Historisk tema: Bysegl, symboler og branding

De fleste samfund har en historisk fortid. Det gælder ikke mindst for Dragør og Store Magleby. Byernes historiske fortid strækker sig langt tilbage i tiden, og historierne er vidt forskellige for de to samfund.

Ved kommunesammenlægningen i 1974 kom byerne under en fælles paraply, og de er efterhånden ved at smelte sammen til en fælles enhed under navnet Dragør.

Men hvordan kan man med et enkelt symbol udtrykke de historiske rødder og byernes sjæl!

Det vil blive belyst gennem nogle historiske temaartikler. Dette er første del i temaserien.

Prolog

Af Claus Ehlers

Kulturen på det sydlige Amager står foran markante begivenheder. Dragør Gamle By nærmer sig en optagelse på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv, og Store Magleby kan i 2021 fejre 500-års jubilæum.

500-års jubilæet henfører til hollændernes ankomst til Amager, og bosættelsen i Store Magleby efter invitation fra Kong Christian den Anden i 1521. Der arbejdes på at få royal deltagelse fra både det danske og det hollandske kongehus, ligesom det har været tilfældet ved tidligere store jubilæer

Begge begivenheder vil selvsagt blive stærkt markeret og bringe Dragør og Store Magleby i fokus over en bred front.

I forbindelse med 400-års jubilæet i 1921 gæstede Dronning Wilhelmina af Holland og Prinsgemal Henrich det danske hof og aflagde ved denne lejlighed besøg på Amagermuseet. Her ses dronningen med Kong Christian den 10. og med kronprins Frederik med Prinsgemalen bagved. Der håbes også på royalt besøg ved 500-års jubilæet i 2021.

To af Dragørs personligheder inden for design og kreativ markering har sat sig for at udarbejde et visuelt symbol, som kan forene Dragør og Store Magleby i en nutidig form. Et enkelt udtryk, som kan forene de to samfunds righoldige historie under en fælles paraply.

De to lokale personligheder bag arbejdet er billedkunstneren Flemming Brylle og designeren Jens Winding.

Udarbejdelsen af et ”brand”, som det fagligt betegnes, har stået på gennem en længere periode, og nu føler begge, at tiden er moden til at bringe resultatet frem.

Det symbol, som Flemming Brylle og Jens Winding har udviklet, forener Store Maglebys betydning som forsyner af grøntsager til København med Dragør som centrum i Middelalderens sildefiskeri og som efterfølgende betydende søfarts by.

Grøntsagsdyrkningen stammer fra det effektive og forfinede havebrug, som de hollandske bønder bragte med sig, og disse var også initiativtagere til udbygningen af havnen i Dragør som grundlag for den senere blomstrende søfart.

I symbolet indgår ankeret som fællesbetegnelse for Store Magleby og Dragør. Vandet omkring ankerets bund med de to sild henviser til Dragør, og den solbeskinnede himmel med tulipanerne i ankerets top henviser til Store Magleby.

Det udviklede fælles symbol for Dragør og Store Magleby, som i samråd med designerne vil kunne anvendes i markedsføringen i både kulturel sammenhæng og som ”brand” for det lokale handelsliv.

Udformningen af ordet DRAGØR er med særlig typografi gjort til et ”brand” i sig selv, således at de to elementer kan benyttes hver for sig og i skøn forening i forbindelse med markedsføringen. En markedsføring som bliver af betydning i forbindelse med de kommende store begivenheder, og med den rette ”branding” kan markedsføringen føre til gode resultater.

Navnet Dragør er gjort til et ”brand” i sig selv ved at anvende et markant typografisk udtryk.

Fra sidelinjen har de to lokale historieinteresserede forfattere Dines Bogø og Claus Ehlers kigget med over skulderen, og de har deltaget i udviklingen frem til det færdige resultat.

Dines Bogø og Claus Ehlers har begge interesseret sig for byvåben og bysegl på Amager og historierne bag, som ofte her vist sig at være baseret på tilfældigheder.

I forbindelse med udarbejdelsen af det fælles ”brand” er de blevet inspireret til at beskrive og gennemgå byvåben, segl, tegn og symboler på Amager, som har været benyttet gennem tiderne, og sætte det hele i et større perspektiv. Et område som ikke tidligere har været beskrevet samlet.

Fortællingen vil blive bragt i en række tema-artikler.

14. maj 2019. Flemming Brylles og Jens Windings kreative evner synes at være gået op i en højere enhed ved udviklingen af det fælles symbol. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?