Fredningsstenen på Færgevej

Alle har set en større sten på Færgevej, men hvorfor står den der? Hvad står der på stenen? Har den ”altid” stået der?

Ca. 1950. Fredningsstenen på nuværende Færgevej. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand).

Af Dines Bogø

Strandengene fredes

Dragør Kommunalbestyrelse og Amager Naturfredningsforening var den 14. oktober 1936 i princippet blevet enige om, at frede Dragørs sydlige strandarealer fra Strandlinien ud for Tulipanhuset (nuv. Zyftensgade 3) til Store Magleby kommunegrænse.

28. juli 2003. Ligger de små sten under græsset eller er de fjernet? (Foto: Dines Bogø).

Ordlyden i selve Fredningsdeklarationen blev vedtaget den 2. februar 1938.

Ved udgravning til ”Kajakhavnen” fandt man flere sten. Den største sten blev flyttet til det opfyldte areal ud for Søgade. (Foto: Zone-museets arkiv).

Fredningsstenen på Færgevej

Mandag den 19. oktober 1936 afholdt Dragør Kommunalbestyrelse sit ordinære møde. Et af punkterne på dagsordenen drejede sig om inskriptionen på den sten, der var opstillet på Strand­linien.

Redaktør Chr. Nicolaisen foreslog teksten: “Minde om Hansemarkedet paa Dragør ca. 1300 til 1600”. Fisker Emil Jensen foreslog: “Til Minde om Dragør som Skipper-, Lods- og Fiskerby”.

Det blev dog rutebilchauffør M.O. Jensens forslag, som man i dag kan se på stenen:

“Den 14. oktober 1936 vedtog Dragør Kommunalbestyrelse at frede Byens Strandenge”.

Zone-Redningskorpset, der havde fået opgaven med at flyttet stenen, måtte anvende flere kranvogne og en blokvogn. (Foto: Zone-museets arkiv).

Byens Strandenge

Arealet mellem Dragør havn og Badehotellet var i årene før 1936 blevet opfyldt.

Dette området havde tidligere fungeret som byens losseplads med de ulemper det havde givet specielt for beboerne på Strandlinien.

Lossepladsen blev bl.a. fyldt op med sand fra udgravningen af den nye kajakhavn, der blev anlagt ud for Badehotellet.

Her blev stenen anbragt i 1936. Er den blevet flyttet eller drejet senere? (Foto: Zone-museets arkiv).

Jord til tildækning af lossepladsen blev opgravet på Sydstranden, hvor der så fremkom nogle store huller.

Kommunen havde flyttet lossepladsen til Walløes havn, og senere skulle affald så fyldes i de huller på Sydstranden, hvor man havde hentet den omtalte jord.

Kajakhavnen

Ved udgravning af Kajakhavnen ud for Drogdensvej fandt man flere store sten

1937. Kajakhavnen er udgravet. ”Fredningsstenen” er opsat. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Det er den største af disse sten, der blev transporteret til Strandlinien ud for Søgade. Stenen kendes i dag som ”Fredningsstenen”. Kajakhavnen blev tilsandet og fyldt med tang, så den eksisterede ikke mange år.

Mindre private havne

Hvor kajakhavnen blev anlagt lå oprindelig en af de små private havne. Den blev kaldt “Svanens havn”. Det var et lille firkantet bassin anlagt i midten af 1800-tallet af styrmand Jan Hansen Svane.

Af andre private havne kan nævnes Knudsens bro/Walløes ved nuværende Dragør Søbad. Der var ”Høpfners havn” (tæt ved Madsens Krog) og ”Dykkerens havn” også kaldet “Dubbertens havn”. Sidstnævnte lå ved P-pladserne ud for Zyftensgade, hvor der for ca. for 60 år siden var minigolfbane.

Svanes Havn ud for Drogdensvej

Indløbet i “Svanens havn” bestod af en lang meget smal rende, der var beskyttet af opfiskede sten. I den lille havn var der plads til 4-5 mindre joller.

Senere overtog skipper Christen Palm Friis “Svanens havn”, og Palm Friis søn Christen havde havnen til sin død i 1928. Ved havnen havde sønnen en lille kasse, hvor han opbevarede en større søkikkert. Mod betaling af 2 øre kunne byens drenge få lov til at kigge ud til Drogdens fyrskib.

Er Fredningsstenen blevet flyttet?

Fredningsstenen var oprindelig omkranset af mindre sten i en elipseformet kreds.

1957 og 2017. Søgade med ”Fredningsstenen” i baggrunden. Strandlinien blev omlagt, da Færgevej blev etableret i 1960.

Et godt emne til debat med rigtige lokale..

Er stenen blevet flyttet? Når man evt. er blevet enige om det punkt, kan man spørge. Hvornår er de elipseformede mindre sten fjernet eller er de bare blevet tildækket?

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?