Borgmesteren: Det har været et travlt år

DragørNyheders Dines Bogø har mødt Dragørs borgmester Eik Dahl Bidstrup til en sommersnak om løst og fast. Det gjorde de også den 7. juli 2018 i borgmesterens sommerhus på Bornholm. Der er sket en del siden.

14. oktober 2016. Eik Dahl Bidstrup undersøger forskellen på at bruge cykelstier og fordelingsveje til cykling. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Eik har du lyst til at fortælle om nogle af de punkter, der har været debat om?

-Ja det vil jeg gerne og jeg må indrømme, at det har været et travlt år.

-I Dragør har vi været udfordret af stigende udefrakommende udgifter, især på det sociale område. Men det er en stor glæde for mig, at vi i budgettet har fået enderne til at nå sammen med et acceptabelt serviceniveau, på trods af svære men nødvendige besparelser.

-Desuden har både EU- og folketingsvalget i foråret fyldt meget, og det glæder mig, at opbakningen til Venstre i Dragør er steget rigtigt meget. Jeg tager det som en tillidserklæring og som et tegn på, at Dragørs borgere kan lide politikere, der tager ansvar uanset hvad nogle skriver på Facebook.

Vandsportland

Skal vi starte med CWWP, vandsportslandet, der var med i budgetforliget?

Det mødte først en del folkelig modstand. Både fordi det blev lanceret samtidig med besparelser på følsomme områder og fordi den påtænkte placering tæt ved et villaområde også skabte modstand?

-Først og fremmest så er det forkert at omtale det som et Vandsportsland eller forlystelsespark.

-Projektets fase 1, som alene var det et flertal i kommunalbestyrelsen sagde ja til, var et mindre sportsanlæg hvor vores ungdomsskole, vandsportsudøvere og turister kunne dyrke vandsport hele året rundt i sikre, bæredygtige og professionelle omgivelser.

-Hvad jeg så som den mest spændende mulighed, var dog de planer der var for et parkområde i forbindelse med anlægget med andre aktiviteter, som alle vores borgere kunne nyde godt af, finansieret af eksterne fonde.

-Vores første ønske var at placere det ved Kongelunden, men det var inden Udlændingestyrelsen besluttede at sælge Asyllejren.

-Men de kommunale områder derude viste sig ikke at være en mulighed pga. de restriktioner, der er i fredningen af området.

-Derfor forsøgte vi at tænke en udvikling af Hollænderhalsområdet sammen med projektet for om muligt at “slå to fluer med et smæk”.

-Desværre druknede det i debatten, at vi havde muligheden for at gentænke hele Hollænderhalsområdet, for både at møde de behov der var for projektet, men endnu vigtigere, de ønsker og behov der er fra de brugere, der allerede er der i dag. Der er jo et stort ønske om ny parkeringsplads, ny stikhal, kunstgræsbane, oplyste stier der binder området sammen, ridestier og legeområder, skaterpark og udendørs fitnesstræning osv.

-Alt det er ting, vi som kommune, med det nuværende begrænsede økonomiske råderum, ikke kan finansiere på egen hånd. Det kunne have indgået i projektet og dermed have opnået fondsfinansiering helt eller delvist. Det var der dog ikke opbakning til. Når vi kort efter blev tilbudt at købe Kongelundslejren, ja så var det naturligt at tænke det daværende projekt ind her.

Klip fra direkte TV-transmission fra byrådssalen i Dragør.

Ærgrer du dig over, at I ikke selv stoppede projektet før en budgetpartner politisk lukkede det?

-Nej. Selv om der er mennesker- og partier der ikke kan- eller vil rumme nye ting i Dragør, så vil jeg holde fast i, at uden udvikling og nye tiltag så går vores samfund i stå. Her må vi netop arbejde sammen med gode kræfter og fonde på at udvikle og lave nye tiltag for vores børn, unge og sportsudøvere. Især i en tid, hvor ressourcerne er knappe i kommunerne.

-Jeg må da ærligt indrømme, at jeg blev overrasket over at vores ellers gode samarbejdspartnere i Socialdemokratiets gruppe, som ellers normalt gerne vil udvikling i kommunen, valgte at springe fra et budgetforlig pga. pres fra deres partiforening.

-Men jeg accepterer og respekterer selvfølgelig, at der ikke er politisk opbakning til at arbejde videre med planerne.

Historisk arkiv

Alle 15 i Kommunalbestyrelsen blev den 24. maj enige om, at arkivfunktionen overflyttes til Museum Amager og at det gamle rådhus på Stationsvej 5 skal bruges bredere som formidlingscenter. Har du selv nogle ideer om anvendelsen?

