Invitation til Borgermøde om Dragørs skoler

Socialdemokratiet inviterer til Borgermøde om Dragørs skoler onsdag den 13. november 2019 kl. 20-22 i Dragør Skoles aula.

Til at sidde i panel har vi inviteret en politiker fra hvert parti og en repræsentant fra hver af de tre skolebestyrelser samt Ulla Erlandsen, formand for lærernes kreds 13.

Derudover har politikerne i Skoleudvalget bedt Dragør Kommunes Velfærdsdirektør Asger Villemoes Nielsen om at deltage i panelet.

Efter et kort oplæg fra hver paneldeltager opfordres panelet til at bidrage med kommentarer og meninger i en diskussion med borgerne om:

• Hvordan går det på vores tre skoler
• Hvordan ser vi fremtiden for Dragørs skoler
• Hvilke udfordringer på skoleområdet, skal vi have taget hånd om
• Hvordan får vi det bedste ud af de muligheder og ressourcer, vi har

Hvad: Borgermøde om Dragørs skoler
Hvornår: Onsdag den 13. november kl. 20-22
Hvor: Dragør Skole, Aulaen

Seneste artikler

 

Fik du læst?