A.P. Møller og Dragør

De fleste er klar over, at skibsreder A.P. Møller er født i Dragør. Hvor blev han født? Hvor gik han i skole og hvor længe boede han i Dragør?.

17. april 1992. Gården på Stautz Allé set fra syd. A.P. Møller er født i den vestlige del af det oprindelige stuehus. Da familien Møller flyttede til Svendborg overtog Annas søster Christine og svoger murermester Hans Ferdinand Stautz gården, der i dag har adressen Stautz Allé 1. (Foto taget af Annette Bogø fra brandvæsenets stigevogn S1).

Af Dines Bogø

Arnold Peter Møller blev født 2. oktober 1876 på en gård, der er nabo til Dragør kirke. A.P. Møllers mor Ane (kaldet Anna) Hans Jeppesen er også født i Dragør.

1903 ca. Skibsreder Hans Nielsen Jeppesen fra Dragør købte i 1873 gården på Stautz Allé 1, som datteren Anna og svigersønnen Peter Mærsk Møller flyttede ind i. Ane og Peter Mærsk Møllers søn Arnold Peter blev født 2. oktober 1876. Gården er set fra vest før tilbygningen til stuehuset blev opført. Til venstre skimtes spiret på Dragør Kirke. (Foto: Historisk Arkiv).

Anna Jeppesen, der er en af skibsreder Hans Nielsen Jeppesens døtre fra Elisenborg, blev gift i 1873 med Peter Mærsk Møller, der kom fra Rømø. De nygifte flyttede ind i gården på Stautz Allé 1, der ligger få skridt fra Elisenborg. Gården, der er opført i 1812, havde Annas far købt af gårdejer Hendrik Petersen Riber.

Det var på denne gård Arnold Peter Møller blev født. Dragør Lokalhistoriske Forening og Dragør Museumsforening har været på besøg, hvor Lone og Erik Drøidal bød velkommen og Martin Hans Borg fortalte om familierne Jeppesen og Mærsk Møller.

6. april 2016. Stautz Allé 1. Martin Hans Borg, der også er i familie med Jeppesen, Møller og Stautz, fortæller om beboerne gennem tiden på Stautz Allé 1. Dragør Lokalhistoriske Forening havde indbudt til byvandring ”I skibsredernes fodspor”. (Foto: Dines Bogø).

Skole og flytning til Svendborg

I 1884 flyttede familien til Svendborg, hvor Peter Mærsk Møller, ikke uden besvær, etablerede det første dampskibsselskab 20 år senere.

7. februar 2005. Stautz Allé 1. Gårdspladsen med det oprindelige stuehus. Gården tilhørte 1940-1953 medstifter af Museum Amager grosserer Kai Lippmann og dennes søn direktør Ole Lippmann. Sidstnævnte var i 1945 leder af de faldskærmsfolk, der for SOE opererede i Danmark. (Foto: Dines Bogø).

Nåede Arnold, at gå i skole i Dragør. I Dragør var der flere mindre skoler, men han ses ikke i protokollerne. Det kunne type på, at han er blevet undervist hjemme af den unge pige og først begyndt skolegang i Svendborg.

Arnold Peter Møller. Født i Dragør 2. oktober 1876. Død i København 12. juni 1965.

I 1892 tog han præliminæreksamen fra den private realskole i Svendborg.

3. maj 2019. Peter Mærsk Møller (1836-1927) og Anne Mærsk Møller (1842-1922). Deres gravsted finder man på Skt. Jørgens Kirkegård ved Svendborgsund. (Foto: Dines Bogø).

Mærsk Møller og Dragør

Koncernen A.P. Møller-Mærsk har på forskellig måde markeret sig i Dragør. I 2002 blev forbindelsesvejen fra Dragør til Københavns Lufthavn omdøbt til A.P. Møllers Allé.

I 2009 åbnede datterselskabet Dansk Supermarked en Føtex Food. Mærsk Mc-Kinney Møller havde besøgt Dragør og kigget på området, hvor Føtex skulle opføres. Han havde direkte indflydelse på den udformning som bygningen fik.

22. juni 2009. Der arbejdes på den nye Føtex-Food, der blev indviet fire måneder senere. (Foto: Dines Bogø).

”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” har også støttet aktiviteter i Dragør bl.a. i forbindelse med Danmarks Lodsmuseum, der er etableres på Dragør Havn i den gamle lodsbygning.

Ringbakkevej 1992 og 10 år senere med nyt vejnavn. Oprindelig forslag var A. P. Møllers Boulevard. De ældre længer på gården Eliad, Ndr. Dragørvej 121 er i dag erstattet af nyt byggeri. Helt til højre ses de første bygninger på ”Løgmarken”, som området en overgang blev kaldt. Den store sten, der skimtet foran den gule længe, er opgravet i området. Fra 5. oktober 2003 anvendt som mindesten på Nordre Mole, Dragør Havn. (Fotos: Dines Bogø).

Kigger man i Skibsregisteret ser man, at mange af koncernens større skibe er indregistreret i Dragør. Mindre kendt er det nok, at en del de indkøbte maskinpistoler til frihedsbevægelsen, som A.P. Møller var med til at finansiere i 1944, kom til Danmark i fiskekasser via Dragør havn.

Mange ansatte i koncernens flyselskab Mærsk Air, der eksisterede fra 1969 til 2005, var bosat i Dragør.

6. april 2016. Gården på Stautz Allé 1 set fra Elisenborg, Engvej 2. Arnold Peter Møller kunne lige smutte ud af havelågen over grøften ad den trampede sti de 100 m til Elisenborg, hvor A.P. Møllers mormor og morfar og øvrig familie boede. At hans barndomshjem lå i Store Magleby kommune og grøften dannede skel til Dragør kommune var uden betydning. (Foto: Dines Bogø).

Læs også: Dragør Mærsk: Skibe med historie

Seneste artikler

 

Fik du læst?