-Ja da. Vores historie er så vigtig! Derfor så var det i hvert fald fra min side primært ikke et spørgsmål om effektivisering af arkivet, men vigtigheden af at åbne vores lokalarkiv op, så også vores yngre borgere kan have let tilgang til arkivet.

-Jeg har besøgt flere museer og arkiver rundt omkring i verden, der på en fantastisk måde åbner historien op, bla. Smithsonians institutioner i Washington. Her åbner de historien op, både igennem udstillinger men også så folk kan komme ”ind bag facaden” og tale med arkivarer mv.

-Det giver så meget mere at sætte sig ned og tale med en der forsker i historien – høre deres passion og historier, fremfor blot at se den i en montre, et dokument eller på nettet. Det håber jeg vi med dette tiltag har taget et skridt hen imod.

-At vi samtidigt kan bruge lokalerne til arrangementer og møder gør blot, at historien, nutiden og forhåbentligt også fremtiden hænger sammen i en flot historisk kontekst.

Kongelundskasernen / ”Asylgrunden”

Der er forhandlinger med Indenrigsministeriet om pris og detaljer vedr. bygninger m.v.

Der har været talt om ny lejr for kommunens flygtninge, naturcenter, et moderne vandrehjem (hostel).

Kan kommunen få tilsagn om fondsstøtte og hvad foretrækker du, at der kommer til gavn for Dragør og gæster til Dragør?

-Der er jo flere forhold man skal være opmærksom på, når man får tilbudt et ”håndværkertilbud” som Kongelundscenteret.

-Først om der over tid kan laves en samlet plan som får området som helhed til at hænge sammen økonomisk, så det ikke tager væsentlige ressourcer ud af den daglige kommunale drift på sigt. Det er forvaltningen i gang med at se på.

-For det andet om man kan tiltrække eksterne midler. Her har vi i forbindelse med Outdoorcenter Kongelunden, som ligger på Kongelundsfortet, allerede fået positive toner vedrørende fondsansøgninger fra deres pulje med op til 150 mio. kr.

-Hvorvidt dette kan bruges til udvikling af et Outdoorcenter på hele området må vi se nærmere på. Man må også se på hvad alternativet er, hvis vi som kommune ikke køber området. Som kommune kan vi ikke styre hvad der sker i området i samme grad, hvis f.eks. et privat firma opmagasinerer ting på området eller en anden institution køber området.

-Alternativt ved vi heller ikke hvad der sker på flygtningeområdet, med en ny og mere migrant-venlig regering. Så derfor skal vi straks efter sommerferien komme videre med beslutningerne. Hvis businesscasen hænger sammen over tid, og der er opbakning til det hos et flertal i kommunalbestyrelsen, så mener jeg at vi skal købe området og udvikle det med de muligheder der er til stede.

-Lige nu har vi etableret et fortrinligt samarbejde med vores skoler, Ungdomsskolen og DGI på Outdoorcenter Kongelunden. Med 18.000 gæster sidste år til de mange super spændende aktiviteter vi laver derude, kan jeg personligt godt se muligheden for at tænke, både Kongelundsfortet, Kongelundshallen og Kongelundscenteret ind i en helhed, som både kan rumme et væld af fritidsaktiviteter for vores børn, unge og aktive borgere, samt foreningslokaler, undervisningslokaler mv. for eksterne virksomheder der relaterer til formålet, samt byens egne foreninger og klubber.

-Da det ligger som en naturlig del af Naturpark Amager, vil det være naturligt også at tænke tværkommunale muligheder og et samarbejde med Naturpark Amager med ind i projektet.

– Det er selvfølgelig her også vigtigt, at vi med det samtænker en bedre busdækning til området både fra Søvang, St. Magleby og Dragør, men også videre ind mod byen.

-Men først skal vi vide, at der over tid kan laves en solid plan, så vi ikke trækker nødvendige ressourcer ud af andre kommunale opgaver.

Boliger på Engvej

Som en del af budgetforliget blev liste A lovet almennyttige boliger på Engvej?

-Ja det er korrekt. I politik er der altid en hårfin balance mellem ultimative krav og kompromisser.

-Noget ikke alle partier forstår. I budgetaftalen aftalte vi at vi skulle lave en plan for nye boliger på Engvej, da vi som landets mindste landfaste kommune må have flere borgere for at overleve det stærkt stigende kommunale udgiftspres. Her indgik der både almene boliger og private lejeboliger udmøntet som ældrevenlige og ungdomsboliger.

