriegsmarine stadig befandt sig på Dragør Fort. Den 11. maj 1945 overgav kommandanten sig til en britisk officer, der bl.a. var ledsager af et mindre kontingent modstandsfolk. Modstandsfolkene havde medbragt et stor Dannebrogsflag, men tyskerne havde kappet flaglinen på den store flagstang, så flaget kom op på den lille flagstang over porten. I midten ses Jørgen Strøbæk og th. delingsfører ”Lille Larsen”. (Foto: Poul Petersen).

Det tyske mandskab havde nægtet at overgive sig til de lokale modstandsfolk, der havde kvarter på Store Magleby skole. Briterne sendte en officer og to menige, der samme med en gruppe modstandsfolk henvendte sig til den tyske kommandant på Dragør Fort.

Det tyske mandskab overgav sig den 11. maj 1945, dog først efter at ødelagt flaglinerne på både den store og lille flagstang. Nu var der gjort klar til modtagelse af feltmarskallen uden indblanding fra den tidligere fjende.

”Monty” kommer

Allerede 10.30 ankom den nyudnævnte statsminister Vilhelm Buhl. Han boede i øvrigt på Amagerbrogade 31 lige op ad Vor Frelser Kirkegård. Buhl brugte ventetiden til at gå frem og tilbage, medens han læste på den tale, han skulle holde på engelsk.

12. maj 1945. Modtagelseskomiteen var på plads i god tid. Forrest Montgomerys repræsentant i Danmark, generalmajor Richard Henry Dewing. Tv. Statsminister Vilhelm Buhl (A) i samtale med udenrigsminister John Christmas Møller (C). Begge hædret med et ”vejnavn” på Amager. Christmas Møller fik for 70 år siden en stor plads og Buhl fik i nyere tid en lille blind vej, der tidligere var indkørsel til lossepladsen. (Foto: Birte Dauw).

Regeringen var repræsenteret ved udenrigsminister Christmas Møller, forsvarsminister Ole Bjørn Kraft, Frode Jacobsen og professor Mogens Fog. General Gørtz og viceadmiral Vedel repræsenterede dansk forsvar.

Montgomerys maskine blev observeret kl. 11.23 i horisonten og kl. 11.25 (5 minutter før planlagt) holdt Dakota-maskinen med Montgomery og hans stab på forpladsen.

Dagmarhus med afstikker til Amalienborg

Kl. 12.00 ankom Montgomery til Dagmarhus ved Rådhuspladsen. Ved afgang kl. 12.50 fra Dagmarhus havde Montgomery skiftet til Kongens bil, da han nu var kongeparret officielle gæst.

Efter en visit hos kongeparret besøgte Montgomery på Langelinie enheder af den britiske flåde.

Kl. 14.15 efter let frokost på Amalienborg nåede Montgomery og Dewing til Langelinie, hvor rear-admiral Reginald Holt og kaptajn H.W. Williams tog imod. (Arkivfoto).

Hjemturen foregik også via Dagmarhus, hvor der var bilskift.

Endelig kommer han tilbage. Mange havde ventet på Amagerbrogade for også at se feltmarskallen, når han returnerede til lufthavnen. Man var klar over forsinkelsen, da Statsradiofonien transmitterede begivenheden. Radioforhandler Freddy Hansen fra Dragør havde en forretning ved Amager Bio, hvor foto er taget. Montgomery anvendt en Humber som stabsvogn og derfor skulle han køre i en Humber i København. Kongehuset ville også vise, at Montgomery var en særlig gæst. Derfor skiftet til ”Store Krone” på Dagmarhus. (Foto: Museet for Danmarks Frihedskamp).

På Dagmarhus blev feltmarskallen stærkt forsinket, fordi mange danske repræsentanter ville trykke hånd og fortælle Montgomery om Danmarks stærke modvilje mod alt tysk og de mange aktioner mod besættelsesmagten, som danske havde udført.

12. maj 1945 kl. 17.00. Amager Landevej Lige før indkørslen til lufthavnen over for Gemmas Allé. Churchill (1950) og kaptajn Kurt Carlsen (1952) blev også kørt gennem København i samme Humber Snipe årgang 1939, som Montgomery i 1945. (Foto Poul Petersen, Maglebygård, Ndr. Kinkelgade).

Med to timers forsinkelse forlod Montgomery Danmark.

Langt om længe når feltmarskallen frem til Københavns Lufthavn. (Arkiv: Niels Gyrsting).

Inden havde han dog lige nået at udtale de ord, der efterfølgende er blevet fortolket på flere måder. Han siger: ”Second to none”. Måske kan man oversætte det til ”Uovertruffen”. Var det modstandsbevægelsen generelt han mente eller den del, der havde sendt efterretninger til Den britiske Efterretningstjeneste i London?

Gunnar ”Nu” Hansen fra Statsradiofonien sender ”live” interviewet med Montgomery. (Arkivfoto).

Mange troede, at feltmarskallen havde fået overrakt ”Elefantordenen” på Amalienborg. Det var ikke tilfældet. Montgomery fik kun ”Storkorset til Dannebrogsordenen med bryststjernen i diamanter”.

Et par måneder efter landende Montgomery i Værløse, hvor han uden opmærksomhed kørte til Sorgenfri, hvor Kong Chr. den X overrakte ham ”Elefantordenen”.

Bonus:

  • Mere om 12. maj 1945 og Montgomery her.
  • Mere om Montgomery og Elefantordenen her.
  • Mere om Strøjer Samlingen her.
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?