Byggesagsbehandling – status forår 2019

I 2018 havde Dragør Kommune længere sagsbehandlingstid på byggesager end normalt. Det har kommunen arbejdet aktivt med at forbedre. En opgørelse i foråret 2019 viser, at Dragør nu igen er langt tættere på målet om en kortere sagsbehandlingstid for borgere og virksomheder. Målet er, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager i Dragør Kommune følger de nationalt anbefalede servicemål.

Allan Holst, formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Unormalt højt

At sagsbehandlingstiden i 2018 lå unormalt højt skyldes blandt andet flere erhvervsbyggesager end normalt, udskiftning af kommunens to byggesagsbehandlere samt ikrafttrædelse af nyt bygningsreglement (BR18) i sommeren 2018. Det har til sammen givet længere sagsbehandlingstid i gennemsnit end normalt.

Dertil kommer udfordringer med registrering og systemopgørelse, som påvirker statistikken i gal retning, og som ikke stemmer overens med virkeligheden i Dragør Kommune. Disse udfordringer forventes at være et overgangsfænomen og er en konsekvens af en igangsat systematisk oprydning og systemteknisk afslutning af en række ældre byggesager. Vel at mærke sager, hvor borgerne i praksis har fået en afgørelse, men hvor der i systemet så at sige manglede at blive sat ”et flueben” ved ’Afsluttet’ – alt imens dagene blev ved at tælle i statistikken.

Normalt modtager kommunen hvert år ca. 225 ansøgninger om byggetilladelser, heraf drejer 2-5 sig om erhvervsbyggesager. Inden for det seneste år modtog kommunen 25 erhvervsbyggesager.

Tiltag iværksat

Dragør Kommune arbejder løbende med at forbedre servicen over for borgere og virksomheder, og der er også sat ekstra ind på at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager.

Det er sket gennem at iværksætte for det første en særlig aftale om overtid for medarbejderne, for det andet indkøb af ekstern konsulentbistand, for det tredje en hurtig, indledende screening af nye byggesager og endelig for det fjerde fortsat systemoprydning og bedre sagsstyring.

Det går den rigtige vej

Status pr. primo juni 2019 viser, at Dragør Kommune i alt 32 i gangværende byggesager. For to tredjedeles vedkommende forventes de nationale servicemål overholdt.

Allan Holst, formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget udtaler: ”Vi er ikke i hus endnu, men jeg er tilfreds med at forvaltningen har iværksat tiltag og arbejder aktivt med at forbedre serviceniveauet, så vi igen kan komme på niveau med tidligere.”

Han uddyber: ”Dragør Kommune er desværre ikke den eneste kommune i landet, som har vanskeligt med at holde sig under servicemålene. Landsgennemsnittet for hvad man kalder simple konstruktioner og erhvervsbyggeri lå i 2018 over de nationale servicemål.”

Kom i god tid

Dragør Kommune stræber efter at holde servicemålene, men der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt. Der er nemlig forskel fra byggesag til byggesag. Hvis du for eksempel søger om dispensation, vil sagsbehandlingstiden blive længere, fordi ansøgningen skal i nabohøring, før der kan gives en eventuel byggetilladelse.

Går du med tanker om at bygge, er det altid klogt at henvende sig i god tid. På den måde kan du få afklaret om en ansøgning kræver nabohøringer, dispensationer o.l.

Kommunen oplyser løbende behandlingstiderne for byggesager på kommunens hjemmeside, så du har mulighed for at tage højde for det i byggeprocessen.

Digitalisering af byggesagsarkivet

Som noget nyt går kommunen i den nærmeste fremtid i gang at digitalisere arkivet med byggesager. Målet er at nedbringe den tid, som går med at finde oplysninger frem i forbindelse med både nye og tidligere byggesager. Tanken er, at borgerne og virksomhederne såvel som kommunens byggesagsbehandlere hurtigere og nemmere kan få adgang til de relevante informationer.

Det digitale byggesagsarkiv forventes at være klar ved årets udgang.

Fakta om de nationale servicemål

Servicemålene for sagsbehandlingstid for forskellige typer af byggesager er (i gennemsnit for alle sager):

  • Simple konstruktioner har: 40 dage
  • Enfamilieshuse: 40 dage
  • Industri- og lagerbygninger: 50 dage
  • Etagebyggeri, erhverv: 55 dage
  • Etagebyggeri, boliger: 60 dage

Sagsbehandlingstiden opgøres i kalenderdage og regnes fra det tidspunkt, hvor en ansøger har indsendt en fuldt oplyst ansøgning til kommunen har truffet en afgørelse i sagen. I sagsbehandlingen kan der være behov for sagsbehandling hos anden myndighed, fx kulturarvsstyrelsen, ligesom der er lovpligtige høringer, der skal gennemføres. Dette tælles med som kommunernes sagsbehandlingstid.

 

Seneste artikler

Foto: Bazoom AI.

Sådan forbereder du dig til vandreture på Island

Island er nok et af de flotteste steder på jorden, hvis man elsker udendørs eventyr. Fra store vandfald til vulkanske landskaber og gletsjere, byder Island på mange spændende vandreture. Men hvordan forbereder du dig bedst til vandreture Island, og hvordan får du den bedste oplevelse?

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?