Vi har modtaget:

Debatindlæg: Køb af Asylgrunden

Vi har modtaget: Intet er afgjort, men mange er kaldet for at male fanden på væggen.

Indlæg af Morten Dreyer (DF), Medlem af Kommunalbestyrelsen, Dragør

Grunden på ca. 36.000 m2 er bebygget med to dele bygninger. Den ene del er ca. 2.000 m2 bygninger ud mod Fælledvej. Det er denne del af bygningerne, der er ramt af skimmelsvamp. Disse bygninger kan aflåses ved et dragørkøb indtil en mæcen dukker op med ønske om at leje arealet. Indtil da kan de stå aflåste. De vil ikke koste Dragør noget, da de hverken opvarmes eller koster Grundskyld. En kommune betaler jo ikke Grundskyld til sig selv.

Den anden del af bygninger på andre 2.000 m2 er bebygget med næsten færdigt renoverede bygninger, som reelt bare skal males før brug. I perfekt stand. Herunder er et professionelt garageanlæg med smøregrav mm. Forurening er her dog ikke afklaret.

Der er også 5 blokke af pavilloner, som bare efter rengøring og nye senge og gardiner, kan indrettes til et Hostel på 60 større dobbeltværelser med 5 store fælleskøkkener, som dog savner hårde hvidevarer.

Der er et utal af andre bygninger, hvor der et sted på en førstesal er en mødehal til over 200 mennesker. Der er et nyt varmeanlæg med ny kedel og nye rør og radiatorer overalt.

I øjeblikket afholder Udlændingestyrelsen en drift af ejendommen, som koster dem 500.000 kr. årligt til opvarmning og til en vicevært.

Hele grunden er dækket af en lokalplan, som forudsætter at arealet for fremtiden kun kan anvendes til fritidsaktiviteter.

Ejerens vurdering er at asylgrunden bør koste 7,5 mio. kroner med fradrag for pris for nedrivning af de skimmelsvampe ramte bygninger. Kontant 2,7 mio. kroner at betale. Det er min mening, at prisen er alt for høj.

Man kan næppe forestille sig, at Udlændingestyrelsen selv vil drive fritidsaktiviteter. Og sælger de til anden side, så vil køber være underlagt Dragørs beslutninger på alle områder, herunder også noget så banalt som en busbetjening. Og en velvillig kommune til at forlænge bygningernes brugsperiode. Det kunne jo være, at Dragør ved salg til anden side forlangte, at grunden skal være helt ryddet for alle bygninger?

Jeg har tidligere agiteret for en salgspris på 1 krone. Det er måske den reelle pris, alle forudsætninger taget i betragtning?

Beslutningen i økonomiudvalget betød, at vi nu en sidste gang afsøger om der måtte være fritidsorganisationer, som kan leje og drive grunden med støtte fra fonde, så Dragør får lejeindtægter, som dækker købet ind over et par år.

Dette indlæg er ikke et endeligt tilbud om køb. Eller DFs endelige standpunkt om et muligt køb.

Det er bare en begrundelse for, at vi undersøger mulighederne inden vi træffer en afgørelse.

På de rette betingelser kunne arealet give Dragør et fantastisk fritidsareal.

Lige ved siden af Kongelundsfortet og ved indgangen til Nationalpark Amager.

Morten Dreyer (DF)
Medlem af Kommunalbestyrelsen, Dragør

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?