Fældning af træ ved Hvidtjørnen

Vej og Gartner har konstateret, at der er faldet en stor gren ned fra det fritstående eller solitære træ på legepladsen ved Hvidtjørnen.

Det er vores vurdering, at der er risiko for, at det sker igen med fare for, at børn eller voksne bliver ramt og alvorligt skadet.

Det er et smukt træ, men vi vurderer, at sikkerheden for de, som bor i eller bruger området, kommer først.

Træet vil derfor blive fældet i løbet af kort tid, så det rekreative område fortsat kan benyttes til leg og ophold. Kommunen vil naturligvis genplante området, så der igen kommer et eller flere træer på stedet.

Seneste artikler

 

Fik du læst?