Vi har modtaget:

Dragør vil være bedst tjent med at vi genåbner budget 2019-2022

Vi har modtaget: 

Dragør kommunes pengekasse er tom om få år. Kommunens likviditetskurve er stærkt nedadgående, og når vi når det første år i næste valgperiode er kassen så tom, at vi har alvorlige problemer og formentlig sættes under administration. Det er der flere årsager til, hvor den primære problemstilling er, at vi anvender vores serviceloft fuldt og helt, og samtidig har vi mistet 20 millioner kr. om året i skatteindtægter. Når vi mister indtægter og samtidig fastholder samme forbrug, ja, så er kassen tom på et tidspunkt. Det gælder for kommunen og det gælder for enhver privat husholdning. Og udfordringen med at få kommunens budgetter til at hænge sammen er lige stor for alle partier og uanset hvilke konstellationer der er i det politiske liv.

Foto: DragørNyheder.dk

Indlæg af Kenneth Gøtterup (C), medlem af Byrådet i Dragør

Kommunens administration har sendt en løftet pegefinger

I juni måneds udvalgsmøder har forvaltningen indstillet, at hele anlægsbudgettet revurderes og har anbefalet en række vedtagne anlægsprojekter som skal stoppes, andre udsættes og nogle gennemføres. Dette for at tilføre flere penge til vores fælles pengekasse, så vi kan styrke den samlede beholdning. En meget klar melding om, at situationen er alvorlig og der skal politisk handling til. Samtidig er tre kommunale bygninger ved at blive sat til salg, og i modsætning til for få måneder siden, hvor Socialdemokraterne, Venstre og DF lovede at indtægterne skulle anvendes til bedre skoler og SFO´er og senest på kommunalbestyrelsens møde i sidste uge, blev det tydeligt, at provenuet nu skal lægges i kassen. Alt sammen meget fornuftigt, men herefter er kæden desværre faldet af.

Invitation til nye budgetforhandlinger

Den 4. juni 2019 skulle vi på By, Plan og Erhvervs udvalgets møde tage stilling til forvaltningens indstilling. Resultatet af dette blev at Socialdemokraterne, Venstre og DF ikke fulgte indstillingen, men besluttede at frede nogle projekter og aflive andre. Helt uden at der er en politisk drøftelse om, hvordan vi reelt styrer kommunen gennem denne alvorlige økonomiske krise. Når kassen er ved at være tom, at vi skal spare massivt på driften og dermed den borgernære service, hjælper det altså ikke, at man på et udvalgsmøde en tirsdag aften, helt uden forberedelse og dialog vælger til og fra på projekter. Det er nemlig som at tisse i bukserne. Det letter og varmer, men kun kortvarigt, hvorefter man fryser. Det der er behov for er, at vi som samlet kommunalbestyrelse rykker sammen i bussen og laver en økonomisk plan for resten af denne valgperiode og hele næste valgperiode. Vi redder ikke kommunens økonomiske udfordringer ved at spare lidt hist og her. Vi redder den ved, at vi nedbringer vores forbrug på anlægs og anvender vores penge til at vedligeholde det der er absolut nødvendigt, så vi ikke pådrages øget udgifter senere og så til forbedringer, der kan nedbringe vores driftsomkostninger. Vi skal nedbringe vores driftsbudget og det kræver en fælles og langsigtet beslutning om, hvilket serviceniveau vi skal have på de forskellige områder, hvor der skal være brugerbetaling og hvordan vi kan skaffe flere indtægter.

På mødet stillede Konservative og Liste T derfor et fælles forslag om, at vi lader Økonomiudvalget droppe det nuværende budget, at alle partier indkaldes til fælles budgetforhandlinger, uden at have ultimative krav, og målet er, at vi finder fælles fodslag i at få reddet kommunens økonomi. Borgmesteren har ikke på noget tidspunkt haft fokus på dette og udvalgsformændene værner – naturligt nok – om at det ikke skal være på deres område der skal være besparelser.  Desværre blev Liste T og Konservative nedstemt og Socialdemokraterne, Venstre og DF afviste vores fælles åbne invitation om at få genåbnet det samlede budget.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Gruppeformand, Konservative

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?