Nordstrandskolen med flere navne

Kigger man nogle af de mange broprojekter fra trediverne vil man opdage, at hvis et af projekterne var blevet til noget, så lå Nordstrandskolen ikke, hvor den ligger i dag. Planer med en Øresundsbro blev udskudt i mange år bl.a. på grund af 2. verdenskrig.

Daværende borgmester Albert C. Svendsen i Store Magleby kommune havde mange ideer og i stor udstrækning lykkedes næsten alt for ham.

Et af de mange projekter, hvor man i trediverne skitserede en bro til Sverige og evt. også en kanal på tværs af Amager.

Af Dines Bogø

Byplan 2 og 3

Albert Svendsen ønskede, at der blev anlagt et stort kvarter langs en ny bred fordelingsvej. Området skulle ligge vest og nord for de eksisterende villakvarterer.

A.C. Paulsen fra F.J. Madsens Vej 1 fotograferede efterladte fly og tysk personel på vej hjem søndag de 6. maj 1945. Ved et tilfælde fotograferede han den Luftwaffehangar, der lå, hvor Nordstrandskolen senere blev opført.

I 1968 fremkom der planer om at jordarealer fra 11 gårde skulle indgå i nye store kvarterer med villaer, ejendomme, butikscenter og ikke mindst en stor ny skole.

1947. Gul ring markerer området, hvor skolen blev bygget. Amagerbanen og tysk rullebane ses på foto. (Historisk Arkiv).

Fra 1968 blev der holdt møder med repræsentanter fra Dragør og Store Magleby skolevæsener. Man skulle samarbejde om en evt. kommunesammenlægning eller en ny skole, der skulle placeres under hensyntagen til, at man havde tre skoler på Sydamager.

De tre eksisterende skoler lå Øst, Syd og Vest i kommunerne.

En ny skole skulle derfor ligge mod nord. Et areal blev købt i 1969 for ½ mill. kr. af gårdejer fru Ingeborg Jansen på Aldershvilegården.

Man forventede, at der ville være 20.000 indbyggere i Dragør / Store Magleby i halvfjerdserne. Man forventede også, at en del elever til den nye skole skulle komme fra områder syd for Kirkevej.

7. juni 1973. Rejsegilde på 1. etape af Nordstrandskolen. (Foto: Privatarkiv).

Skolen starter

Udgravningen begyndte i august 1972. Arkitekt var Paul Gröning og skolen skulle opføres i tre etaper. Fuldt udbygget skulle skolen kunne modtage 1.000-1.200 elever.

Den 1. april 1973 blev Preben Svalling ansat som inspektør. Seks lærere blev flyttet fra Store Magleby skole til den nye skole. Der blev ansat yderligere nye lærere og øvrigt personale.

23. august 1973. Første klasse starter. (Foto: Privatarkiv).

Den 13. august 1973 startede de første klasser. Der manglede flere faglokaler og en periode måtte inspektør Svalling bruge hjemmet på Fasanvænget som kontor. I alt startede 270 elever.

1974. ”Danakon”, der stod for veje, kloak, el m.v. i Byplan 2 og 3 fik taget flere luftfotos. (Foto: Privatarkiv).

I august 1998 markerede Dragør Kommune skolens 25 års fødselsdag, så det må ligge fast, at 1973 er skolens fødselsår.

Skolen var færdigbygget i 1980 og skolen blev så officielt indviet. Albert Svendsen var ikke mere borgmester og han måtte se med fra sidelinjen på samme måde, som da et af hans projekter, svømmehallen, blev indviet to år før.

Inspektør Svalling overlod i 1992 posten til Carsten Dinesen Maass, der havde gode forudsætning for at blive en god leder, da han i fire år havde været skolens viceinspektør.

Kært barn

Fra start havde skoleprojektet ikke fået noget navn. Man talte om ”Skolen ved D. B. Dirchsens Allé”. Ja på projekttegninger ser man også navnet ”Store Magleby Skole – Nord”.

”Nordstrandsskolen” med tre s’er blev der også talt om.

I årene 2011-18 hed skolen: ”Dragør Skole Nord”.

21. maj 2017. Området langs den nordlige del af Hartkornsvej, der er områdets fordelingsvej. (Foto: Kortforsyningen).
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?