Læserbrev: Byder DU det nye badehotel velkommen?

Vi har modtaget: På det sidste orienteringsmøde på hotellet, blev den nye ejer af Dragør Badehotel repræsenteret ved Martin Haugaard anmodet om, at benytte et arkitektfirma til at komme med et nyt forslag, der i højere grad tilgodeså de indvendinger beboerne / naboerne kom frem med.

Illustration: Danielsen Architecture

Debatindlæg af Geert Jakobsen, Rønne Alle 35, 2791 Dragør

Valget af arkitekt blev Danielsen architecture, som i sidste måned ”barslede” med et nyt forslag, som nu skal forelægges kommunalbestyrelsen, som udgangspunkt for en ny lokalplan og efterfølgende en godkendelse af projektet til udførelse.

Nogle af de væsentligste anker fra naboerne var støjgener og forurening fra holdende busser og lastbiler, som i dag holder på Drogdensvej og læsser af. Det har man desværre ikke i det foreliggende forslag løst på nogen måde.

Indkørslen til gården er i projektet flyttet helt hen mod rækkehusene, men som en port – kun med adgang for lave køretøjer! I dag er der iflg. lokalplanen 14 p-pladser og fremover vil der være 19 – dvs. kun 5 p-pladser flere til en forøgelse på 34 værelser!

Parkeringssituationen onsdag den 24. juli kl. 18. Privatfoto

Problemet med busserne er, at de ikke kan dreje ind på de kommunale parkeringspladser foran hotellet, så hvis de ikke skal holde lige ud for hotellet og aflæsse gæsterne og deres bagage ved fortovet, så skal de holde og ”spærre” Prins Knuds dæmning.

Illustration: Danielsen Architecture

Selv om der er tale om et skitseprojekt – bør man også have taget højde for køkkenlogistikken. Tilsyneladende skal varerne leveres på fortovet og tages ind i køkkenet ”lige fra gaden” – og det fremgår heller ikke, hvordan man kommer af med affald. Tilsyneladende ingen containergård!

Der er åbenbart heller ikke brug for køle- og fryserum til konferencehotellet – og et par store frysere og køleskabe i depotrummet er ikke nok kapacitet til et moderne hotelkøkken.

Illustration: Danielsen Architecture

Andre ankepunkter var højderne på nye bygninger dels mod syd og dels langs Drogdensvej. Som det fremgår af 4. udkast til lokalplan fra Plan og Teknik dateret februar / marts 2019 måtte byggefelt B, som omhandler siden langs Drogdensvej højst være 6 m – og på mødet blev der oven i købet drøftet, at højden skulle sænkes! Men i det nuværende forslag er der tale om en bygning med samme højde som de tilstødende rækkehuse – dvs. man bygger i 2 fulde plan.

Illustration: Danielsen Architecture

I lokalplanforslaget er opgivet et kvadratmeterantal på 2.420 m2 – som giver tilladelse til en bebyggelsesprocent på 75.

I det forslag der nu foreligger, er der tale om en samlet bygningsmasse på 2.837 m2 og en bebyggelsesgrad på hele 87%. En væsentlig forøgelse.

Tilsyneladende ønsker man i højere grad at servicere konferencegæster, idet hele stueetagen i den nye bygning mod Drogdensvej KUN indeholder mødefaciliteter.

Illustration: Danielsen Architecture

Det nye hotel vil have 66 værelser til rådighed. Efter ejerens udsagn skal der så mange værelser til for at få et badehotel til at løbe rundt. Men ser vi på nogle af de kendte badehoteller så har de:

  • Svinkløv badehotel har 36 værelser
  • Helenekilde badehotel har 28 værelser
  • Dyvig Badehotel har 21 værelser
  • Stammershalle har 15 værelser

Ovennævnte er ”rigtige” badehoteller, som i mindre grad eller slet ikke har med konferencer at gøre. Men de kan tilsyneladende godt få en fornuftig forretning ud af det!

Dragørs nye badehotel er således baseret på et stort antal besøgende, enten som endagskunder til en konference eller evt. med en overnatning. Men hvor mange af dem vil ”lægge penge” hos de lokale handlende?

Det vil til gengæld give en større trafikmængde og p-pladserne er i forvejen for få på de kommunale arealer om sommeren og et større hotel vil også kræve flere p-pladser til flere ansatte.

Da der er tale om et selskab (ny ejer red.) med hjemsted udenfor kommunen, er det nok alene de kommunale ejendomsskatter, der tilfalder Dragør. Der er heller ikke nogen garanti for, at medarbejdernes lønninger bliver beskattet her. Så der er næppe den store økonomi i det for kommunen og dermed i sidste ende borgerne.

Nogle vil så hævde, at vi får et smukt nyt badehotel at se på og en restaurant med høj kvalitet, der kan måle sig med de bedste køkkener!

Mht. udseende er det jo en smagssag, om man er til tidens trend med trælameller, men der er ingen garanti for – hvilket kvalitetsniveau vi kan forvente af køkkenet og vi har jo desværre ikke været særlig forvænt de sidste mange årtier på badehotellet.

Illustration: Danielsen Architecture

Endelig er der også problematikken, som mange beboere antydede på mødet omkring indkigsgener og støj fra gæster. Tegningsmaterialet som jeg har set glimrer ved ikke at vise vestfacaden ind mod naboerne langs Drogdensvej og Batterivej. Hvorfor?

Illustration: Danielsen Architecture

Summa summarum – det arkitekttegnede projekt lægger op til en større trafikmængde på Drogdensvej og Rønne Alle og har ikke løst problematikken omkring af- og pålæsning. Der er heller ikke anvist – hvor gæsterne eller personale skal parkere.

Vi var så glade, da færgetrafikken stoppede – nu kan vi få den tilbage om end i anden målestok, men alligevel. Er det egentlig et ”badehotel” værd?

Nu er det op til politikerne – om de i deres forhippelse på, at få flere turister til byen vil ændre lokalplanen til fordel for det konferencehotelprojekt, der er kommet for dagen!

Efter min mening, skal man tænke sig rigtig godt om ( og så en gang til!).

Det skal også ses i lyset af Søren Hvalsøs og Ole Storgaards indlæg i DragørNyheder.dk for nylig om turisme i Dragør. Hvad vil vi med turismen og hvilken form for turisme?

Man kunne jo også smide ”bomben” og spørge: ”skal vi overhovedet have et hotel / konferencecenter?” Når vi tilsyneladende ikke får, hvad de fleste opfatter som et egentligt badehotel – er vi så i virkeligheden bedre tjent med, at der kom boliger i stedet for?

Med venlig hilsen
Geert Jakobsen
Rønne Alle 35

Læs også: Første skridt mod et nyt Dragør Badehotel

Seneste artikler

 

Fik du læst?