Konservative: “Dragør er på vej ud over afgrunden”

Dragørs husholdningsbudget for perioden 2020-2023 er netop indgået i et forlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Liste T. Konservative valgte efter knap to en halv ugers intenst forhandlingsforløb, at udtræde af forhandlingerne, grundet uenighed i bæredygtigheden i det netop indgåede forlig og råber nu vagt i gevær for Dragørs fremtid.

Konservative frygter at Dragør er på vej mod afgrunden med det nyligt indgåede budgetforlig hvor Kommunen blandt andet skal låne 20 millioner kroner for at styrke likviditeten. Foto: DragørNyheder.dk

Det er de Konservatives vurdering, at den økonomiske situation er, at Dragør er i en situation med en alt for lav gennemsnitlig kassebeholdning, et anlægsbudget der er så lavt at end ikke kommunens bygninger og veje kan vedligeholdelse og det indgåede driftsbudget ikke levner mulighed for at styrke kassebeholdningen, skriver de i en pressemeddelelse som blev udsendt kort efter offentliggørelsen af AOVT´s indgåede budgetforlig mandag den 28. oktober 2019.

Mens Dragør er på vej ud over afgrunden med en kassebeholdning der gør, at Indenrigsministeriet er tæt på at sætte os under administration, lukker forligspartierne øjnene og gældsætter kommunen. Jeg må konstatere, at der skal et massivt borgerligt flertal til, for at sikre Dragørs fremtid, og syntes det er trist, at Venstre som borgerligt liberalt parti, ønsker at låne til drift”.

Formand for DE konservatives vælgerforeningen, Kurt Christensen

I budgetforliget erfarer de Konservative, at den fremtidige politik i Dragør er at låne til driften. En vej der truer kommunens selvstændighed, da det vil være urealistisk at låne sig ud af problemerne, ligesom det bliver mindre attraktivt at bosætte sig i en kommune der har en usikker økonomisk situation, skriver Konservative i deres pressemeddelelse.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) bekræfter på de sociale medier at Kommunen i det indgåede budgetforlig skal en tur i banken og låne 20 millioner kroner til at styrke likviditeten. Borgmesteren oplyser ligeledes at de 20 millioner ikke vil indgå i kommunens drift. Det er ikke noget de konservatives Kenneth Gøtterup tror er realistisk:

-Det er et ædelt ønske om at det kun skal gå til likviditeten. Men låner de ikke har de kun en kassebeholdning lige over 20 millioner kroner i 2020. Hvis der er merforbrug i 2020 i forhold til det budgetteret vil merforbruget dræne kassen og så tager man jo af de lånte 20 millioner kroner. Når man ikke selv har råd til at spare op til kassebehodlning ved at bruge mindre end man tjener, er lånet jo inddirekte til driften. Det bliver ganske let at måle på, fordi vi hvert år kan se hvad kassebeholdningen er. er den lavere en det budgetteret har de brugt af lånet, siger Gøtterup til DragørNyheder.dk.

Kenneth Gøtterup (C). Foto: Dragør Kommune

I pressemeddelelsen fra De Konservatives skriver de at deres forslag til et budget var, at der ikke optages lån og skatten holdes i ro. At der i 2020 bliver udmøntet en rammebesparelse på 15 millioner kroner som er stigende til 20 millioner kroner i 2021-2023. Samtidig peger de Konservative på, at politikerne skal gå forrest og slanke den politiske udvalgsstruktur med færre udvalg som vil kunne bidrage med 800.000 kroner i færre udgifter til honorarer til kommunalbestyrelsen.

I pressemeddelelsen fra de Konservative udtaler gruppeformand, Kenneth Gøtterup endvidere;

-Forhandlingerne mellem partierne er foregået i et positivt forhandlingsklima og det vil jeg gerne kvittere for. Men Dragørs økonomiske situation er meget alvorlig, og vi må konstatere, at Dragørs kommunalbestyrelse ønsker at føre en meget rød politik. At låne 20 millioner kroner til at dække vores driftsudgifter er på ingen måder en del af Konservatives DNA og tilgang til en ansvarlig økonomisk politik. Når kassen er tom, må man tage ansvar for at bygge den op, ved ikke at bruge mere end man tjener. Ikke ved at gældsætte borgerne. Denne røde linje startede allerede i 2018, hvor AOV satte taksterne op for SFO, samtidig med at man forringede tilbuddene og dermed lavede en skjult skattestigning for børnefamilierne. Dragør har brug for at politikerne sætter tæring efter næring, og at vi ikke opfører os som deltagere i luksusfælden, der blot tror at pengene kan lånes andre steder, udtaler Gøtterup og fortsætter;

-At man vil undersøge om der kan laves strukturelle forandringer i Dragør der kan frigive midler på driften, er vi enige i. Men, at vi som politikere fratager direktionen og politikerne deres ansvar og lægger opgaven i 17.4 udvalg, hvor medarbejderne skal finde løsningerne, er vi ikke enige i. Hvis det er så let, som forligspartierne mener, kan det undre, at vi ikke tidligere selv har løst og peget på mulighederne som politikere. Konservative mener, at den nye direktion der tiltræder 1. januar 2020, bør vurdering af den mest effektive drift af kommunen og fremlægge deres vurdering i juni 2020, hvor budgetforhandlingerne om de kommende år kan påbegyndes. Og endelig er det meget kritisabelt, at ingen af partierne har ønsket at gå forrest i besparelserne og slanke den politiske udvalgsstruktur fra fire stående fagudvalg til to. Ingen har ønsket at bringe deres egen formandspost i spil og sætter egne behov for lønnet poster, over kommunens reelle økonomiske situation, afslutter de Konservatives gruppeformand Kenneth Gøtterup.

Som et supplement har de Konservative desuden fremsat følgende budgetforslag (Kilde: Konservative, Dragør)

  • Alle ekstra indtægter i perioden lægges i kassen
  • Provenu ved salg af ejendomme og grunde lægges i kassen
  • Der ydes ikke i perioden tillægsbevillinger, uden der angives kompenserende besparelse i budgettet
  • Anlægsbudgettet revurderes og prioritering for 2020-2023 foretages på ny i januar måned 2020. Ved endelig prioritering sikres det, at vi forbedrer toiletforhold i/omkring by/havn.
  • Den økonomiske politik ændres til at kommunen har en gennemsnitlig kassebeholdning på 55 mio. kr. Når dette resultat er nået, revurderes budgettet af forligsparterne.
  • Direktionen pålægges at de senest i juni måned 2020 fremlægger en analyse af, hvorvidt der i Dragør kommune kan iværksættes strukturelle forandringer der kan frigive midler på driften. Direktionen kan efter eget ønske inddrage relevante parter i denne vurdering. Samtidig fremlægges i juni måned direktionens anbefaling af udmøntning af rammebesparelsen 2021.
  • Der er løbende hen over hver måned en orientering til Økonomiudvalget om status på udmøntningen af rammebesparelsen for 2020.

DragørNyheder spurgte Kenneth Gøtterup om det er hans vurdering at Dragør Kommune risikerer at blive sat under administration af indenrigsministeriet, hvortil han svarer; “Vi kommer på observationslisten når kassebeholdningen er 14.5 millioner kroner. I 2020 er den kun på lidt over 20 millioner kroner hvis ikke man låner eller sparer sig ud af det. Det er klart at der er længere til at vi når 14,5 når man låner 20 millioner, men det er uansvarligt at låne til til at styrke bankbogen”, slutter Konservatives Gruppeformand Kenneth Gøtterup.

Læs også: Budgetforlig indgået i Dragør

Seneste artikler

 

Fik du læst?