Hvorfor hedder en bygning ”Kernehuset”? Del 3:3

Tidligere havde mange gårde og huse navne. En bygning i Store Magleby ved Strøby hedder ”Kernehuset”. Hvorfor nu det?  Som omtalt i de to første artikler i denne serie var det den lokale konservative ungdomsafdeling, der opførte ”Kernehuset” på Fælledvej 2.

Hvad skulle huset bruges til?

1940. Huset på Søndre Kinkelgade, hvor KU havde deres første hus, der var ”kernen / centrum” for KUs aktiviteter. (Foto udlånt af Frits Dirchsen).

Af Dines Bogø

Mange aktiviteter i Kernehuset

I de første år fra 1959 var det foreningens damer med Gunhild Hoe Larsen og Anni Jansen i spidsen, der lagde mange timers arbejde i Kernehuset, når der skulle laves arrangementer.

Crilles Petersen fra den nærliggende gård ”Nyvang” på Nyvangsvej 10 sørgede for det daglige praktiske arbejde og opsyn med Kernehuset. Det var ikke ualmindeligt, at huset var udlejet 60-70 gange om året til familiefester, arrangementer m.v.

De foreningsmæssige arrangementer i Kernehuset blev ofte lavet i et samarbejde mellem Konservativ vælgerforening, Amager KU og den konservative kvindekreds.

Nye ejere

I 1971 talte man om, at udvide bygningen, men dette blev som bekendt ikke til noget.

De aktive omkring Kernehuset blev også ældre, og i begyndelsen af firserne aftalte man med Omsorgs-Klubben (OK Klubben) om, at de kunne overtage bygningen.

OK Klubben oprettede en fond, der fra 1983 havde ansvaret for Kernehuset.

1993. Et af de sidste år, hvor bygningen er indrettet til fest-og aktivitetshus. (Foto: Dines Bogø).

Bygningen trængte til renovering og det har været en medvirkende årsag til, at OK-fonden solgte Kernehuset pr. 1. marts 1996.

29. februar 1996 var fotograf Dirch Jansen på besøg i anledning af, at OK-Klubbens havde solgt bygningen. På det store skilt ved indkørslen stod der, at det var Dragør Store Magleby OK Fond ”Kernehuset”. På metalskiltet nedenfor stod der ”Kærnehuset”. (21 fotos kan ses https://arkiv.dk/vis/261731).

Der kom nu to forretninger i bygningen. En forretning, der solgte tørrede blomsterbuketter og dekorationsartikler og i den største del af bygningen flyttede SSM-Elektronik ind. Firmaet handlede med antenner, paraboler, PC-udstyr samt udførte reparationer af TV/Radio/Video og andet elektronisk udstyr.

I 2005 overtog den nuværende ejer Snedker- og Tømrerfirmaet Flindt & Pedersen den historiske bygning.

15. juni 2011. Der er et elinstallationsfirma i den del, hvor der ved ombygningen var blomsterdekoration. I den østligste del af bygingen er der kontor, lager og værksted for et lokalt snedker- og tømrerfirma. (Foto: Dines Bogø).

Læs også: Kernehuset del 1 og Kernehuset del 2  

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?