Pressemeddelelse – Budget 2020 vedtaget, nu starter “Strukturprojektet”

På kommunalbestyrelsesmødet 31. oktober blev budget 2020-2023 godkendt med stemmer fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Tværpolitisk Liste. Nu starter arbejdet med ”Strukturprojektet”.

Budget 2020-2023 indeholder relativt små justeringer, men til gengæld en nyhed i form af et ”Strukturprojekt”. Målet med Strukturprojektet er at finde et økonomisk råderum på 12 mio. kr. fra 2021 og i de efterfølgende år.

Så stor en del af de 12 mio. kr. som muligt, skal findes gennem større investeringer, strukturændringer eller ændret opgaveløsning, men hvis dette mål ikke kan nås, så skal de resterende penge findes ved servicereduktioner eller forhøjede indtægter.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup udtaler om projektet:

”Ambitionen med Strukturprojektet er at komme på forkant med budgetlægningen, så vi meget tidligt i processen får set på muligheder for større strukturelle omstillinger, der kan lette det økonomiske pres. Det kræver både analyser og dialog med medarbejdere og borgere i god tid inden de politiske budgetforhandlinger.
Jeg håber meget, at vi i fællesskab kan finde innovative tilgange til at løse de kommunale opgaver, men vi må også være realistiske og være parat til at diskutere servicereduktioner eller merindtægter”.

Strukturprojektet forankres i Økonomiudvalget med borgmesteren som formand, men der er lagt op til en bred og inddragende proces, hvor repræsentanter fra medarbejdere samt borgere i råd, nævn og brugerbestyrelser vil blive inviteret til forskellige møder og workshops.

Strukturprojektets anbefalinger forventes at ligge klar i maj 2020, så de kan indgå i budgetlægningen for 2021.

Yderligere information

Eik Dahl Bidstrup, Venstre, mobil: 30 10 10 78

Seneste artikler

 

Fik du læst?

100 år med gratis tandpleje

Børne- og ungdomstandplejen i København fylder 100 år og ifølge hovedstadens overtandlæge er der sket en kæmpe udvikling indenfor tandplejen siden 1923. Københavns kommune driver

Læs mere »