Kommunens økonomi – en status

Kuglerammen har været i brug på rådhuset. Dragør Kommune har sidst i september fået tal fra Social- og Indenrigsministeriet om regeringen og KL’s økonomiaftale, skat, tilskud og udligning mv. Den økonomiske situation er alvorlig, men der er muligheder for handling.

Illustrativt foto af en kugleramme

Bedre end forventet, men…

Det står nu klart efter økonomiaftalen, at kommunens økonomiske situation er den samme, som tallene viste ved udsendelse af det tekniske budgetmateriale midt i august 2019. Det vil sige det budgetmateriale, som har været i offentlig høring.

Det er bedre end forventet og skyldes primært en positiv økonomiaftale for Dragør og landets øvrige kommuner.

Udgangspunktet for de politiske budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen er:

  • At kommunens driftsøkonomi set over de næste fire år er i balance
  • At kommunen i de kommende år vil have en kritisk lav kassebeholdning, der ikke er robust i forhold til udsving
  • At der er ikke er taget højde for nye anlægsudgifter, herunder behov for øget vedligeholdelse af kommunens anlæg
  • At der heller ikke er taget højde for en række store udfordringer som bl.a. udligningsreform, omlægning af kommunal medfinansiering, kystbeskyttelse og fortsat udgiftspres på ældreområdet samt socialområdet.

Konklusion

Konklusionen er derfor, at der, trods en positiv økonomiaftale, fortsat er stort behov for, at kommunalbestyrelsen i budget 2020-2023 foretager svære, men nødvendige, prioriteringer om besparelser, flere indtægter eller/og frasalg af ejendomme.

Budgetproces

Økonomiudvalget har første behandlet kommunens budget 2020-2023 torsdag den 3. oktober 2019. De politiske forhandlinger forventes at slutte fredag den 11. oktober, hvorefter borgmesteren forventes at fremlægge et forslag til budgetforlig.

Kommunalbestyrelsen behandler det endelige budget på mødet torsdag den 31. oktober 2019.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?