Kan man blive rundforvirret af ”husnumre”

På en kort tur til Odense skulle vi lige klare et ærinde i en forretning i Asylgade ved Nørregade. Nemt, når GPS er tændt, men vi skulle ind på en gågade og åbnede ikke for GPS i mobiltelefonen.

Vi skulle finde nr. 36. Var det nemt? Nej, vi havde glemt, at man skal ”tænke omvendt i Odense” og hvad betyder det så?

1. maj 2019. Eksempel fra Odense. Omvendte husnumre i Asylgade. Odense kommune har udlovet en bedre frokost på rådhuset, hvis jeg kommer med forklaringen. Hvorfor er husnumre omvendt i Odense? Den mest simple forklaring. Det er en tilfældighed før husnummerering blev standardiseret. (Foto: Dines Bogø)

Af Dines Bogø

Normalt, når man ser et husnummer og man skal finde et i nærheden, så er det nemt. Står man og kigger på et lige husnummer, ligger højere numre til venstre og lavere numre til højre.

Selvfølgelig modsat på den anden side af gaden. Højere ulige numre ligger til højre.

Eksempel på en vej med retvendt husnummersystem. F.eks. Kirkevej.

Sådan er det bare ikke altid.

Eksempel på en vej med omvendt husnummersystem. F.eks. Kongevejen.

Det skal ikke være nemt

I Odense har man siden 1857 haft ”omvendte husnumre”. Det vil sige, at man bare skal tænke det hele omvendt!

Jamen er det så kun Odense, der har lavet det omvendt? Flere steder på Fyn anvender man også det ”omvendte husnummerprincip”. I Jylland er der flere større byer, der bruger ”omvendt husnummerering”. F.eks. i Esbjerg.

Er der flere steder i Danmark? Ja den del af Aalborg kommune, der tidligere var Nørresundby kommune, har også det omvendte system. Så ikke engang inden for samme kommune er reglen ensartet.

Omvendt i Jylland og på Fyn

Hvad så med Sjælland? Bruger man så ”retvendt husnummerering” overalt på Sjælland. Tilsyneladende. Men på Amager finder man ”det omvendte system”.

I Storkøbenhavn er der et sted, hvor man har ”Omvendte husnumre” (mørkt område). Måske findes der ikke ”Omvendte husnumre” andre steder øst for Storebælt end i Dragør?

I ”lille” Dragør kommune indførte historikeren, postmester Chr. Nicolaisen husnumre i den adressebog han udgav i 1910. Det faldt ikke i god jord hos Byrådet. Man ville hellere anvende matr.nr. som adressebetegnelse.

Da man senere i lille Dragør kommune besluttede, at nu ville man indføre husnumre, valgte man, sikkert ved en fejl, ”den omvendte husnummerering”.

Store Magleby og Dragør

Jamen, hvad gjorde man så 1. april 1974, da Store Magleby og Dragør kommuner blev sammenlagt? Svaret er: Ingenting. Så når man i dag passerer den nuværende kirkesognegrænse skifter husnumrene.

Grænserne i de to nuværende kirkesogne følger den gamle kommunegrænser fra før 1974.

Hvad så med fællesvejene, som Kirkevej, Krudttårnsvej og Engvej, der lå i skel i de gamle kommuner?

Det længste stykke af Kirkevej ligger i Store Magleby, så det har man retvendte numre. Engvej har omvendte numre, fordi hele vejen ligger i Dragør og der lå oprindelig kun huse på østsiden.

Hvad så med Krudttårnsvej? Selv om det meste af vejen ligger i gl. Dragør kommune lå alle husene på nordsiden i Store Magleby kommune. Her har man så retvendte husnumre.

Hvidtjørnen er anlagt i Dragør få år før etableringen af ”Fælleskommunen”, som barnet hed dengang i 1974. I Hvidtjørnen har man det ”omvendte princip”.

Er alt så på plads?

På Øresunds Allé fik man lavet et mix i de forskellige grundejerforeninger, men det blev ændret, så det hele blev omvendt. På Annasvej var man kommet til at retvende de fire husnumre, men det er nu rettet til omvendte.

Så skulle alt være på plads? Der er kun en enkelt vej tilbage i Dragør, hvor man har en skøn blanding af lige og ulige i samme vejside.

Hvad gør man i udlandet?

I Malmö og Göteborg anvendes det ”Det omvendte princip”, men f.eks. i Landskrona, Helsingborg, Ystad og i Stockholm anvendes ”Det retvendt princip”. Andre steder i udlandet anvendes flere forskellige nummersystemer.

I Berlin har man fortløbende husnumre fra start i højre side: 1, 2, 3 og 4 o.s.v. Når man når til afslutning af vejen, giver man numre fortsat i modsat side tilbage til start. Så ved start, ser man nr. 1 på højre side og på modsatte fortov ser man et hus f.eks. med nr. 119.

Tilsvarende i London. Man skal bare lade være med at forlænge vejen. I stedet giver man forlængelsen et nyt vejnavn.

Endnu en regel gammel Dragør

En lidt mere forståelig regel i den gamle by. I bydelen har man pladser, gader, stræder og gange.

Alle gader ligger øst-vest og alle stræder ligger nord-syd. Mange af vejnavnene er fra en større ændring omkring 1930-31.

11. februar 2007. Strandlinien i Dragør. Eksempel på ”omvendte husnumre”. Sørg en taxichauffør om vedkommende er blevet forvirret i ”Gl. Dragør”. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?