Snart bor du i en bi-venlig kommune

En eng i Søvang skal konverteres til blomstermark for at tiltrække bier. Dermed kan Dragør kalde sig en bi-venlig kommune, men hvad skal vi være det for, og hvordan kan det være, at projektet, der oprindeligt var budgetteret til 50.000 kroner, nu kan udføres for 15.000? Vi har spurgt Allan Holst (A), der er formand for By, Erhvervs- og Planudvalget.

Foto: Danmarks Biavlerforening

Af Pia Melander Guilbert

På et markområde nord for Søvang, skal der i løbet af sommeren plantes en særlig blanding frø af blomster, der tiltrækker bier. Det blev vedtaget på tirsdagens møde i By- Erhvervs- og Planudvalget.

På det tre hektar store areal, der ejes af kommunen, udgør en boldfælled to tredjedele. Den sidste tredjedel på cirka 1 hektar reservereres nu til bierne.

– Dragør vil gerne være en grøn kommune, både hvad angår naturpleje, dyreliv og CO2. Vi er derfor hele tiden åbne over for, hvordan vi på forskellig vis kan prioritere biodiversiteten, forklarer Allan Holst der er formand for By, Erhvervs- og Planudvalget.

(Indsat) Allan Holst (A), formand for By, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør. Baggrundsfoto: Danmarks Biavlerforening

Helle med dejlige safter

Projektet går i gang i løbet af sommeren. Det bliver dog ikke sådan, at vi pludselig kommer til at opleve sværme af bier, understreger Allan Holst

– Blomsterne skal tiltrække bierne og giver dem en slags ”helle”, hvor de kan suge til sig af de dejlige safter.

Ifølge Danmarks Biavlerforening, bestøver bier hvert år afgrøder i landbrug og frugtavl for 1 milliard kroner. Dertil kommer den uvurderlige funktion, når bier bestøver naturens planter til fordel for haveejere, fugle og vildt. Den største udfordring for bierne er ifølge foreningen, at der er perioder gennem sæsonen, hvor det er vanskeligt for bierne at finde føde. Det gør dem mere modtagelige for sygdomme og pesticider.

Bi-branding

Ved at plante de særlige frø er Dragør med til at sikre bierne føde hele sæsonen. Samtidig bliver vi registreret som bi-venlig kommune.

– Det kan vi bruge i vores branding. Derudover er hensyn til natur og dyreliv i sig selv et fint formål og generelt en god investering, både for naturen og os mennesker, understreger Allan Holst og nævner som eksempler nogle af kommunens andre naturprojekter som fårene på Sydstranden og de fredede grushuller på Nordstranden.

Oprindeligt var projektet budgetteret til 50.000 kroner, men By- Erhvervs- og Planudvalget har besluttet kun at afsætte 15.000.

– Det sker jo nogle gange, at vi politikere sætter en anden ramme end den oprindelige for at vise, at der er noget, vi gerne vil, men der også er grænse. Og så er det forvaltningens opgave at finde ud af, hvordan projektet kan lade sig gøre inden for den ramme, slutter Allan Holst.

Bivenlig kommune

Alle kommuner der etablerer mindst 1 hektar af de bivenlige planter fra DLF får et certifikat, i form af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne.

Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med frøfirmaet DLF udviklet flere frøsortimenter, der på en gang skaber flot blomstring og føde til bier, fugle og andre dyr. For nogle ganske få tusinde kroner er det muligt at tilså 1 hektar med bivenlige planter – til gavn for bierne og et smukt syn for kommunens borgere.

Læs mere om hvordan du selv kan blive meget mere bi-venlig på www.biavl.dk

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?