Budget tanker ultimo oktober 2019

Vi har modtaget: Det formelle først. Dansk Folkeparti (DF) godkender sandsynligvis Dragørs budgetforslag ved andenbehandlingen om en god uge. Som vi har gjort ved hvert budget, thi en kommune skal have et budget.

Indlæg af Morten Dreyer (DF) Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

Det er ikke som i de sidste år et afklappet budget, hvor enkelthederne havde et flertal bag sig allerede ved førstebehandlingen.

I år er vanskelighederne langt større, men vi forventer at nå i mål trods udsættelserne af udmeldingerne fra den nye regering. Helst med et bredt flertal bestående af alle byrådets 5 partier.

I DF har vi overvejet en mindre skatteforhøjelse. Ikke af lyst, men for at undgå større beskæringer af kerneområderne og at sikre og bevare Dragørs særpræg, som er under pres grundet en fast udgiftsramme kombineret med en række udgiftskrav fra Staten, hvor vi stedse skal overtage flere opgaver fra Regionen bl.a. med efterbehandlinger af sygehus forløb.

Formelt set skulle DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) afhjælpe disse nye opgaver.  DUT indebærer, at staten ideelt burde kompensere kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer, som følge af blandt andet ny lovgivning mm. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver. Erfaringen er dog, at man ofte oplever, at Folketingets ønsker om nye opgaver ikke finansieres fuldt ud. Men at det pålægges den enkelte kommune at finde ud af noget.

Med en fast udgiftsramme betyder dette skred mod flere og nye opgaver, og dyrere opgaver, at vi tvinges til at skære ned over en bred kam på kommunens kerneydelser. Børn og Ældre.

Gennem snart 20 år har Dragørs skatteprocent ligget fast og hvert år har et flertal alligevel evnet at sammenflikke et budget, som fordeler et stedse mere stramt budget, hvor der er et begrænset antal muligheder for kompenserende midler.

Herved er Dragørs service gradvis blevet udsultet. I modsætning til gængs opfattelse, så ligger Dragørs skatteprocent ret langt nede, som nummer 19 ud af 98 kommuner.

DF er pragmatisk, og vi erkender, at vi i denne valgperiode er låst fast med skatten grundet konstitueringsaftalen. Ingen skatteændringer uden at AOV er enige om det.

Det er derfor vigtigt, at Dragør får flere borgere. Vi må sætte turbo på den byggemulighed vi trods alt har. Hovedgaden og Jægervej. Samt Rødtjørnen. Dertil halvdelen af Engvejsgrunden. Det må vi tage fat på, så snart budgettet er vedtaget, i indeværende år.

Med dette budget ser det ud til, at vi vil stå uden midler til næste års 2 kommende store udfordringer. En ændret udligningsordning, og et kommende digeprojekt. Hvor begge dele kan udfordre Dragørs økonomiske formåen.

Jeg håber at vi inden 2. behandlingen ser en løsning.

Morten Dreyer (DF)
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?