Nyt kapitel på ”Bistroen”

I Dragør behøver man kun sige ”Bistroen”. Underforstået, der er kun en bistro og den ligger ved Nordre Væl på Kongevejen 2. Eller den lå! Mange vil sige, at der har den ligget altid, eller i hvert fald så langt tilbage, som man selv kan huske.

Ca. 1930. Ejendommen ”Rosenlund”, Kongevejen 2. På det tidspunkt er der skomager i forretningsbygningen. Bemærk de let genkendelige bygninger på Kongevejen 4 og 6. (Foto via Historisk Arkiv, Dragør).

Nyt kapitel

Nu starter et nyt kapitel på Kongevejen 2, hvor en tiltrængt facaderenovering “åbner” den flotte ejendom og gør plads til en ny italiensk restaurant.

RE Cusina står der på de nye markiser og bag facaden åbner en ny italiensk restaurant og take-away. Hvornår den åbner er endnu uvist. Det er murermester Gert Petersen A/S i Dragør som med godt håndværk står bag den flotte facaderenovering. Foto: DragørNyheder.dk

Af Dines Bogø

Tilbageblik – Ejendommen Kongevejen 2

Bygningen er opført i 1936. Det årstal ses også på inskriptionen over indgangen til lejlighederne.

Den nuværende ejendom blev opført af fabrikant, grosserer Carl Schepler, der boede Bülowsvej 26, 2.sal på Frederiksberg. Hvem er så det?

Men siger man, at Carl Heinrich Jens Schepler (1870-1942) sammen med sin mor er Irmas egentlige grundlægger, giver det mening.

Irmas dobbeltbutik i sidebygningen på Kongevejen 11 (tidligere ”Den lille slagter”), som Irma havde lejet siden 1915 af boghandler Schou, var blevet for lille. Derfor byggede firmaet ejendommen på hjørnet af Kongevejen.

Den lokale købmand Edvard Ravn på Kongevejen 6 solgte ejendommen til Carl Schepler. Ravn havde købt ejendommen helt tilbage i 1919.

Købmand Ravn har sikkert ikke betragtet Irma som en egentlig konkurrent og desuden lå der en Irmabutik skråt over for ham, da han solgte til Irma den 8. marts 1935.

Den tidligere ejendom

Den gamle ejendom, der blev revet ned i 1936, var opført i slutningen 1700-tallet. Ud over beboelse i den tilbagetrukne ejendom, har der været forretning i en mindre bygning, der lå på hjørnet.

I forretningsbygningen havde man forhandlet alle slags destillerede drikke i stort og småt. Der har været fiskeforretning med levende fisk i støbte bassiner. Brødudsalg med is og konfekture, skomager, legetøj og parfumeforretning.

På vestgavlen af den nuværende bygning sidder et relief, som er overført fra den tidligere ejendom. Det forestiller ”fru Justitia”, og ovenover initialerne C-J-B, der står for Christine og Jacob Bertelsen. (Foto via Historisk Arkiv, Dragør).

Skomager, Irma og Schou

I 1936 var der i ejendommen på Kongevejen 2 oprindeligt tre forretninger i stueetagen. Så to lejemål i stuen og stadig fire lejemål på etagerne.

Der var skomager på E.C. Hammers Vej 1 (Søren Nielsen og fra 1959 sønnen Thorald). Denne forretning blev indlemmet i Irma i 1965. Ud mod Kongevejen lå Schou, der senere blev erstattet af Mion, Papillon, Top til tå og Gimigano. I 2012 fik bistroen selskabslokale i den tidl. Schou-forretning. Nu en samlet stueetage med den nye italienske restaurant, der erstatter Bistroen.

1965. Kort tid før skomagerens butik blev en del af Irma. Da Irmas direktør Børge Olsen hørte om den nye bygning, der skulle opføres på Neels Torv, droppede han ombygningen af Kongevejen 2 og 1. december 1966 flyttede Irma til nuværende placering. (Foto via Thorald Nielsen. Det er datteren Ulla, der står ved indgangen).

Ejendommen har haft skiftende ejere efter Carl Scheplers død i 1942.

1966. Skomager Thorald Nielsens butik er købt af Børge Olsen og sammenlagt med Irma. (Foto: T. Pluzek).

Irma Fabrikkerne A/S har ejet ejendommen i to perioder afbrudt af A/S Dansk Ægeksport.

Tandlæge Aage Gall købte ejendommen i 1967 og 10 år efter blev den opdelt i seks ejerandele.

Bemærk træerne ved indkørslen til Kongevejen. (Foto fra midten af tresserne udlånt af Majken Pedersen).

Der har været servitutter/restriktioner om tandlægepraksis og indretning pengeinstitut o.l.

Kongevejen 2, ca. 1940. Frøknerne Hvied, Hupfeld og Vinther, som Carl Schepler havde ansat. De skulle have gode regnekundskaber og langt hår. Det sidste lidt pudsigt, da håret skulle være sat under kappen. (Arkiv: Dines Bogø).

Lillian og Ove Høegh indrettede i 1967 Dragør Bistro i den tidligere Irmaforretning. Politiet og kommunalbestyrelsen gav beværterbevilling til den splinterny Dragør Bistro. Dog i første omgang uden ret til udskænkning af stærke drikke.

8. nov. 2003. Nordre Væl blev navngivet i 2000 og tre år senere blev vejskiltet opsat. (Foto: Dines Bogø).

”Bistroen” har haft skiftende forpagtere, men har i alle årene været et sted, hvor man mødtes til en bid mad og en snak. Udefra havde Bistroen ikke forandret sig, men skiftende forpagtere har altid sat deres præg på indretning og kulinariske tilbud.

Nu er der ny italienske restaurant nyindrettet bygget sammen med det tidligere selskabslokale. Opgang til lejligheder forgår nu via E. C. Hammers Vej 1.

Maleri fra ca. 1950. Irma med det gamle skilt, hvor der står JRMA. I baggrunden ses Højerup, der blev revet ned i 1955-56. (affotograferet af Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?