Budgetforlig indgået i Dragør

Politikerne i kommunalbestyrelsen har været i arbejdstøjet og fået forhandlet en politisk aftale i hus for næste års budget for Dragør Kommune. Mandag den 28. oktober 2019 er der indgået budgetforlig mellem partierne Venstre – Danmarks Liberale Parti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Tværpolitisk Forening.

Gruppebillede af politikerne bag forliget om budget 2020-23 - partibogstaverne V-O-A-T

Processen for budgetlægningen har været noget anderledes i år. Det skyldes primært den sene afholdelse af valg til Folketinget, som betød, at de overordnede økonomiske rammer for kommunerne og den konkrete betydning for Dragør først lå klar i udgangen af september måned. Trods tidspresset er det lykkedes politikerne at nå frem til et resultat for, hvordan budgettet skal se ud de næste år.

De enkelte forligspartier udtaler i den forbindelse om budgetaftalen for Budget 2020-2023.

Eik Dahl Bidstrup, Venstre udtaler:

”Som borgmester er jeg glad for, at vi i år har haft en god og konstruktiv budgetproces, som mundede ud i en bred aftale mellem AOVT. Der har i budgettet i år været brug for en markant styrkelse af kassebeholdningen som en konsekvens af, at vi har bygget blandt andet en ny svømmehal og renoveret Hollænderhallen. Derfor har det været essentielt for Venstre, at aftalen indebærer, at der skal ske en meget stram styring af driften, og der alene indgår driftsudvidelser på få prioriterede områder.”

Han fortsætter: ”Generelt fastholdes serviceniveauet på et godt og ansvarligt niveau for vores borgere. Det indgår ligeledes i budgetaftalen, til stor glæde for Venstre, at indkomstskat, grundskyldspromille og dækningsafgift fastholdes uændret i 2020. På mit forslag igangsættes et strukturprojekt med markant borgerinddragelse, med henblik på at identificere områder, hvor der kan findes større permanente driftsforbedringer for en samlet effekt på 12 mio. kr. årligt fra 2021 og fremefter. Venstre ser frem til samarbejdet med ansatte og borgere om dette projekt.”

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, udtaler:

”Det er årets vigtigste opgave for et byråd at vedtage årets budget. Ingen udgifter kan afholdes uden budget. DF har gennem 10 år i træk, lige siden vi kom i byrådet i 2010, naturligvis deltaget som aktiv partner. I år var budgetproceduren meget atypisk, da alle beslutninger blev flyttet rundt på grund af den nye regerings forsinkelser. Stor tak til forvaltningen, som alligevel evnede at holde tungen lige i munden.”

Han fortsætter: ”For DF er det glædeligt, at vi kunne fastholde serviceniveauet på både ældre- og børneområdet.”

Allan Holst, Socialdemokratiet, udtaler:

”Budgettet for de næste fire år er på plads. Det blev så de fire partier, AOTV, der i opløbet fandt sammen om budgettet. Ingen partier får alle ønsker med. Socialdemokratiet kan stå inde for budgettet, som det ser ud nu.”

Han fortsætter: ”Så tak til de øvrige partier, hvor alle har fået lidt og givet lidt. Det er et godt udgangspunkt for opbygning af en fornuftig velfærd og en god økonomi for de kommende år.”

Peter Læssøe, Tværpolitisk Forening, udtaler:

”I Liste T er vi glade for at deltage i dette års budgetforlig, som er blevet til efter en god og tillidsskabende proces med deltagelse af alle partier. Med den nuværende økonomiske situation har Liste T’s fokus været, at vi ville være med til at skabe et budget, hvor vi får styr på drift og kassebeholdning. Det er budgettet et udtryk for.”

Han fortsætter: ”Vi er tillige rigtig glade for, at de senere års nedskæringer på børneområdet er stoppet med dette budget.”

Godkendes den 31. oktober 2019

Budgetforliget skal godkendes i kommunalbestyrelsen torsdag den 31. oktober 2019. Budgetaftalen med forligsteksten og tallene bag kan ses nedenfor.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?