Lufthavnens udvidelse

Som bekendt åbnede Kastrup Lufthavn i 1925. Staten var forudseende, da man købte jord fra to store gårde. I ca. 25 år klarede man sig i lufthavnen med det oprindelige areal.

Lidt tilbageblik og kort omtale af Saltholmprojektet, der blev skrinlagt.

Af Dines Bogø

Efterfølgende er der opkøbt jordarealer mange gange, når baner skulle udbygges eller som omkring 1970, hvor der blev anlagt en helt ny bane 04-22 parallelt med den oprindelige fra 1943.

Da man indviede den nye terminal (VL-terminalen) i april 1939 ændrede man navn til Københavns Lufthavn, men ofte hører man stadig journalister og andre anvende det oprindelige navn fra 1925.

På Facebook kan man se nyheder fra CPH. Den nye Flight tracker er 40 minutter forsinket af sikkerhedsmæssige årsager.

Den mest drastiske i lidt ældre tid var nok, da Amager Landevej blev afbrudt i 1957 og den nye sydlige del af Englandsvej fra Løjtegårdsvej blev anlagt.

I 1944 og 1948 blev der tinglyst deklarationer på Amager om højde bygninger, træer m.v. af hensyn til lufttrafikken.

Kraftig udvidelse

Efter den megen snak om, at flytte lufthavnen til Saltholm endte det med, at man i stedet udbyggede lufthavnen på Amager, så den strakte sig langt mod sydvest. Mod øst flyttede man kystlinjen 1-1½ km ud i Øresund.

Udvidelse skaber arbejdspladser i selv lufthavnen, men også leverandører.

En del af Kastrups ældre villakvarter er forsvundet, men direkte mod syd ligger lufthavnens grænse fra 1925 stort set stadig ved det gamle kommuneskel på Ryvej. Nordstranden er ikke blevet berørt.

I CPH (Copenhagen Airport) taler man om, at trafik skal stige fra ca. 30 mil. passagerer årligt til 40 mil. inden for en kortere årrække.

Man forventer en stigning fra 30 til 40 mil passagerer. 10.000 ekstra permanente arbejdspladser?

Fra CPH’s har man gjort en del for at informere, ikke bare de mange tusinde, der arbejder i tilknytning til lufthavnen, men også naboer.

Den 3. oktober 2019 fortalte repræsentanter fra CPH om planlagte udvidelser. Mødet, der var åbent for alle, foregik i 3Fs lokale i Kastrup.

Fire medarbejdere fra CPH fortalte med fotos og plancher om de forskellige udvidelser. Primært omkring terminalområdet mod nord.

Driftsdirektør Kristian Djurhuus, miljøchef Inger Seeberg, chefprojektleder Henrik Juel Simonsen og trafikchef Dan Meincke fortalte og besvarede de mange spørgsmål.

CPHs miljøchef Inger Seeberg fortalte om miljøkvoter og svarede på mange spørgmål. (Foto: Dines Bogø).

Man lovede, at kigge på det med, at flykaptajner ikke altid følger reglerne, når de lige er kommet i luften. De permanente støjmålingsstationer er blevet udbygget med to transportable, som kan tages i brug. Spørgsmål om, hvor fly starter på bane 04R blev ikke berørt den aften. Man ønsker lokalt, at fly skal starte nordlige på banen.

Selv om trafikken stiger vil det ikke nødvendigvis betyde mere støj og flere starter og landinger. Maskinerne bliver større, men mindre forurenede og mindre støjende.

CPH har ingen planer om, at udvide det nuværende areal. De mange nybygninger og ombygninger kan holdes inden for området. Ingen planer om baneudvidelser. Der er ingen afklaring om evt. ændring af tværbanen 12-30, der bruges under særlig vindforhold.

De næste mange vil man fortsat se, at der bliver arbejdet mange steder i terminalområdet.

Man forventer kraftig stigning i antal medarbejdere og forøget aktivitet i de mange firmaer, der er leverandører til lufthavnen.

Der er mange ombygninger, der fortsat skal foretages for hele tiden at tilpasse ønsker/krav fra flyselskaber og myndigheder.

Mange af de tilstedeværende, der arbejder i lufthavnen, lyttede ekstra opmærksomt, når der blev fortalt om ændringer af personaleforhold. Kantine, omklædning, P-forhold m.v.

Der var en planche, hvor man så nogle grafer (TDENL-værdi) om støjforhold i CPH. Det er lidt manipulation med deltagerne, når man viser toppen af en graf. Det ser lovende og fint ud, men man ser måske 5-10 % af den øverste del af en graf. Så selv små minimale udslag ser imponerende ud.

Til venstre en graf om flystøj og antal flyoperationer. Men det var kun toppen med udsving, der blev vist på grafen. Th. som det ville have set ud, hvis man fik hele grafen med.

Minder lidt om engang repræsentanter fra Københavns politi på et møde i Dragør fortalte om, at det gik fremad med opklaring af cykeltyverier. ”Det sidste år havde man opklaret dobbelt så mange cykeltyverier i forhold til året før”. Nærmere udspurgt betød det i praksis, at man nu var oppe på, at have opklaret 8 promille af de anmeldte tyverier.

Forventninger de næste 30 år.

Fremtid

Så umiddelbart lyder det til, at der ikke skal eksproprieres jord. Vi vil få mindre støj og mindre forurening. SAS har f.eks. bestilt fly, der forurener 30 % mindre.

Der vil komme mere trafik på landjorden omkring lufthavnen og CPH vil satse meget på, at den kollektive trafik udbygges, så der ikke kommer yderligere trafikproblemer på Amager.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?