Debatindlæg: Er Asylgrunden stadig i spil hos Socialdemokraterne, Venstre og DF?

Vi har modtaget: Lad os skrue tiden lidt tilbage. Asylgrunden kommer til salg, og det kunne være et godt sted for børn og unge. Dernæst blev udmeldingerne, at det kunne være et godt sted at placere White Water Parken, og den tredje udmelding blev en kombination af, at vi kan lade Dragørs flygtning bo der og det kan være et sted, vi laver naturudvikling, outdoor center og tilbud til unge. Buddene fra Socialdemokraterne, Venstre og DF har været mange. I mellem tiden har vi andre kigget på kommunens budgettal og undret os. Lidt som når man ikke helt forstår andre folks privatforbrug. Forskellen er bare, at her har økonomien været kendt fra start. Nemlig at vi ingen penge har.

Indlæg skrevet af Kenneth Gøtterup (C), medlem af Kommunalbestyrelsen i Dragør

Staten kender deres ansvar

Da udlændingestyrelsen første gang viste grunden frem for kommunalbestyrelsen var der nærmest en euforisk glæde hos nogle. Straks blev det besluttet, at der skulle laves en businesscase og forvaltningen – trods deres knappe tid – blev sat i sving af Socialdemokraterne, Venstre og DF.

På fremvisningen spurgte jeg Udlændingestyrelsen, hvad deres plan er, hvis Dragør kommune ikke køber. Svaret var, at statens ejendomsselskab formentlig ikke vil sælge. I de sidste uger har jeg været i dialog med styrelsen og de har svaret; ” Udlændingestyrelsen ser pt. følgende muligheder for afhændelse af ejendommen:

 1. Nedrive pavilloner og skimmelbelagte bygninger på ejendommen for derefter at indskyde den i Freja ejendomme A/S, eller
 2. Nedrive pavilloner for at udbyde ejendommen til salg i overensstemmelse med budgetvejledningens pkt. 2.2.16.2. om muligheden for offentligt udbud, eller
 3. Overdragelse til Naturstyrelsen med henblik på skovrejsning”

Mest sandsynligt er nok punkt 3, da der ikke må bygges på grunden.

Hvad viste Businesscasen så?

DF har haft et stort ønske i AOV gruppen om at etablere en flygtningelejr på grunden, for at opsige de nuværende pavilloner ved Hollænderhallen. Når man læser forvaltningens fremstilling af sagen til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2019, kan man læse, at det vil koste kommunen følgende, at overtage grunden;

 • Først selve købsprisen på næste 3 millioner kr.
 • At der forventes på kort sigt meget få indtægter
 • At en udlejning af bygninger vil indbringes 60.000 om året.
 • At der kan spares på leje af de nuværende pavilloner til flygtninge men at der vil være en engangsudgift på 1 million kr. og en årlig driftsudgift på kr. 700.000,-

Med andre ord en lang udgift for Dragør kommunes skatteborgere.

Socialdemokraterne, Venstre og DF afviser ikke køb af grunden

Den 20. august 2019 var der borgermøde om budgettet. Her fremlagde forvaltningen flere pointer.

 1. Balancen mellem udgifter og indtægter levner ikke mulighed for uforudsete udgifter.
 2. Anlægsbudgettet er så lavt på nuværende tidspunkt, at veje og bygninger vil forfalde.
 3. Kassebeholdningen er så lav med udgangen af 2020 at det ikke er forsvarligt.
 4. At det nuværende budget ikke bygger kassebeholdningen op og kommunen er i en meget skrøbelig og kritisk situation.

Alligevel afviste de tre partier på møde i Økonomiudvalget, at stemme for Konservatives forslag om, at droppe alle planer om køb af Asylgrunden. At man fortsat lader grunden være i spil som et kommunalt køb er i bedste fald et stort selvbedrag og et udtryk for manglende forholdene sig til realiteterne. At gældsætte kommunen yderligere og øge vores driftsomkostninger ved køb af asylgrunden, som ingen af os har brug for, er meget uansvarligt. At man afviser at lægge sagen død kan tyde på, at AOV har andre planer, men planer de ikke vil involvere oppositionen eller borgerne i.

Jeg håber AOV vil melde klart ud om de påtænker at købe og ellers så læg sagen død og lad os kommer i gang med at løse de alvorlige budgetudfordringer.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup (C)
Medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør
Konservative

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?