Politisk flertal udskyder beslutning for Lidl ansøgning på Kirkevej

Butikskæden Lidl vil etablere et nyt supermarked i stueetagen af ejendommen Kirkevej 137-139. I forbindelse med ansøgningen til Dragør Kommune har Lidl desuden anmodet om dispensation til at udvide den eksisterende bygning.

Illustration af den nye Lidl butik på Kirkevej i Dragør. Kilde Dragør Kommune

Dragørs By-, Erhvervs- og Planudvalg behandlede tirsdag den 10. september sagen hvor der skulle tages stilling til et tillæg til lokalplanen for at muliggøre udvidelsen.  Administrationen i Dragør har anbefalet, at By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender at der udarbejdes et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der muliggør udvidelse af stueetagen Kirkevej 137-139 til dagligvarebutik og som regulerer trafikafviklingen til butikken, men helt sådan gik det ikke på tirsdagens møde i udvalget.

Socialdemokratiet fremlagde på udvalgsmødet et ændringsforslag med ønske om at sagen udsættes til næste udvalgsmøde hvilket blev godkendt og dermed er Lidl-planerne skudt lidt frem i tiden.

Allerede den 27. maj i år kunne DragørNyheder.dk afsløre at der var ændringer på vej for ejendommen på Kirkevej 137-139 i det flere eksisterende lejere var blevet mødt med opsigelser eller forslag til afståelse. I maj var der imidlertid ingen oplysninger om at det var supermarkedsgiganten Lidl som var på spil.

Lidl har ansøgt om en dagligvarebutik med et samlet areal på ca. 1.010 m² – hvoraf ca. 240 m² udgøres af tilbygning til den eksisterende forretningsbygning. Tilbygningen placeres på områder, hvor der i dag er baldakin (udendørs overdækning) mod Kirkevej og varegård mod parkeringspladsen. Lidl begrunder arealbehovet for tilbygningen med, at der derved opnås et reelt salgsareal i butikken på over 700 m². Ansøger oplyser, at det gennemsnitlige salgsareal for discountbutikker i Dragør i dag er 761 m².

Illustration / oversigtskort. Kilde: Dragør Kommune

Varelevering planlægges at ske via p-arealet. Antallet af p-pladser er i dag på 64 og der forventes fremover at blive 61 p-pladser. Det vurderes, at antallet er tilstrækkeligt, fremgår det af sagsfremstillingen fra kommunen.

Sagen falder sammen med at det netop i denne uge, onsdag den 11. september, blev offentliggjort at coop har købt Meny´s gamle ejendom på Krudttårnsvej af Boligselskabet Strandparken hvor der skal opføres en ny SuperBrugsen.

DragørNyheder.dk følger op…

 
 

Seneste artikler

 
 
 

Fik du læst?

Meget mere end en trappe

Endelig blev den indviet: Dragør Skole har fået arkitekttegnet læringstrappe   Af Camilla Lærkesen Den har allerede været flittigt brugt, men fredag morgen inden efterårsferien

Læs mere »