”Kernehuset” – hvorfor hedder en bygning det? 1:3

Hvor mange tænker over, at en vej har et lidt specielt navn? Det hedder Zytfensgade eller Von Ostensgade. Sådan er det bare.

Tidligere havde mange gårde og huse navne. En bygning i Store Magleby ved Strøby hedder ”Kernehuset”. Hvorfor nu det? Her får du første del af tre dele om “Kernehuset”.

1934. ”Kernehuset” Sdr. Kinkelgade 31 i Store Magleby. Fra gavlen vejer den grønne KU-fane. (Foto udlånt af Gert Jan Petersen).

Af Dines Bogø

Kernehuset ligger på Fælledvej 2 og her finder man Snedker- og Tømrerfirmaet Flindt & Pedersen.

Har firmaet navngivet bygningen? Nej man skal faktisk tilbage til trediverne, før bygningen på Fælledvej 2 blev opført, for at finde forklaringen på navnet.

Det første Kernehus

For 110 år siden blev foreningen Amager Konservative Ungdom stiftet.

I de første mange år havde man ikke egne lokaler; men i midten af trediverne lykkedes det Den konservative Ungdomsforening ”KU”, at få en lejeaftale med gårdejer Hans Svendsen fra Langhøigaard i Møllegade.

1934. Fra pladsen foran ”Kernehuset”. Helt i baggrunden ses gården Raagaard Minde, Sdr. Kinkelgade 35. (Foto udlånt af Gert Jan Petersen).

Foreningen fik rådighed over halvdelen af et hus, der lå på gårdejerens grund på Søndre Kinkelgade 31. Lokalerne dannede kernen i arbejdet, og derfor kom huset naturligt nok til at hedde ”Kernehuset.

Nyt mødelokale

Konservativ Ungdom fik senere mulighed for at leje større lokaler på Løvegården i Hovedgaden 14.

Da foreningen blev nødt til igen at flytte, lejede man Villa Søglimt, Møllevej 59A. Her holdt man til indtil 1944, hvor de lokale Gestapofolk fra Villa Pax i Dragør begyndte at interessere sig for K.U. og foreningen måtte droppe møder i faste lokaler.

27. december 2003. Villa Søglimt på Møllevej 59A blev anvendt af KU en længere årrække. (Foto: Dines Bogø).

Man benyttede bl.a. nogle gange sidebygningen med keglebanen på Dragør Badehotel.

Fra foråret 1944 var mange KU-medlemmer blevet tilknyttet modstandsbevægelsen på Amager.

Efter besættelsen flyttede Konservativ Ungdom til lokaler på gården Clausensminde i Maglebylille.

Den lokale KU-forening på Sydamager havde eget logo.

På det tidspunkt var foreningens medlemmer begyndt at indsamle penge via en byggefond til opførelsen af eget hus.

Gården i Maglebylille blev brugt i ca. fem år, og i en periode derefter benyttede man Store Magleby Kro og Dragør Strandhotel.

En søndag i sommeren 1934. Fra et møde i KU på pladsen foran ”Kernehuset” i Sdr. Kinkelgade. (Foto udlånt af Gert Jan Petersen).

fortsættes …

Seneste artikler

 

Fik du læst?