Kold krig i Dragør

På ferietur til Bornholm besøgte vi igen ”Oplevelsescenter Bornholmertårnet”. Det er også omtalt som ”Kold Krig Centret”.

Efter Sovjetunionens fald bredte der sig en afspændingsstemning og man talte om, at nu var det slut med “Den røde Fare”.

Forsvarets Efterretningstjenestes tidligere ”Station Dueodde”. I dag ”Oplevelsescenter Bornholmertårnet”. I baggrunden stranden på Dueodde med nyt fyr opført i 1962.

Af Dines Bogø

Mange koldkrigsanlæg i Danmark blev nedlagt eller indskrænket. På Bornholm solgte Forsvarets Efterretningstjeneste deres store moderniserede anlæg på Dueodde.

Hvilke anlæg blev nedlagt på Amager? Har vi stadig anlæg fra ”Kold Krigs perioden”?

Luftforsvar og efterretning

Omkring 1953 blev Dragør Fort og Kongelundsfortet udstyret med moderne skyts, som en del af Københavns Luftforsvar. Disse kanonanlæg blev efterfølgende erstattet af Nike og Hawk batterier med missiler. Københavns forsvar blev organiseret fra en nybygget bunker i Vestvolden. I dag ”Oplevelsescenter Ejbybunkeren”.

21. maj 2017. På Dragør Fort ses tre kanonbrønde med 40 mm udstyr og fire kanonbrønde med 105 mm udstyr. (Foto: Kortforsyningen).

I 1957 flyttede Forsvarets Efterretningstjeneste ”FE” til Sydamager, hvor man oprettede station på gården Aflandshage. Tre gårde og jorde på Sydamager var allerede i 1942 blevet eksproprieret til militært formål.

På Dragør Fort kan man se, hvor kanonbatterier stod og de 2 x 250 m2 kommandorum ligger på 1. sal på hver side af porten. På Kongelundsfortet ser man de tre kanonstillinger og generatorrum uden for Kongelundsfortet lige op ad Kongelundshallen.

10. april 2007. 40 mm kanonbatteri ved Kongelundsfortet. (Foto: Dines Bogø).

Fundament til Nike-batteriet ligger på Frieslandsvej. På gården Birkelund på Fælledvej lå Hawk-batteriet. Fundamenter findes og området anvendes i dag af Ingeniørregimentet.

Sandagergård

Anlægget på Skydebanevej har haft forskellige navne: Søværnets Radiotjeneste, Forsvarets Centralradio, Forsvarets Efterretningstjeneste (Teknisk Sektor).

I Danmark havde man forskellige såkaldte ”Indhentningsstationer”, der bl.a. ligger/har ligget i Jylland, på Falster og Bornholm samt Sydamager.

Forsvarets Efterretningstjeneste. ”Station A”. Indhentningsstation og Fortolkningsstation. (Foto: Forsvarets Efterretningstjeneste).

Flere anlæg er overgået til fjernbetjening og andre helt nedlagt. På Bornholm nedlagte man som omtalt et meget stort anlæg. Det er ikke ensbetydende med, at ”FE” har forladt Bornholm.

På Amager er anlæggene fortsat i funktion og delt i to funktioner. Et anlæg, der indhenter oplysning om elektronisk aktivitet og et anlæg, der fortolker de oplysninger, man får fra de forskellige ”Aflytningsstationer”.

I Bornholmertårnet er der fra 2015 opbygget en større udstilling, der fortæller om FE’s aktiviteter, og om optakten til ”Den lange kolde Krig og nedtrapningen. Nedtrapningen foregik måske lidt for optimistisk?

2002. De 8 ”Domer” (runde telte) der er monteret på runde plader på tårnet, indeholder antenneudstyr. (Privatfoto).

På udstillingen får man en fornemmelse af, hvad der foregik på anlæggene, men meget er historie allerede nu, da den digitale udvikling går stærkt.

Af naturlige årsager er det ikke muligt at besøge FE’s anlæg, men flere gange i Dragør har vi ved arrangementer haft glæde af tidligere eller nuværende ansatte, der har løftet lidt af sløret for, hvad der sker hos Forsvarets Efterretningstjeneste og hvad der er myter.

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?