-Men da Socialdemokraterne brød vores budgetaftale, har vi fra Venstres side klart markeret, at der må en ny politisk aftale på bordet, som alle ansvarlige partier kan se sig selv i.

-Det har jeg en klar forventning om, at vi nok skal få i hus i løbet af efteråret. Hvad det betyder for boligudviklingen og hvilke former for boliger der skal indgå, må vi jo se nærmere på.

Debattonen og politisk fremtid

Du har på et tidpunkt giver udtryk for, at du synes, at tonen har ændret sig? Bliver du og øvrige politikere behandlet på lige fod af medierne?

-Jeg har flere gange givet udtryk for, at jeg mener at de forskellige lokale foraer på de sociale medier, bør modereres bedre – herunder også Dragør Nyheder.

-I dag kan alle lave en ‘News kanal’ og skyde det ene hadefulde og urigtige indlæg ud efter det andet. Her er der brug for sobre medier der vægter dialog og ordentlighed. Det gælder ikke kun i forhold til de sociale medier, men også de trykte medier.

-Jeg er fint tilfreds en cadeau for, at I her på Dragør Nyheder vil dialogen, og sætter jer grundigt ind i tingene, også selv om vi ikke altid er enige i hvad der er sobert.

-Om vi bliver behandlet på lige fod, vil altid være subjektivt ud fra. hvem der læser eller skriver indlæggene, så det kan jeg ikke vurdere.

Liste V bejlede til liste C, men det kom der ikke noget ud af.

Hvad nu?

-Med baggrund i forløbet omkring budgetaftalen for 2019, har vi ført samtaler med både De Konservative og Liste T, for at se om vi kan finde konsensus for et bredere politisk samarbejde i kommunalbestyrelsen indeholdende flere end de nuværende tre partier. Noget vores samarbejdspartnere i A og DF er vidende om.

-Vi håber fortsat, at det kan bære frugt med Liste T som jeg oplever være en liste- og en kommunalbestyrelsesgruppe der gerne vil være med til at tage ansvar.

-Anderledes er det desværre med De konservative. I politik skal man kunne stole på, at der kan føres fortrolige og ærlige samtaler, samt at der kan opnås konsensus om en given ting, hvor alle både giver og tager. Det har vi desværre indtil nu ikke oplevet fra Konservativ side, tværtimod.

Hvordan reagerer du på modstand, saglig og usaglig?

Har det ændret sig fra du startede som borgmester den 1. januar 2014?

-Modstand er en del af jobbet. Alle har en mening om os politikere, men det er få der selv vil tage et ansvar. Saglig modstand er altid velkommen.

-Jeg bruger selv enormt meget af min arbejdsdag i dialog med borgere, enten via mail, drikke kaffe, på sociale medier eller ansigt til ansigt. Det er det bedste ved at være borgmester.

-Og der hvor der er saglig kritik, eller blot kritik kommunikeret på en ordentlig måde, så tager jeg det særdeles alvorligt og forsøger at rette det kritisable, såfremt det giver mening.

-Der hvor jeg finder det svært, er når folk lyver eller beskylder mig for usande ting. Det være sig fra andre politikere eller enkelte borgere på f.eks. Facebook. Her har jeg nok tilladt mig at give lidt mere “slip” på mit temperament i løbet af årene.

Hvordan med det store 500 jubilæum i efteråret 2021?

Kongen inviterede hollandske familier til Amager. Hvordan bliver det markeret?

-Det er en begivenhed jeg ser meget frem til, og jeg har sat mig selv i spidsen for den arbejdsgruppe som arbejder på en stor fest. Vi er i dialog med kongehuset for at invitere de kongelige til begivenheden, samt ser på muligheden for også at invitere de hollandske kongelige.

-Men vigtigst af alt, så er det en fest for alle borgere både i St. Magleby og resten af Dragør kommune.

-Selvfølgelig skal vi afbalancere en sådan fejring med både realisme i forberedelsen og omkostningerne. Men vi håber på, at mange foreninger og borgere vil byde ind med gode ideer og tiltag.

-Jeg håber på at vi i løbet af dette år kan løfte sløret for de første begivenheder i forbindelse med fejringen.

Kongelundsfortet m.v.

Hvordan kan det være, at du er så beskeden, at du ikke i større omfang har fortalt om dit engagement vedr. Kongelundsfortet, DGI og Ungdomsskolen?

-For mig handler politik om at skabe de bedste betingelser for vores borgere. At være borgmester er meget mere end at stå og ”flashe” kæden ved begivenheder.

