Flyttedag for Roflotillens mindesmærke

Mindet om roflotillens dramatiske kamp mod det engelske linieskib “AFRICA” i Øresund, ud for Dragør, den 20. oktober 1808 har fået ny adresse.

Ny opstilling af flotillens mindesmærke på Madsens Krog august 2019. Foto: DragørNyheder.dk

Kanonrøret og det store anker som har været placeret ved sejlklubben på Nordre Mole blev i denne uge flyttet til græsplænen på Madsens Krog, på den modsatte side af sejlklubben. Flytningen skyldes, at man snart påbegynder en udbygning af “Greisens Pakhus” fra 1863, som i dag udgør klubhus for Dragør Sejlklub og Café Dragør Sejlklub.

Kanonrøret stammer fra en af de 6 kanonbåde fra Dragør, der i 1808 var i kamp mod det engelske linieskib “AFRICA”. Kampen foregik den 20. oktober i Øresund og det lykkedes kanonbådene, at forårsage betydelig skade på det engelske linieskib, som dog undslag med livet behold. Det store anker, som står sammen med kanonrøret, er fisket op i Køge bugt og stammer fra et svensk skib fra forrige århundrede. Ankeret har således ikke noget med det søslaget at gøre.

Kanonrøret ved mindesmærket har yderligere en dramatisk historie, da det tilhører den kanon der sprang og dræbte 5 danske orlogsgaster under søslaget 1808.

Mindesmærket var tidligere placeret over for Elisenborg. Anker og kanonrør blev efter besættelsen flyttet til havnen og i 1993 blev det flyttet til Dragør Sejlklub. (Foto: Dines Bogø arkiv)

Årlig markering

Roflotillens kamp markeres hvert år på dagen, den 20. oktober, med en kransenedlægning ved St. Magleby Kirke hvor der også er rejst et mindesmærke, en sandstensstøtte, for de omkomne danske og norske orlogsgaster. Efterfølgende lægges der en buket ved mindesmærket i Dragør Havn.

Søslaget ved Falsterbo

Den 20. oktober 1808 sejler den danske roflotillen ud fra Dragør havn. Bestående af 25 kanon og mortérbåde og med kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger som chef.
Om eftermiddagen, ud for Falsterbo, møder roflotillen det engelske linieskib “AFRICA”.

“AFRICA” var del af en konvoj på 137 skibe, som var på vej fra Karlskrona op igennem Øresund og blev ført af kaptajn John Barrett.

Kl. 14.55 åbnedes ilden lidt syd for Flinterenden. Under heftig beskydning fra de danske fartøjer tilføjedes “AFRICA” voldsom skade, 70 danske kanonkugler sad i dens skrog.
Forfølgelsen af “AFRICA” blev ved mørkets frembrud opgivet, og mens man opgjorde tabene på begge sider, sejlede rokanonbådene tilbage til Dragør havn.

På dansk side havde man 25 faldne og 34 sårede orlogsmænd, en enkel var fra Dragør. På engelsk side havde man 10 faldne og 42 sårede.

Kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger endte med at få det ansvarsfulde embede som Holmens overekvipagemester, Krieger blev kammerherre i 1808, og i 1809 Kommandør af Dannebrogordenen, 1812 Dannebrogsmand og fik Storkorset 1815. Krieger død den 9. juli 1824.

Kilder: Dines Bogø, Lokalhistorier.dk og Hjemmeværnet

Seneste artikler

 

Fik du læst?