Vi har modtaget:

Nyhedsbrev fra borgmesteren

Vi har modtaget: Så er sommeren ved at være overstået! Jeg håber, at I alle har haft en fantastisk sommer, med tid til afslapning og tid til at nyde vores lille fantastiske by med alle de arrangementer og oplevelser, der har været afholdt i Dragør. Som altid begejstres jeg over de mange flotte arrangementer hen over sommeren, alt sammen arrangeret af frivillige ildsjæle der elsker vores by. Tak til jer alle!

 

Indlæg modtaget af borgmester Eik Dahl Bidstrup

Parkering og toiletter

Som altid har der været mange gæster i Dragør hen over sommeren. Flere har gjort mig opmærksom på udfordringerne med parkering samt toiletforholdene for vores gæster. Begge forhold er vi opmærksomme på. Det sidste i forbindelse med budgettet for indeværende år. 

Vores Temaudvalg om Infrastruktur, som Allan Holst er formand for, har dykket ned i problematikken omkring parkering og skitseret forskellige løsninger. Her og nu er en kraftig forbedret skiltning det første skridt. Vi har en del parkeringspladser til rådighed, men skiltningen kan og skal gøres bedre, udnyttelsen af pladserne kan optimeres. På lidt længere sigt må vi så se på dyrere løsninger som parkeringskældre mv. i samarbejde med private aktører, såfremt dette bliver nødvendigt.

 

Budget for 2020

I denne uge tager vi også hul på arbejdet med næste års budget. Det bliver i år en ekstra lang proces, da forhandlingerne om den vilkårene for den kommunale økonomi mellem regering og kommunerne er udskudt pga. regeringsskiftet. Derfor forventer vi først at kunne vedtage et budget sidst i oktober måned. Jeg forventer dog at vi – som de foregående år – lander et budget i balance. Heldigvis så viser forvaltningens beregninger, at der bla. på grund af de indgreb vi gjorde sidste år i budgettet med tilpasning på især institutionsområdet og driften, nu er balance i Dragør Kommunes samlede budget set over budgetperioden 2020-2023. Her er dog ikke tænkt nye tiltag eller konsolidering af kassen ind. Hvorvidt vi igen i år skal ud i større besparelser er for tidligt at sige noget om. Det kan vi reelt først vide, når økonomiaftalen med regeringen er indgået. Men med de stigende udgifter til ældre og handicappede og det sociale område generelt, samt den helt urimelige udligningsordning, kan vi forvente at Dragør kommune også fremover vil skulle se nøje på omkostningerne. Jeg vil skrive mere om dette i løbet af de kommende uger.

 

Svømmehal

En af de ting jeg ser frem til i dette efterår, er indvielsen af det største enkeltprojekt vi har sat i søen i min tid som borgmester – nemlig vores nye svømmehal. Selv om et byggeri af denne størrelse både har haft stor betydning for kommunekassens størrelse, og har taget flere år at bygge, så tror jeg de fleste glæder sig til, at vi om kort tid kan indvi den nye svømmehal. Om kort tid vil vi annoncere åbningsdag og festivitas i forbindelse med åbningen.

 

Udearealer på skolerne

Udearealerne på vores skoler, som er ved at blive etableret, er et hjertebarn der siden vi igangsatte det tilbage i 2015, har oplevet både politisk benspænd samt anlægsmæssige udfordringer. Nu er vi ved at være færdige med de to første arealer, nemlig på Nordstrandskolen og på St. Magleby skole. For mig er det vigtigt at vores børn og unge har gode muligheder for at være udenfor, både i fritiden men også i skoletiden. Det var derfor, vi foreslog denne prioritering i kommunens budget.  De nye arealer vil kunne bruges både til leg og skoleundervisning og jeg ser frem til at snart se og prøve de færdige områder. Jeg håber også at i som borgere vil komme forbi udenfor skoletid med jeres børn eller børnebørn og bruge de skønne områder.

 

Eik Dahl Bidstrup Borgmester

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?