Bogen om Strandparken

I denne uge fejrer Boligselskabet Strandparken i Dragør 60-års jubilæum. I forbindelse med jubilæet og for at markere de 60 år er der udgivet en flot illustreret bog på 88 sider.

Forside af bogen om “Boligselskabet Strandparken 60 år” udgivet i juli 2019. På bagomslaget finder man et spændende kort over Dragør. Foreningen Kikkenborgen er udgiver og bogen kan købes på Historisk Arkiv, Stationsvej 5.

Mange forbinder “Boligselskabet Strandparken” med ejendommene ved Møller Jensens supermarked på Krudttårnsvej. Men boligselskabet er meget mere.

2001. Model af Strandparken, Afdelingen 1. (Foto: Dines Bogø).

Af Dines Bogø

Den første afdeling, af de i alt 10 afdelinger boligselskabet har opført i Dragør, er fra 1959. I alt 12 blokke med tre etager.

Da Viggo Iversen i 1966 fløj over Sydstranden tog han flere fotos. Mågevænget, Fasanvænget og Harevænget er anlagt. Bevoksningen i de nye områder i Vængekvarteret er sparsom.

Forfatterne Wiebke Zickert, Flemming Nielsen og Lise Laursen har valgt også at bruge de tilnavne til de øvrige afdelinger, som er kendt af mange i Dragør.

Kraks Kort 1955. Flere år før Strandparkens første afdeling bliver opført. Mågevænget, Fasanvænget og Harevænget og de hovedparten af det vestlige Vængekvarter er ikke anlagt. Ternevænget og Gåsevænget har stadig de gamle vejnavne. Vestlig del af Krudttårnsvej er ikke omdøbt til Bachersmidnevej. Kommunegrænsen (i dag kirkesogngrænse) mellem Store Magleby og Dragør kommuner ses tydeligt.

Siger man Strandpark, Afdeling 2 ryster mange på hovedet. Siger man ”Kaninburene” eller ”Garagerne” er de fleste ikke i tvivl. Det lave byggeri fra 1966, der bl.a. har adresse på Sdr. Tangvej. 43 huse med haver.

Forfatterne har valgt at gøre det overskueligt ved at beskrive de enkelte afdelinger.

Oktober 1999. Strandparken. Afdeling 1 og 2. Yderst Strandgården, der er opført i 1996 på Tømrermester Svend Bülows grund. (Dragør Luftfoto).

Afdelingerne

Afdeling 3 er daginstitutionerne, der ligger mellem Sdr. Røsevej og Tyrestien tæt ved Hvidtjørnsarealet. Børnehave, vuggestue og fritidshjem. I bogen er der en fin historisk beskrivelse om institutionspladser i Dragør. Man omtaler byggeriet og at fremtid på nuværende tidspunkt kan være lidt usikker.

Samtidig med, at man opførte institutionerne omkring 1973 blev afdeling 4 opført. Det er de to rækker bygninger med 106 boliger på østsiden af Rødtjørnen kaldes ”Gultjørnen”. Det er her man bl.a. finder et selskabslokale og vaskeri.

1967. Den sorte Sti brugte man, når man fra Vængerne skulle ned til Sydstrandens Fremmes Badebro. Sti lå nogenlunden ud for gavlen af nuv. Rødtjørnen 2-16. I baggrunden anes Strandvænget. (Foto: Christian Clausen).

Forfatterne fortæller om boligselskabets samarbejde med “Sydstrandens Fremme”. Man benyttede Vængekvarterets badebro, der dengang lå ud for Rødtjørnen 76. Beboerne kunne købe badekort hos kasseren på Borgervænget.

Afdeling 5 er lidt nyere og af mange kendt som ”Matadorhusene”. De ligger vest og syd på Rødtjørnen.

Oktober 1999. Matadorhusene og Det gule Rødtjørnen. Yderst tv. Hvidtjørnen, der ikke er en del af Strandparken. (Dragør Luftfoto).

Strandparken et stykke fra Krudttårnsvej 

Der skulle gå otte år inden næste afdeling blev opført og det desuden et stykke væk fra de første fem afdelinger. 

Afdeling 6 er kendt som Nordstrandparken lige over for kommunens nyeste skole på Hartkornsvej.

Året efter i 1985 etablerede man afdeling 7 på grunden, der er benævnt ”Klantanken”. På hjørnet af Kirkevej og Jægervej havde BP en tank, der skiftede navn til lavprisselskabet ”Klan”.

Afdeling 8 blev etableret ”helt ude i Søvang”. Kommunens store spændende historiske kvarter, der sidste år kunne fejre 100 års fødselsdag.

April 1971. Vulkanisør Jens Peter Larsen (1895-1980) foran det helårshus han byggede i midten af trediverne. Huset hed “Refugium”. Dengang var adressen Søvej 57. I dag er det Poppelvej 98 og Strandparken, Afdeling 8 ligger på grunden. (Arkiv: Dines Bogø).

”Gummi Larsen” Jens Peter Larsen, hustru Erna Augusta og deres seks døtre boede på adressen Søvej 57.

Da Søvang i 1976 blev kloakeret benyttede man lejligheden til at lave vejdifferentiering samt ændre vej- og husnumre for næste samtlige parceller. I dag hedder ”Gummi-Larsens grund” Poppelvej 98. Her blev der i 1988 opført 10 boliger til erstatning for ”Villa Refugium”, der var opført i 1936.

Det var første gang, at Søvang blev præsenteret for en lidt anden byggestil end de hidtidige parcelhuse og sommerhuse. Der var livlig debat om byggeriet, som der senere også har været, når der er bygget tæt i Søvang

Afdeling 9 og 10

De to afdelinger er opført i 1989. Ikke mange er sikkert klar over, at de 57 boliger på Wiedergrunden er en afdeling (nr. 9) og ”Aktivitetshuset”, ud mod Kirkevej på Væverigrunden, er en anden selvstændig afdeling (nr. 10).

Wieders Væverier, der eksisterede frem til 1982, lå oprindelig i Store Magleby kommune med skel til nabokommunen Dragør.

I Wiedergården 1-63 er der boliger fra 1-rum til 4-rum. Der er fællesvaskeri og varmecentral.

Aktivitetshuset kræver ikke nogen yderligere omtale. Her benytter 1.700 ældre bygningen til mange aktiviteter. Desuden har Dragør Kommune administration af ”Ældreplejen” i bygningen. Festsalen er meget velindrettet og bruges til mange arrangementer.

Afsluttende afsnit

Forfatterne har under de forskellige afsnit fortalt om afdelingerne.

Boligselskabet havde opfordret beboerne til at finde fotos. Det sammen med Historisk Arkivs store samling danner grundlag for de mange illustrationer.

I sidste afsnit kan man læse om løst og fast gennem de 60 år. Beboerdemokrati, vedligeholdelse af ejendommene og meget andet.

Bogen er allerede udleveret til beboerne og alle andre kan fra mandag 12. august købe bogen for 75 kroner på Historisk Arkiv, Stationsvej 5. Et væsentligt bidrag til Dragørs historie.

Projektet, der kunne have ændret det hele

Arkitekt Arne Jacobsen blev i 1932 anmodet om, at tegne et Badeetablissement til Dragør i stil med det, der var opført i Klampenborg. I nogle af de første forslag havde han placeret anlægget syd for Krudttårnsvej, hvor Strandpark 1, 2, 3, og 4 senere blev bygget. Som bekendt lå Arne Jacobsens flotte store Badeetablissement 1933-40 på engene lige syd for Dragør By. (Historisk Arkiv).

Seneste artikler

 

Fik du læst?