Dragør Kommunes økonomi er i en alvorlig økonomisk situation

Dragør Kommunes økonomi er under pres og vurderes af Administrationen som værende i en “alvorlig økonomisk situation”. En presset likviditet betyder at der skal handles og samtidig må borgerne forvente mindre. Det meddeler Kommunen i en frisk pressemeddelelse.

Alvorlig økonomisk situation med handlemuligheder
Den sene afholdelse af valg til Folketinget forsinker budgetprocessen i landets kommuner. Rammerne er fra centralt hold endnu ikke besluttet. Udgangspunktet for Dragør Kommune er alvorligt, men det er ikke umuligt. Borgerne er inviteret til at gå i dialog med politikerne om de handlemuligheder, der kan være ved det kommende års budget.

Økonomiaftale udskudt
På grund af folketingsvalget er aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi udskudt til september, hvilket er ca. tre måneder senere end sædvanligt. Til gengæld har kommunalbestyrelsen fået længere tid til at beslutte budgettet, men kun tre uger henover efterårsferie.

Udskydelsen af økonomiaftalen betyder, at Dragør kommune på nuværende tidspunkt ikke kender rammerne for budgetlægningen 2020 i form af økonomiaftale, skatter, tilskud og udligning, service- og anlægsrammer mv. Med dette væsentlige forbehold har administrationen regnet på de kendte tal og udarbejdet administrative forslag til besparelser og udvidelser af kommunens budget.

Hvad er status?
Med de besparelser, som kommunalbestyrelsen vedtog 20. juni 2019, er der bragt balance i Dragør Kommunes samlede budget set over budgetperioden 2020-2023. Dette rummer dog ikke nye udgifter til demografiudvikling, kystbeskyttelse, ændret udligningssystem eller andre udfordringer for Dragørs økonomi. Der er i beregningen ikke afsat midler til at vedligeholde kommunens ejendomme på nuværende niveau eller til at styrke kassebeholdningen.

Kassebeholdningen forventes i løbet af de næste år at stabilisere sig på 15-25 mio. kr., hvilket er lavt. Administrationen vurderer derfor, at Dragør Kommunes økonomi er i en alvorlig økonomisk situation.

Der er dog fortsat relativt gode handlemuligheder for Dragør Kommunes politikere. For det første er der fortsat mulighed for at hæve indtægterne eller at reducere udgifterne inden for lovgivningens rammer, hvor Dragør på flere områder har et relativt højt serviceniveau. For det andet kan kassebeholdningen styrkes og vedligeholdelsesbehovet reduceres ved frasalg af kommunale ejendomme.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup udtaler: ”Stramme statslige krav og de seneste års stigninger i udgifter til bl.a. socialområdet, ældreområdet og medfinansiering af sundhedsvæsenet betyder, at Dragør nu er i en svær økonomisk situation – akkurat som landets øvrige kommuner. Det er omvendt heller ikke en umulig opgave at løse – en opgave jeg gerne sætter mig i spidsen for.”

Han fortsætter: ”Samtidigt glæder jeg mig over, at der som udgangspunkt for forhandlingerne er balance i budgetperioden. Opgaven er derfor, at hvis vi skal have mere af noget, så skal vi have mindre af noget andet.”

Høringsmateriale og videre proces
På Dragør Kommunes hjemmeside dragoer.dk ligger det samlede høringsmateriale med administrationens beregninger og forslag til besparelser og udvidelser af kommunens budget.

Tirsdag den 20. august kl. 19-21 er der budgethøringsmøde for alle borgere, hvor alle kan stille spørgsmål. Det foregår på Aktivitetshuset Wiedergaarden, Widergaarden 2.

Efterfølgende kan der afgives skriftligt høringssvar til dragoer@dragoer.dk. Den oprindelige tidsfrist for høringssvar er torsdag den 29. august kl. 9, men fristen forventes udskudt til søndag den 15. september 2019 på det kommende møde i Økonomiudvalget.

Eik Dahl Bistrup siger: ”Jeg glæder mig til dialogen med borgerne, og at vi i kommunalbestyrelsen får sat os sammen og talt alle muligheder og prioriteringer grundigt igennem. Jeg håber, at mange borgere og hele kommunalbestyrelsen vil gå konstruktivt ind i opgaven.”

Fra midten af september og frem til fredag den 11. oktober forhandler kommunalbestyrelsen om det kommende budget, som forventes endeligt godkendt på kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 31. oktober 2019.

Kilde: Dragør Kommune

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?