Sammen om Dragør – tanker om budget 2020

Vi har modtaget: Den 20. august 2019 er der offentlig høring af budget 2020, og jeg håber rigtig mange vil vælge at møde op og give sit besyv med.

Indlæg af Nicolaj Bertel Riber (A), Medlem af kommunalbestyrelsen, Formand for Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU)

Et lokalt kompromis?
For Dragør Kommune står igen over for store udfordringer, og alle gode ideer skal med. Det stramme budget, som blev vedtaget sidste år, er blevet udfordret af virkeligheden, og som det ser ud nu, overskrides budgettet med ca. 10 mio. kr. Uanset om man er rød, blå eller polkaprikket, ville udfordringerne være det samme.

På landsplan tales der indimellem om et nationalt kompromis, når der virkelig er behov for, at partierne står sammen og finder løsninger på tværs. Jeg tror tiden er til, at vi finder et lokalt kompromis. En samlet økonomisk politik, som et stort flertal i kommunalbestyrelsen bakker op om. Der er mange ting, der skiller kommunalbestyrelsens fem partier ad og godt det samme, for det sikrer jo et mangfoldigt lokaldemokrati. Men måske kan situationens alvor denne gang være med til at samle partierne rundt om et fælles budget. Det kræver, at vi alle sammen, også Socialdemokratiet, filer vores holdninger til, men måske det ville være bedst for Dragør?

Vi holder jo ikke op med at være Socialdemokrater eller borgerlige, bare fordi vi samarbejder.

Fokus på velfærd
For mig og Socialdemokratiet er det vigtig med et budgetforlig, der så vidt muligt holder hånden under vores velfærd.

Vi står overfor store opgaver, vi skal løse – måske især på sundheds- og ældreområde. Flere opgaver på sundhedsområdet skal i fremtiden løses lokalt, og samtidig ser vi i Dragør et stærkt stigende antal ældre. Det skal vi være forberedte på, så alle kan regne med og være trygge ved vores lokale velfærd. Allerede i dag er der et pres både i hjemmeplejen og på Enggården. For mig at se er det en bunden opgave at sikre at mindske dette pres mest muligt og sikre ro og tid til både pleje og omsorg.

Man kommer altid længst ved ærlighed, og derfor er det vigtigt at sige, at uanset hvad så bliver det svært. Selvom vi endnu ikke kender den endelige økonomiske ramme for Dragør Kommune, her inden Kommunernes Landsforenings forhandlinger med regeringen er afsluttet, er der ikke tvivl om, at vores økonomi fortsat er stram, så det kræver vilje til velfærd.

For mig indebære vilje til velfærd blandt andet, at man anerkender at velfærd koster penge og man har vilje til at finde de penge. Måske er vores nuværende indtægtsniveau måske i virkeligheden er sat til et andet velfærdsniveau. Sagt med andre ord, det kan blive nødvendigt at hæve kommuneskatten for at kunne levere tidssvarende velfærd.

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber (A)
Medlem af kommunalbestyrelsen, Formand for Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU)

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?