Politisk flertal udskyder beslutning for Lidl ansøgning på Kirkevej

Butikskæden Lidl vil etablere et nyt supermarked i stueetagen af ejendommen Kirkevej 137-139. I forbindelse med ansøgningen til Dragør Kommune har Lidl desuden anmodet om dispensation til at udvide den eksisterende bygning.

Illustration af den nye Lidl butik på Kirkevej i Dragør. Kilde Dragør Kommune

Dragørs By-, Erhvervs- og Planudvalg behandlede tirsdag den 10. september sagen hvor der skulle tages stilling til et tillæg til lokalplanen for at muliggøre udvidelsen.  Administrationen i Dragør har anbefalet, at By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender at der udarbejdes et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der muliggør udvidelse af stueetagen Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og som regulerer trafikafviklingen til butikken, men helt sådan gik det ikke på tirsdagens møde i udvalget.

Socialdemokratiet fremlagde på udvalgsmødet et ændringsforslag med ønske om at sagen udsættes til næste udvalgsmøde hvilket blev godkendt og dermed er Lidl-planerne skudt lidt frem i tiden.

Allerede den 27. maj i år kunne DragørNyheder.dk afsløre at der var ændringer på vej for ejendommen på Kirkevej 137-139 i det flere eksisterende lejere var blevet mødt med opsigelser eller forslag til afståelse. I maj var der imidlertid ingen oplysninger om at det var supermarkedsgiganten Lidl som var på spil.

Lidl har ansøgt om en dagligvarebutik med et samlet areal på ca. 1.010 m² – hvoraf ca. 240 m² udgøres af tilbygning til den eksisterende forretningsbygning. Tilbygningen placeres på områder, hvor der i dag er baldakin (udendørs overdækning) mod Kirkevej og varegård mod parkeringspladsen. Lidl begrunder arealbehovet for tilbygningen med, at der derved opnås et reelt salgsareal i butikken på over 700 m². Ansøger oplyser, at det gennemsnitlige salgsareal for discountbutikker i Dragør i dag er 761 m².

Illustration / oversigtskort. Kilde: Dragør Kommune

Varelevering planlægges at ske via p-arealet. Antallet af p-pladser er i dag på 64 og der forventes fremover at blive 61 p-pladser. Det vurderes, at antallet er tilstrækkeligt, fremgår det af sagsfremstillingen fra kommunen.

Sagen falder sammen med at det netop i denne uge, onsdag den 11. september, blev offentliggjort at coop har købt Meny´s gamle ejendom på Krudttårnsvej af Boligselskabet Strandparken hvor der skal opføres en ny SuperBrugsen.

DragørNyheder.dk følger op…

Seneste artikler

 

Fik du læst?