Vi har modtaget: Indlæg vedr. Strandparken og Meny

Som de fleste allerede har hørt lukker Møller Jensen Meny i Dragør med udgangen af oktober i år. Det har ført til en del debatter og reaktioner blandt politikere, borgere og sagens kerneparter Meny og Strandparken. DragørNyheder.dk har modtaget indlæg fra Strandparken:

”Til medlemmer af økonomiudvalget”

Morten Dreyer foreslår i Dragørnyheder.dk,  at Strandparken tager en ekstra drøftelse med Meny og indbyder til et forsoningsmøde på Rådhuset.

Strandparken har tidligere tilbudt medlemmerne af Økonomiudvalget at komme til en drøftelse af salget af Meny-bygningen. Borgmesteren svarede: ”Tak for jeres henvendelse og tilbud om et møde. Vi vender tilbage når sagen kommer op igen.” Strandparken vil gerne gentage tilbuddet, vi kommer gerne til et møde med økonomiudvalget, hvis udvalget har ønske herom.

Med venlig hilsen
Søren Keldorff, formand for Strandparken
Pia Johansen, formand for Strandparkens afd. 1”

Endvidere har vi modtaget indlæg om beboermødet den 15. maj:

”Salg af Meny-bygningen”

Strandparkens afd. 1 havde beboermøde onsdag den 15. maj. På beboermødet blev det med 126 stemmer for, 22 imod og 18 hverken for eller imod vedtaget,  at foreslå Strandparkens repræsentantskab, at Meny-bygningen  kommer i offentligt salg med klausul om,  at der altid skal være dagligvarebutik på området uden at der skal kunne bygges ovenpå. Der var endvidere bl.a. tilslutning til,  at tilbudsgiver skal arbejde for at der medicinudlevering fra apoteket samt at der etableres en ordning med udbringning af dagligvarer

Strandparkens øverste myndighed, repræsentantskabet, der har kompetencen til at sælge afdelingernes ejendomme, holder møde den 4. juni 2019.

Med venlig hilsen
Pia Johansen, formand for Strandparkens afd. 1.

Indlæg af Morten Dreyer: Åbent brev til Strandparken

Læs også: Møller Jensen Meny lukker til efteråret

Seneste artikler

 

Fik du læst?