Byens Hus: Nyt stort beboer- og kulturhus i Ørestad

Et nyt byggeri i Ørestad skal kombinere boliger og daginstitution med kultur- og medborgerhus. Byens Hus, som det hedder, skal danne ramme om nye fællesskaber, kultur, natur og idrætsaktiviteter for folk i alle aldre i området, oplyser By & Havn i en pressemeddelelse.

Visualisering: By og Havn

Med en af Naturpark Amagers kommende hovedindgange på den ene side – og ud til den kommende hovedgade i Ørestad Syd, Asger Jorns Allé, skal Byens Hus opføres i naturskønne omgivelser og være centrum for fællesskabs- og fritidsaktiviteter for områdets beboere. Visionen for huset er at samle bydelens fælleslokaler under samme tag, så ny synergi og muligheder opstår i samspillet mellem beboerne og et mangfoldigt boligbyggeri, oplyser By & Havn videre i pressemeddelelsen;

Byens Hus bliver 2500 m2 stort, og byggefeltet vil derudover indeholde en daginstitution på 2200 m2 og cirka 85 boliger fordelt på 6700 m2.

Visualisering: By og Havn

Foruden at fungere som fælleshus for beboerne i området, vil Byens Hus også blive et kulturhus for hele bydelen. For at kunne indfri denne ambition bidrager Københavns Kommune med 5 mio. kr. til byggeriet af Byens Hus og herefter 2 mio. kr. om året til drift. Når byggeriet er opført, vil By & Havn overdrage Byens Hus vederlagsfrit til Foreningen Byens Hus.

Byens hus bliver et samlingspunkt for borgerne i Ørestad Syd og skal danne ramme om kultur- og fællesskaber for folk i alle aldre. Vi ser frem til at se livet trives og arrangementer opstå på denne baggrund.

KULTUR- OG FRITIDSBORGMESTER, FRANCISKA ROSENKILDE

Unik samarbejdsmodel

Huset er resultatet af en unik og innovativ samarbejdsmodel, hvor By & Havn viser en ny måde at skabe fællesskaber på i nye byområder. Lokalplanen bestemmer, at nye boligbyggerier i Ørestad Syd skal etablere fælleslokaler for beboerne på 1 pct. af det samlede boligareal. Med Byens Hus bliver fællesarealerne for alle kvarterets boliger samlet i ét hus. Dermed får beboerne et meget stort hus, der har mange flere faciliteter end hvert boligbyggeri hver især ville kunne etablere.

I begyndelsen af 2018 afholdt By & Havn sammen med Københavns Kommune en række workshops og et borgermøde for at inddrage grundejere og interessenter i arbejdet med udviklingen af Byens Hus. De ønsker og behov, der kom frem, er indarbejdet i det byggeprogram, som By & Havn har fået udarbejdet af Nord Architects.

På denne baggrund indbød By & Havn og KPC i foråret 2019 tre tegnestuer til at give et samlet bud på husets udformning, og der er nu udpeget en vinder af konkurrencen: AART architects. I sensommeren vil By & Havn igen inddrage borgere og interessenter i arbejdet med den mere detaljerede indretning af Byens Hus.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, ser frem til byggeriet af huset og de muligheder, det giver for Ørestad Syd.

”At bygge nye områder i København handler om meget andet end at lægge mursten og bygge infrastruktur: Vi ønsker at skabe områder, hvor folk ønsker at leve og møde hinanden i fællesskaber og mangfoldige byområder. Og vi ønsker især at inddrage beboerne i udviklingen af deres områder. Derfor har det været imponerende, lærerigt og ikke mindst interessant at høre om alle de ønsker og behov, som beboerne har ønsket, vi tog med i byggeriet, og vi glæder os til endnu mere borgerinddragelse, når vi kommer til den detaljerede indretning af Byens Hus.”

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro Foto: By & Havn

Stiftende partner og administrerende direktør i AART architects, Torben Skovbjerg Larsen, har store forventninger til det kommende byggeri.

”Med Byens Hus samler vi Ørestad Syds fællesfunktioner ét og samme sted – og som et billede på livet i bydelen skaber vi samtidig et hus, der vokser op af terrænet med terrasser og uderum, så livet kan flyde frit mellem inde og ude på flere niveauer. Kort sagt bliver det et hus, hvor livet bliver attraktionsværdien. En social vision, som vi sammen med By & Havn og KPC ser frem til at omsætte til målbar og mærkbar merværdi for de mange borgere i Ørestad Syd.”

Bag projektet står KPC, som glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

”Vi er glade og stolte over at bidrage til dette helt unikke projekt, og over at By & Havn har valgt os som samarbejdspartner. Vi ser frem til at være med til at skabe rammerne om det fremtidige fællesskab i Ørestad Syd i samarbejde med områdets beboere,” fortæller KPCs udviklingsdirektør Jesper Jørgensen.

Fakta:

  • Byens Hus vil være på ca. 2500 m2
  • På byggefeltet opføres ca. 2500 m2 beboer- og kulturhus, ca. 2200 m2 daginstitution og ca. 6700 m2 boliger

Økonomi:

  • By & Havn betaler 40 mio. kr.
  • Københavns Kommune har i budgetaftalen for 2019 bevilget 5 mio. kr. i anlæg til opgradering af Byens Hus samt 2 mio. kr. i årlig drift.
  • Øvrige driftsomkostninger finansieres af de tilknyttede grundejere med et årligt driftsbidrag samt fra udlejning til café og diverse aktiviteter.

Ejerforhold:

  • By & Havn stifter en forening, som bliver ejer af Byens Hus. De tilknyttede grundejere, hvis fælleslokaler er samlet i huset, bliver pligtige medlemmer.
Den røde markering viser placeringen for det nye Kulturhushus. Foto: By & Havn
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?