Den ældre skolesti – fra ”Vængerne” til skolen

Uanset hvilken vejstrækning man taler om på de sociale medier varer det ikke længe før der dukker forslag op om, at man skal lave vejen om til et vaskebræt med masser af bump. Det uanset om det er en gennemgående vej eller en lille blind villavej.

Bemærkelsesværdigt er det, at Store Magleby kommune allerede i tresserne anlagde en speciel sti for at sikre de bløde trafikanter. Elever fra det vestlige Vængekvarter kunne cykle mere sikkert til Store Magleby Skole.

På et luftfoto fra april 1970 peger pilene på den sti, som Store Magleby kommune anlagde sidst i tresserne til skoleelever fra Vængekvarteret. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Af Dines Bogø

Der vil altid være bilister, motorcyklister, knallerister og elcyklister m.v. der kører for stærkt. Naturligvis ønsker alle at mindske antal ulykker. Gennem tiden har man forsøgt på flere måder, at minimere antallet og omfanget.

I forhold til de svageste trafikanter er den mest effektive måde, at adskille hurtig og langsom trafik.

Byplan 2 og 3

Da Store Magleby kommune i 1968-70 planlagde et nyt meget stort boligområde, var det fortsat vigtigt for planlæggerne at sikre svage trafikanter. Bl.a. fordi der i det nye område skulle ligge en ny stor skole, der senere fik navnet Nordstrandskolen.

Fordelingsvejen i det nye område hedder Hartkornsvej, der forbinder Nordre Dragørvej med Møllevej.

I første omgang blev vejstykket mellem Rytterager og Møllevej dog ikke anlagt. Man ventede på godkendelse af nyt boligområde (Byplan 6), hvor de forventede nye beboer skulle betale halvdele af vejen, som det var tilfældet for alle andre nye beboere langs Hartkornsvej.

Cykel- og skolestier

Gennem hele området blev der anlagt gang- og cykelsti for at sikre de svage trafikanter. Hartkornsvej skulle fordele overordnet trafik og vejen skulle selvfølgelig ikke benyttes af fodgængere og cyklister. Fra start var der nogle år også en ridesti langs vejen, men det gav problemer.

Skoleelever fra ”det østlige Vængekvarter” kunne benytte tunnel på Lundegårds Strandvej, når de via stierne skulle til skolerne.

Den gamle skolesti

Inden tunnel blev bygget ved børneinstitutionen på Harevænget, benyttede man i den vestlige del af Vængekvarteret allerede fra tresserne en skolesti direkte til Store Magleby Skole.

Den forudseende Kommunalbestyrelse i Store Magleby kommune anlagde en sti i slutningen af tresserne, så elever fra Vængekvarteret kunne komme sikkert i skole. Hvis streg angiver stien. Rød streg er en del af det senere overordnede stisystem fra 1972-73. Blå streg cykelstien med tunnel, der blev anlagt i 1979, så elever ikke skulle krydse og køre på den meget trafikerede Hartkornsvej. (Foto fra juni 2019, Kortforsyningen).

Mange har fortalt, at de kan huske den midlertidige sti, som de kørte på til Store Magleby Skole inden tunnel ved Harevænget blev bygget i 1979.

Stien var anlagt fra Mågevænget, derfra mod vest langs hækken op ad fem villaer. Så ad en gammel markvej til den tyske rullebane. Her svingede man kort til venstre og fortsatte så mod nord ad en anden tysk rullebane forbi Hollænderhallen til Store Magleby Skole. Det sidste stykke kunne man også køre ad den nyanlagte cykelsti på vestsiden af Hollænderhallen.

Vedligeholder og udbygger man gang- og cykelstier kan man håbe, at stisystemet anvendes, så der ikke dukker forslag op om, at ombygge overordnede veje, så disse bliver til de farlige blandingsveje.

31. oktober 1984. Hartkornsvej skulle oprindelig være aflastningsvej for Vængekvarteret samt tilkørselsvej for lokaltrafik og desuden fordelingvej for overordnet motortrafik på tværs af kommunen. Planer om motortrafik fra Vængekvarteret mødte modstand og åbninger blev aldrig etableret, men efterladt udelukkende som åbning for gående trafik. Ved åbningerne blev der opsat spærringer, da man konstaterede, at cyklister direkte kørte ud på vejbanen. Skolebørn kunne spare nogle sekunder ved at krydse Hartkornsvej ved Mågevænget. Teknisk forvaltning afspærrede bl.a. med sten, men de blev flyttet, som man ser på foto. (Foto: Historisk Arkiv).
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?