Status på Diger i Dragør

Efter første halvår 2019 gør Dragør Kommune status og fortæller på hjemmesiden om næste skridt i projektet Diger i Dragør.

Luftfoto af Dragør

Dragør Kommune ligger lavt i landskabet og skal derfor beskyttes mod stormflod i fremtiden.

Status på hjemmesiden

Alle interesserede kan læse status om projektet med at beskytte Dragør Kommune og dens indbyggere mod stormflod på dragoer.dk under ”Vores kommune/en kommune i udvikling”.

Du kan også gå direkte via linket Projektstatus for juni 2019. Her giver vi en status på, hvad er besluttet, og hvad er endnu ikke besluttet om de kommende diger i Dragør.

Samarbejde med Sund & Bælt og fondsansøgning

Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2019 at afsøge et samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og andre mulige parter. I forlængelse heraf undersøger kommunen eventuelle synergier mellem af parternes projekter på kort og lang sigt. Derudover har kommunen sendt en ansøgning om fondsstøtte til partnerskabet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania med henblik på at udvikle projektet for kystbeskyttelse og diger i Dragør Kommune.

Konkurrence og borgerinddragelse

Der skal gennemføres en konkurrence om at udvikle et konkret projekt for fremtidens diger i Dragør, og dette er fortsat planen. Input fra tidligere borgerinddragelse i 2018 vil indgå i konkurrencen. Repræsentanter for grundejerne får mulighed for at følge konkurrencen, og der vil også blive afholdt åbne borgermøder i forløbet.

Spaden i jorden?

Kommunen forventer nu, at anlægget kan begynde om 3-4 år afhængigt af de politiske beslutninger undervejs og forløbet omkring myndighedsansøgninger, idet store dele af Dragørs kyst er dækket af fredninger og naturbeskyttelse.

Seneste artikler

 

Fik du læst?