Enigt skoleudvalg bakker op om to 10. klasser i Dragør  

Vi har modtaget: Gennem de seneste måneder har der i Skoleudvalget været diskuteret om, hvorvidt 10. klasse i Dragør kunne placeres på erhvervsskolen Next i Valby. Et synspunkt som vi i de Konservative har været skeptiske overfor, da vi mener 10. klasse udfylder en vigtig rolle for mange unge mennesker i Dragør.

Foto: Dines Bogø

Indlæg af Martin Wood Pedersen (C), medlem af Kommunalbestyrelsen i Dragør

10. klasse fortsætter på Nordstrandskolen – en god beslutning af et enigt udvalg!  

Hos C ønsker vi nemlig at beholde 10. klasse i Dragør, fordi det er en mulighed for at modne og styrke en gruppe unge, inden de begiver sig videre i enten læreplads eller ungdomsuddannelse. At flytte dele eller hele 10. klasse ud af kommunen, vil være en klar forringelse af vort skoletilbud og samtidigt medføre en risiko for, at enkelte unge simpelthen vælger 10. klasse fra.

Det var derfor glædeligt at et enigt i Skoleudvalg valgte at nedstemme forslaget, hvorefter vi fortsætter med forventeligt 2 stk. 10. klasser i Dragør også til næste skoleår.

Udover at den for os rigtige beslutning blev truffet, var der faktisk også et andet glædeligt element i denne udvalgsbeslutning. Ofte ser vi i sager af denne type at der ønskes yderligere information og belysning af emnet. Noget som trækker ressourcer ud af forvaltningen. Denne gang var der dog et tydeligt fravalg og sagen blev afsluttet. Så her blev der faktisk slået 2 fluer med 1 smæk.

Vi har i Dragør et stærkt 10. klasse tilbud med dygtige lærere og elever. Det skal vi værne om, da det styrker de unge i deres videre færd.

Stort tak til Skoleudvalget for at træffe den rigtige beslutning.

Med venlig hilsen
Martin Wood Pedersen
Medlem af Kommunalbestyrelsen for de Konservative

Seneste artikler

 

Fik du læst?