Invitation til Borgermøde om Dragørs skoler

Socialdemokratiet inviterer til Borgermøde om Dragørs skoler onsdag den 13. november 2019 kl. 20-22 i Dragør Skoles aula.

Til at sidde i panel har vi inviteret en politiker fra hvert parti og en repræsentant fra hver af de tre skolebestyrelser samt Ulla Erlandsen, formand for lærernes kreds 13.

Derudover har politikerne i Skoleudvalget bedt Dragør Kommunes Velfærdsdirektør Asger Villemoes Nielsen om at deltage i panelet.

Efter et kort oplæg fra hver paneldeltager opfordres panelet til at bidrage med kommentarer og meninger i en diskussion med borgerne om:

• Hvordan går det på vores tre skoler
• Hvordan ser vi fremtiden for Dragørs skoler
• Hvilke udfordringer på skoleområdet, skal vi have taget hånd om
• Hvordan får vi det bedste ud af de muligheder og ressourcer, vi har

Hvad: Borgermøde om Dragørs skoler
Hvornår: Onsdag den 13. november kl. 20-22
Hvor: Dragør Skole, Aulaen

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Alumnedag på Tårnby Gymnasium

Efter flere års arbejde med karrierelæring, målrettet planlægning, en masse research og en standby grundet Coronanedlukning, er Tårnby Gymnasium nu klar til den første alumnedag onsdag 1.

Læs mere »