To ”ens huse” på Engvej i Dragør – Del 2:3

Der ligger flere huse på Engvej, der ligner hinanden over for den tidligere boldbane. De huse er opført i slutningen af halvtresserne. Der er to ens huse som blev opført allerede i 1908 på den sydligere del af Engvej. Her får du historien om det ene af de to oprindelige huse.

2001. Engvej 73-71. Yderst th. ligger nr. 69 Thorald Nielsens hus. Her var der fra 1965 skomagerforretning. Foto: Dines Bogø

Af Dines Bogø

Villa Kaio, Engvej 71

Den svenskfødte arbejdsmand og malersvend Edvard Svendsen, der boede til leje i “Lundehuset” (hjørnet af Lundestien og Lundegårds Strandvejstien), købte i juni 1913 Engvej 71 af skorstensfejermesteren Einar Hansen.

Engvej 71 blev opkaldt efter familiens grævlingehund, der hed ”Kaio”.

Bag huset var der stald, hvor der var plads til to heste og en ko. Familien Svendsen havde lejet marker, hvor nu dele af Strandparken ligger, og de havde også lejet et jordstykke ved Kai Lippmanns Allé. Grøntsagerne blev kørt til København på hestevogn.

Edvard Svenden var også sprøjtefører ved Store Magleby brandvæsen og fører på det lokomobil, der trak byens mobile tærskeværk.

I 1935 solgte Edvard Svendsens huset til sine tvillingedøtre Edvardine (Dine) og Elisabeth (Lisa). Edvardine blev gift i 1939 med i Christian Niels Larsen, hvorefter de flyttede ind på 1. salen. Elisabeth flyttede til Tømmerup, da hun blev gift.

Engvej 71 under besættelsen

Edvardine ”Dine” udlejede underetagen. Det var hendes søsters søn Egon Strøbæk og dennes hustru Onny, der flyttede ind.

Værnemagten havde i 1944 beslaglagt nabohuset “Digehuset”; Engvej 69, hvor tre tyske officerer var indkvarteret.

Edvardine’s hus var også i søgelyset. I eftersommeren 1944 kom to tyske officerer kørende ad Ankerstien. De ville beslaglægge huset, men Edvardine Larsen truede af dem og jagede dem væk. Læs videre her om, hvad der videre skete i de to besættelsesår og efterfølgende.

1953. Inden Engparken blev opført, blev de to hvide huse på Engvej 71-73 anvendt som pejlemærker af fly og skibe. Søndre Strandvej er endnu ikke taget i brug. Fasanvænget er ikke ført igennem til Engvej. Der er endnu ikke gravet ud til K.B. Nielsens to ejendomme på Krudttårnsvej 13-27. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Læs også: To ens huse på Engvej – del 1

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?