Borgermøde om Madsens Krog

Kom og lyt! På mandag den 17. juni 2019 kl. 17 holder vi informationsmøde i Tolderhuset, Strandlinien 3, om planerne for Madsens Krog. Anledningen er forslag til lokalplan 78 for Madsens Krog, som er i høring.

Borgermøde om Madsens Krog

Forslaget har til formål at gøre det muligt at udvide søsportsklubbernes faciliteter under hensyn til områdets bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgangsmuligheder.

Det er også muligt at se klubbernes lokaler i Madsens Krog og høre, hvilke aktiviteter som klubberne har.

Seneste artikler

 

Fik du læst?