Søg midler til at gøre noget for andre

Du kan nå det endnu. Udfyld en ansøgningsblanket om støtte til frivilligt socialt arbejde her på hjemmesiden senest torsdag den 31. oktober 2019. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes at uddele støtten på udvalgets møde mandag den 2. december 2019.

Illustration: En gruppe unge mennesker udendørs i modlys med deres cykler - jublende

Det er snart ved at være frist for ansøgning til 2. runde af tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§18-midler). Har du et fedt projekt eller aktivitet i tankerne, udfylder du senest torsdag den 31. oktober 2019 ansøgningsblanket på dragoer.dk Husk at have dit NemID klar.

Nedenfor kan du læse Dragør Kommunes principper for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Aktivitetens formål

Aktiviteten er en frivillig indsats, der har et konkret formål, og skal udføres med henblik på at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer. Aktiviteten udføres primært af frivillige foreninger, grupper og netværk.

Målgruppen for aktiviteterne

Målgruppen for de støttede aktiviteter er socialt udsatte eller sårbare grupper, herunder:

  • sygdomsgrupper, f.eks. borgere med kronisk sygesygdomme, samt borger med fysisk eller psykiske lidelser
  • udstødte og marginaliserede grupper
  • udsatte børn og unge
  • udsatte voksne, herunder bl.a. misburgere, hjemløse og voldsramte
  • borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som har vanskeligt ved at blive integrerede
  • borgere med personlige eller sociale problemer
  • ældre med begrænset eller intet netværk
  • ensomme borgere
  • borgere i krise
  • pårørende til overnævnte målgrupper

Antal borgere

Aktiviteten er åben og skal komme et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere fra Dragør Kommune, som ellers ikke tilgodeses af andre tilbud. Foreningens regnskab og budgettet for aktiviteten vurderes forholdsmæssigt, herunder udgiftsniveauet i forhold til antal brugere.

Hvem støtten går til

Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde, og de dermed forbundne udgifter. Alle aktiviteter og projekter for frivilligt socialt arbejde skal udføres af frivillige.

Aktivitetens gavn og borgerinddragelse

Den frivillige indsats skal være afgørende, og udføres til gavn for andre end én selv og ens familie. Aktiviteten skal være borgerrettet, og skal have en direkte inddragelse af borger.

Lokal forankring

Aktiviteterne skal være lokalt forankret, og primært målrettet borgere i Dragør Kommune. Hvis en aktivitet vedrører borgere i flere kommuner, ydes der som hovedregel kun tilskud til borgere bosat i Dragør Kommune. Det skal  dokumenteres, at en landsforening benyttes lokalt af borgere bosat i Dragør Kommune.

Aktivitetens indtægter

Som udgangspunkt skal de frivillige sociale foreninger forsøge at skabe andre indtægter, så foreningen ikke alene baserer sig på kommunale tilskudsmidler. Det er muligt at få støtte til den frivillige del af en driftsoverenskomstdækket organisation eller forening. Dette gælder kun for de lønnede aktiviteter, som direkte vedrører koordineringen af den frivillige indsats.

Seneste artikler

 

Fik du læst?