Vandforsyningsplan 2018 – 2027

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har vedtaget Vandforsyningsplanen 2018 – 2027 på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 26. september 2019 kl. 19:00.

Vandforsyningsplanen omfatter de fremtidige retningslinjer for vandforsyningen i henhold til vandforsyningsloven.

Vandforsyningsplan – lovgrundlag

Bekendtgørelse om vandforsyningsplan § 2 stiller krav om, at kommunalbestyrelsen udarbejder, efter forhandling med de almene vandforsyninger i kommunen, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v., et forslag til en vandforsyningsplan. Bekendtgørelse om vandforsyningsplan, BEK nr. 831 af 27/06/2016 kan ses her:

Vandforsyningsplanen 2018 – 2027 er udarbejdet efter vandforsyningslovens §§ 14 og 14a, LBK nr. 118 af 22/02/2018:

KONTAKT

Tårnby Kommune Miljø
På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.
Telefon: 32 47 15 05

Seneste artikler

 

Fik du læst?