Havde Amagerbanen sidespor på Sydamager?

Amagerbanen blev etableret i 1907 og langs strækningen på Østamager var der mange sidespor til fabrikker m.v. I Dragør var der planlagt flere sidespor.

1906. Planlagt havnebane i Dragør, der skulle afsluttes ved stensætningen ”Kødranden” på Strandlinien. Den blå linje er Løkkerenden, en kanal fra Middelalderen, der førte til de handelspladser, der lå lidt inde i landet. Kanal blev tildækket for ca. 120 år siden.

Af Dines Bogø 

Allerede i forbindelse med åbning af jernbanen i 1907, havde man planlagt en havnebane fra Dragør Station til Dragør Havn foran Strandhotellet. Arealet til havnebanen blev eksproprieret, men der blev aldrig lagt skinner.

Flere gange kiggede man efterfølgende på projektet. I 1918 tillader man foreningen ”Dragørs Fremme”, at de anlægger en spadseresti langs stranden på noget af det areal, hvor havnebanen evt. skal anlægges. Stien skal nedlægges, hvis man beslutter, at anlægge den havnebane, der skal ende ud for Strandhotellet.

Flere større gartnerfirmaer havde ønsket, at kunne sende grøntsager til Sverige via havnesporet og videre med fragtskib.

Værnemagten udbygger Amagerbanen

Efterhånden, som Luftwaffe udbyggede den sydelige del af Københavns Lufthavn, fik man behov for en jernbane. 

I forbindelse med de tyske flyvepladser i Værløse og Kastrup var der etableret sidespor, hvor der fra tankvogne kunne tappes brændstof. I Københavns Lufthavn i Kastrup sluttede brændstofsporet nøjagtig, hvor det nyeste kontroltårn fra 2008 er opført. 

Syd for Tømmerup Station blev der anlagt et skiftespor, hvor der var en forgrening ind i lufthavnen. I selve lufthavnen var der igen flere forgreninger. Der var spor til varetransport og bygningsmaterialer. Der var forgrening til området med brændstofdepoter. 

7. februar 1944. Uddrag af instruks til personalet på Amagerbanen. Åbning af sidespor til Københavns Lufthavn, Syd.

Et par år efter besættelsen blev Værnemagtens spor fjernet. Banens oprindelige spor til Dragør først blev taget op i 1957, da også godstrafikken stoppede.

Endnu et sidespor

Da anlæggene syd for lufthavnen med rullebaner, barakker og hangarer blev konstrueret i 1944-45, var der behov for en jernbane også til det område. 

Amagerbanens spor 1907-1957 (blå linje). Luftwaffes anlagte sidespor ind i Lufthavnen (rød linje). Planlagt sidespor rundt om Store Magleby landsby (grøn linje). (Kort udlånt af Morten Flint Larsen). 

Tæt ved Store Magleby Skole havde Luftwaffe opført ”Werft Magleby”, en større reparationshangar, der i dag kendes som Hollænderhallen.

I området lå flere af de såkaldte felthangarer (jordanlæg med camouflagenet). Man havde planer om, at opføre et større soldaterhjem ved Hollænderstien tæt ved Møllegade.

Området skulle forbindes med et jernbanespor, der i en ring skulle føres syd om Store Magleby Landsby fra stationen på Nordre Dragørvej 8 til Tømmerup Station.

En del markarealer blev beslaglagt eller lejet, men så blev det heller ikke til mere. Krigen sluttede og tilbage var mange barakker, tre hangarer og en 12 meter bred 8 km lang rullebane.

Der var desuden efterladt 24 felthangarer (27 var planlagt). De fleste af disse jordanlæg (på nær 3 stk.) blev sløjfet 1945-50.

Juli 1994. Møllegade 5. I midten Store Maglebygård, Møllegade 10 med postekspedition 1971-1999. “Ringer-Frederiks hus”, den gamle Store Maglebygård, lå til venstre op mod Kai Ribers gård. Ved træerne til højre på Hollænderstien skulle det tyske soldaterhjem have været opført i 1944. På marken midt i billedet lå der i syttenhundredetallet en gård. (Foto: Dines Bogø).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?