Den gamle kyststi langs lufthavnen

I dag kører vi ad Kystvejen uden ofte at tænke på, at det er en forholdsvis ny vej øst om lufthavnen. Torsdag den 20. november 2003 kl. 12.11 blev den røde snor klippet til den nyetablerede Kystvej. Skulle der have været en ”Kystvej” allerede før besættelsen i 1940?

Blå linje angiver den gamle sti, som mange benyttede før tyskerne afspærrede lufthavnen i april 1940. Nr. 4: Krudthus som restauratør Hammer købte og indrettede som restaurant. Nr. 5: Krudthus anvendt af lufthavnen som fårestald og fjernet i ubemærkethed omkring 1948. (Kort fra 1945 og 2005).

Af Dines Bogø

I nyere tid er der blevet etableret en cykelsti ”Amager rundt”. I trediverne talte man om en bilvej ”Amager rundt”.

Hvorfor gik der så lang tid inden der blev etableret en kystvej?

Københavns Lufthavn havde hele tiden haft en kystvej, men den lå ”inden for hegnet” og den var udelukkende forbeholdt køretøjer, der havde tilladelse til at bevæge sig i det sikrede område.

Efter etableringen af Øresundsbroen og den tværgående motorvej opstod der ofte problemer med trafikken i nord-syd gående retning på Amager. Bl.a. også fordi man havde lukket flere ældre tilkørsler til motorvejen.

Hvem skulle betale en Kystvej? Tårnby kommune, hvor det meste af lufthavnens areal ligger, mente ikke, at deres borgere umiddelbart havde brug for en vej uden om lufthavnen.

20. november 2003. Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen, Lufthavnsdirektør Niels Boserup og Borgmester Asger Larsen havde betalt anlægget. Borgmester Henrik Zimino fra Tårnby kommune var inviteret med. (Privatfoto).

Dragør daværende borgmester havde gode relationer til amt, nabokommune og lufthavn. Amtet ville gerne have en cykelsti Amager rundt. Ansatte i lufthavnen måtte ikke i samme omfang som før 11. september 2001 benytte den indre Kystvej. Dragør ville have gerne udviklet industriområdet ved A.P. Møllers Allé.

Dragør kommune betalte med til anlæg af Kystvejen inde i Tårnby kommune og Tårnbys borgmester modsatte sig ikke at vejen blev anlagt.

Læs mere her om den ældre Kystvej og om etableringen af Kystvejen.

Landliggeren Erik Johansen fra Sundby kørte ofte ad kyststien, når han skulle til og fra Dragør. 6. august 1935 kørte han ad Nordre Strandvej passeret Ryvej og er nu i hen over Maglebylilles marker på vej ad stien mod nord forbi Krudthus 5. (Privatarkiv).

Seneste artikler

 

Fik du læst?