-Faktisk er det stadigvæk svært for mig, da jeg ikke altid kan lide opmærksomheden som person. Jeg kan lide at involvere mig i de praktiske små ting for byens borgeres bedste, ikke blot politikken bag det.

-F.eks. så gik jeg meget ind i sagen vedrørende designet af de nye “pontoner” og den efterfølgende kritik af stigerne, som jeg håber, at alle nu er tilfredse med.

-Jeg er sikker på, at forvaltningen ind imellem synes, det er irriterende, at en borgmester blander sig, men jeg har en passion for at gøre det bedst mulige med det, vi har for vores borgere.

-Så det er de små, men ofte vigtige ting jeg elsker at fokusere på.

-Netop Kongelunden og Kongelundsfortet har jeg smidt min kærlighed på. Det er en fantastisk perle så tæt på vores by. En perle hvor vi ikke udnytter det fulde potentiale. Det er rigtigt, at de ting der foregår nu på fortet, med Ungdomsskolens aktiviteter, DGI, Outdoorcenter Kongelunden osv., er ting jeg sammen med ungdomsskolens leder, drømte om for 5 år siden, da vi sammen gik en tur på fortet, da jeg lige var blevet borgmester.

-Det har vi arbejdet hårdt på, og det er fantastisk, at det nu er ved at blive virkelighed. Men fortjenesten er ikke min. Det er vores dygtige medarbejdere i Ungdomsskolen og DGI, samt de mange frivillige ledere i spejderne og foreningerne, der bruger vores fort til hverdag.

Amalienborg. 26. juni 2018. Prins Henriks danske Europa Nostra Pris overrækkes af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til borgmesteren og Dragør Beboerforening v/Hanne Bacher Bendtsen.

Fremtid

Hvad sker der de næste år?

-For mig er det vigtigt, at vi i Dragør finder en sund balance mellem bevidsthed om den udfordrende økonomiske situation, men samtidig og til stadighed arbejder for, som kommunalbestyrelse, at udvikle vores kommune med nye tiltag, som fastholder Dragør som en god kommune at leve og bo i.

-Det er så vidt jeg kan se ønsket fra de fleste af kommunalbestyrelsens partier. Mit mål er, når vi kommer til enden af 2021 hvor der igen er kommunalvalg at overlevere en måske ikke prangende, men sund økonomisk kommune til den nye kommunalbestyrelse.

-Det kræver hårde prioriteringer, da der er massive økonomiske udfordringer, som pålægges ude fra, herunder især den uretfærdige kommunale udligning på 171 mio. kr., en nedskrivning af vores budget med 20 mio. kr. årligt pga. faldende befolkning, de stigende sociale udgifter på voksen- og børnehandicap området, samt demografien med en voksende andel af ældre og dermed berettigede, men stigende udgifter.

-Jeg håber, at der er opbakning fra kommunalbestyrelsens partier, samt en forståelse fra vores borgere, til at foretage de nødvendige prioriteringer.

-Et af de områder jeg vil bruge tid på i de næste 2½ år er at gøre vores nye regering opmærksom på, den ulighed de stiller os kommuner i, der betaler et massivt beløb til den kommunale udligning.

-Jeg vil ikke acceptere, at vi skal spinke og spare for at andre, der ikke har behov for det, kan bruge vores penge!

-Et andet område er, at jeg vil banke på døren hos den nye transportminister, for at få bedre infrastruktur til og fra Amager og Dragør. Det er som jeg ser det en statslig opgave. Ikke kun i form af motorveje i Jylland eller letbane ved ring 3, men også på Amager. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal finansiere det alene via sparsomme lokale midler, når man ser statslig deltagelse i trafikinvesteringer mange andre steder i landet.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup foran rådhuset i Dragør. PR foto

Der er mange punkter, der afventer afklaring, så der går nok ikke et år, inden vores næste snak Eik.

Spændende, hvilke parklignende tiltag, der kommer på arealet på Kirkevej? Kan man finde en god økonomisk løsning med fonde m.v. omkring udvikling af Kongelundsområdet? Noget der er til gavn for Dragør og med respekt for lokalområdet?

Lørdag den 28. september 2019 er der et større arrangement på Kongelundsfortet. Kunne man her give mulighed for mere orientering om den nærliggende tidligere kaserne? Oprindelige kasernebygninger, den gl. gård og nyere flygtningepavilloner?

Hvordan med Dragør og turisme? Vi vil gerne byde velkommen til gæster, men hvor mange og hvem?

Seneste artikler

 

Fik du læst?