Vandrehjem i Dragør? – Del 2 af 2

Hvor var det vandrehjemmet skulle have ligget? Hvorfor blev det ikke til noget, når man havde bygningen i efterkrigstiden?

Er skibet indrettet som ”Vandrehjem” i Dragør Færgehavn? Nej det er AIDAluna på vej fra København til Kiel den 15. maj 2019 kl. 18.29. (Foto: Dines Bogø).

Link til 1. del nederst på siden

Af Dines Bogø

Store Magleby sogneråd ønskede, at de tyske stenbygninger (der lå også en stor stenbygning på grunden Jægervej 15-17) skulle nedrives og henviste til at hele området allerede i 1919 var udlagt til villagrunde.

I 1949 købte flyvertelegrafist ved Zone-Redningskorpset Niels Michael Seierøe grunden Jægervej 3 af Reinhard Møller.

Villaen på Jægervej 3 blev opført kort tid efter at den store vagtbygning blev nedrevet.

Seierøe opførte i årene 1950-1951 den nuværende villa. Niels Michael Seierøe omkom ved en flyulykke i 1956 og året efter solgte Hedvig Seierøe villaen til Inger og Aage Rybner. Fra efteråret 1957 og over 50 år var Jægervej 3 også adresse for lokalavisen Dragør Nyt.

Grunden Jægervej 1, der i dag hedder Kirkevej 146A-146B, solgte Reinhard Møller i 1952.

Der var flere ejere inden grosserer Urban E. Friis i 1958 købte grunden. Her blev den nuværende bygning opført, hvor der har været en del forskellige erhverv, herunder tæppehandel, tandlæge, garnforretning, marskandiser, håndkøbsudsalg og legetøjsforretning.

1995. Kirkevej 146, villa og butik, opført i slutningen af halvtredserne. (Foto: Dines Bogø).

P. Petersens Allé 2 og 4

Maskinmester Reinhard Møller købte allerede kort tid efter befrielsen også de to grunde på P. Petersens Allé. Her fik han anlagt have med sten og planter. Flere tyske flygtninge hjalp med anlægget og haveplanen var udført af ingen ringere end ”Slotsgartneren fra Berlin”.

I maj 1946 blev der foretaget en optælling af antal flygtninge i lejren, der var opdelt i Nord- og Sydafsnit.

På grunden ud mod Kirkevej, nuværende Kirkevej 148 blev der 1951-1952 opført en villa. På facaden var der opsat et flot messingskilt med husnavnet ”Stengrunden”. Byggeriet varede længere end beregnet på grund af tekniske problemer. En vandåre langs P. Petersens Alle / D.B. Dirchsens Allé drillede. Det gør den stadig i 2019.

Kirkevej 148. Da Reinhard Møller solgte huset i 1957 blev skiltet med husnavnet ”Stengrunden” taget ned.

Reinhard Møller havde på et tidspunkt en plan om at sammenbygge det omtalte store tyske underjordiske bassin (6 m i diameter) i haven med kælderen under huset via en gang. Han opgav projektet, måske fordi p.g.a. den meget vandfyldt sandåre på P. Petersens Allé. Senere ejere brugte bassinet bl.a. som regnvandsbeholder.

På grunden syd for P. Petersens Alle 4 havde Reinhard Møller bygget et sommerhus, som dog off. havde status af hønsehus for at overholde kommunens bygningsreglement.

Sommerhuset blev nogle år i halvtresserne anvendt til helårsbeboelse. I 1960 blev den nuværende villa opført.

Det var ikke helt undgået de lokales opmærksomhed, at Reinhard Møller til tider havde været meget ”initiativrig”.

I Dragør Boldklubs revy måtte Reinhard Møller høre for lidt af hvert. ”Villa Stengrunden”, som Reinhard Møller fik opført, blev aldrig det hus han havde ønsket. Han solgte det i 1957 til Henny og Niels Bruun.

Spor fra dengang

Enkelte spor af aktiviteterne fra dengang for ca. 75 år siden kan man stadig finde ud over det omtalte meget store bassin.

I flere haver findes de såkaldte rullebanefliser. Flere fundamenter fra tyske bygninger eksisterer og mange af de midlertidige vand- og kloakrør blev ikke gravet op i 1948-49, som en lokalt VVS-firma ellers havde garanteret.

Oktober 1991. Området ved Kirkevej, hvor der aldrig kom et Vandrehjem. (Dragør Luftfoto).

Af og til dukker der rester op af el- og telefonledninger fra 1944-47 i området. For ikke mange måneder siden blev der fundet spor af, at man i flygtningelejren ”Flüchtlingslager 03-06 / 126” havde haft eget husdyrhold.

Enkelte grundejere er også blev overrasket over sætningsskader i murværk. Måske ligger en del af en bygning oven på et af de mange vandbassiner, der også blev etableret i flygtningelejren?

Læs også: Vandrehjem i Dragør – del 1

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?