Historien om Dragør Kirke

Den 26. april 1885 blev Dragør Kirke indviet. Forhistorien om kirken er byens historie, som opstod på kanten af Øresund på baggrund i sundets rigdom på sild.

Dragør Kirke anno 2019 med nuværende sognepræst Jens Bach Pedersen. Foto: DragørNyheder.dk

Historien om Dragør Kirke

Første vidnesbyrd om kirken i Dragør går tilbage til middelalderen, hvor det årlige sildemarked mangedoblede byens indbyggertal for en kort tid. I 1449 tillod Roskildebispen Københavns Domkapitel at opstille et transportabelt alter på markederne i Dragør. Det blev begyndelsen.

Efter sildemarkedet forsvandt med reformationen, forsvandt også alteret, og dersom én ulykke sjældent kommer alene, indledte Kong Christian II forhandlinger med hollandske bønder om bosættelse på Amager, med henblik på at sikre Københavns fødevareforsyning. 24 hollandske familier blev importeret og kongen gav dem vidtrækkende privilegier. På mange områder havde disse hollændere selvstyre, også kirkeligt set og den gamle kirke i St. Magleby blev ombygget efter hollandsk forbillede. I en periode på flere hundrede år blev der således prædiket på hollandsk i den kirke, som altså også skulle betjene de dansktalende fiskere i Dragør, – og ikke nok med det: stolerækkerne i kirken var forbeholdt disse 24 hollandske familier, så Dragørs befolkning måtte se sig selv i rollen som andenrangs borgere og kirkegængere.

Med opblomstringen af handelslivet i Dragør havn fulgte da også en vis økonomisk selvstændighed og selvfølelse, og langsomt modnedes tanken at Dragør skulle have sin egen kirke.

Grundskitsen til Dragør Kirke fandt man i Taarbæk Kirke, som igen siges at have sine arkitektoniske rødder i Limerick, Irland. Kirken er opført af arkitekt J.H. Wessel i en slags keltisk vikingestil, som synes at have tiltalt Dragørs befolkning af fiskere og sømænd. Det er specielt loftets konstruktion der synes at påkalde sig interesse.

Kilde: Lokalhistorisk arkiv

I 1885 blev kirken i Dragør indviet ved en stor fest, hvor hele byens befolkning og sågar kongefamilien deltog. I sin beretning om kirkens opførelse og indvielse anfører foged I.P. Schmidt, at kirken i alt har kostet ca. 64.000 kroner.

Dragør Kirke fungerede som filialkirke til Store Magleby Kirke indtil 1954. Først da blev Dragør et selvstændigt sogn.

Foto: DragørNyheder.dk

Dragør Kirke anno 2019

I dag er Dragør Kirke meget mere end gudstjenester, højmesser og bisættelser. Dragør Kirke danner ramme om mange forskellige aktiviteter som morgensang, KirkeYoga, koncerter og natkirke hvor stilhed og refleksion går hånd i hånd med afdæmpet musik, oplæsning og lys.

Du kan læse mere om Dragør Kirke og de forskellige aktiviteter på kirkens hjemmeside her

Kilder: Danmarks Kirker / Jens Kinkel

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?