“Kokkens hjørne”

Lidt ældre Dragørborgere får julelys i øjnene, når man siger ”Kokkens hjørne”. Slikbutikken med det tilnavn lå indtil 1956 på hjørnet af Kirkevej og Stationsvej. Mere officielt var det ”Konfektureforretningen Dragør Hjørnet” v/Arthur A. Jensen. Tlf. DR nr. 370.

Hvorfor blev det så kaldt ”Kokkens hjørne”?

1918. “Kokken”. Arthur A. Jensen på Dragør Fort. (Foto: Georg Lennild).

Af Dines Bogø

Arthur Jensen (1891-1978) var kok på Dragør Fort, da det militære anlæg kunne hejse kommando i 1914. Han blev efterfølgende en populær og meget aktiv mand i Dragør.

I 1925 blev det spillet tre revyer i Dragør. Arthur Jensen var med i Sommerrevyen. Han spillede Honolulus trafikminister, der rejste til Danmark for at studere jernbanedrift ved Amagerbanen.

1930. Dragør Hjørnet med “Højerup”. (Foto Thorvald Holte, Historisk Arkiv).

Det var i øvrigt i den revy, at ”Dragørs nationalsang” blev sunget første gang. “Dragør, Dragør, dejlige by” er skrevet af Kaj Holbech, der boede i Højerup (den oprindelige ejendom på Dragør Hjørnet).

I 1928 blev Arthur Jensen udnævnt til fuglekonge i Dragør Borgerforening. Man finder ham også på rollelisten i revyerne 1926 og 1933. I 1947 spiller og han med i ”En søndag på Amager”, som medlemmer af Dragør Boldklub opførte ved Blushøj på Engvej.

Kokken opfører en villa

Esther (redaktør Kaj Holbechs hustru) havde passet kiosken på Dragør Hjørnet. Da Arthur Jensen overtog den i 1934, stod der fortsat ”Dragør Hjørnet” over indgangen, men i daglig tale sagde man nu altid bare ”Kokken”.

1940. Tyske marinesoldater fra Dragør Fort og lokale foran “Dragør Hjørnet”. (Foto: Bunkermuseum Hanstholm).

Arthur Jensen havde allerede i december 1925 købt en af gårdejer Peter Petersens byggegrunde ved Kirkevej. I den lokale avis ”Dragør Posten” kunne man i juli 1926 læse, at Kok Arthur Jensen opfører ny villa i Sophus Falck Allé.

At vejen allerede i 1926 hed Sophus Falcks Allé var noget af en tilsnigelse.

Kokken indfører nyt vejnavn

På en stiftende generalforsamling i 1926 var Overdirektør Sophus Falck ved Redningskorpset blevet formand for den grundejerforening, hvor han havde opført sin sommervilla. Næstformand blev den tidligere sognerådsformand, gårdejer Peter Petersen fra Aldershvile, der havde solgt grundene.

På Arthur Jensens foranledning vedtog forsamlingen, at deres vej skulle hedde ”Sophus Falcks Allé”. Den tidligere sognerådsformand mente også, at Sognerådet i Store Magleby ikke ville komme med indsigelser.

Sophus Falck selv, der normalt ikke var beskeden, gav dog lidt udtryk for, at det var da for meget, men han lod sig ret hurtig overtale til at acceptere forsamlingens ønske.

Så det var ikke uden grund, at Arthur Jensen lod pressen tilflyde oplysning om den planlagte villa og hvad vejen hed.

I øvrigt skyndte ”Kokken” sig lige efter generalforsamlingen at opsætte et skilt ved Kirkevej med det nye vejnavn. Skiltet holdt til 1947, hvor det igen blev erstattet af et hjemmegjort vejskilt.

På befrielsesaftenen i 1945 delte Arthur Jensen slik ud til alle de børn, der endnu var oppe og som kiggede forbi ”Dragør Hjørnet”.

1947. Arthur Jensen og datteren Birthe Marie Samsøe-Jensen, der begge spillede med i “En søndag på Amager”. der blev opført i anlægget ved Blushøj. Dragør Boldklub var arrangør. (Foto: Historisk Arkiv, Dragør).

Som bekendt blev hjørnet og den øvrige ejendom revet ned i 1956-57. Der kom nye forretninger i nybygningen, men Arthur Jensen fulgte ikke med.

I 1975 blev han igen omtalt i medierne. Revyen fejrer 50 år og man udnævnte tre ”Æresrevytter”, nemlig Dr. Poul Dich, Kokken (Arthur Jensen) og ”Veri” (redaktør Verner Riiber).

15. juni 1957. “Kokken” har drejet nøglen om. Den 7. august 1957 rykkede Amagerbanken fra Stationsvej 7 til hjørnet og beboerne flyttede ind på Stationsvej 2-6 og Linde Allé 16-20. Bemærk relief med Amagerbankens logo på sydgavlen af Stationsvej 2. Stadig synlig under bestemte lysforhold. (Foto: Historisk Arkiv; Dragør).

I Dragør var der flere udsalg, der kunne friste byens børn. F.eks. Bamse og Slikmutter, men det er en hel anden historie.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?