Dragør Kommune kan hæve skatten med 5,8 millioner kroner i 2020

Social- og indenrigsministeren har fordelt en ramme til skatteforhøjelser for 200 mio. kr. 10 kommuner, heriblandt Dragør, får mulighed for at hæve skatten uden individuel sanktion.

Foto: skat

Sammen med en række andre kommuner, lider kassebeholdningen også i Dragør, og de får nu mulighed for et økonomisk rygstød i form af ekstra skatteindtægter fra kommunens borgerne og virksomheder. Social- og indenrigsminister Astrid Kragh har givet grønt lys til at Dragør Kommune kan hæve skatterne for i alt 5,8 millioner kroner i 2020. Det meddeler Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Social- og indenrigsminister Astrid Kragh har fordelt en ramme til skatteforhøjelser for 200 millioner kroner til 10 kommuner, heriblandt Dragør, som får mulighed for at hæve skatterne med i alt 5,8 millioner kroner i 2020. Foto: PR

Det er nu op til de enkelte kommuner, om de vil udnytte den andel af rammen, de har fået. Og landets kommuner skal koordinere, at skatten ikke samlet set bliver højere i kommunerne i 2020. I aftalen med KL er derfor også afsat en pulje til tilskud til skattenedsættelser for at motivere til dette.

Budgetterne og skattefastsættelsen for 2020 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest den 5. november 2019.

Kommunerne kan regulere følgende skatter: Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat, grundskyldspromillen og promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme. Derfor står kommunernes tildelte andel af rammen som i tabellen som et beløb.

Fakta: Skatteudskrivningen for 2020

Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis kommunerne i 2020 under ét sætter skatten op, følger det af lovgivningen, at bloktilskuddet vil blive reguleret svarende til overskridelsen.

Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2020 åbnede for, at nogle kommuner kan hæve skatten med samlet op til 200 millioner kroner uden risiko for individuelle sanktioner.

For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er det også aftalt, at de kommuner, der sænker skatten for 2020, kan få et tilskud. Det vil dække en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år. Tilskuddene bliver opgjort efter budgetlægningen.

Regeringen har i den sammenhæng ikke videreført en betingelse om, at skatten ikke må hæves for at få tilskud fra to overgangsordninger vedrørende udligningen.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

 

 

Seneste artikler

1. B har sammen med 4.000 andre unge slået lejr på Bornholm. Foto: Tårnby Gymnasium & HF.

Folkemøde og folkefest

1. B fra Tårnby Gymnasium & HF deltog i Folkemødet på Bornholm, hvor demokrati og dialog var i fokus. Eleverne fik her, ud over muligheden for selv at lytte til og deltage i debatter, chancen for at møde politikere ansigt til ansigt.

 
 

Fik du læst?