Innovation og verdensmål på 9. klassernes skoleskema

Hvert år bliver 9. klasserne på tværs af Dragørs skoler undervist en hel dag i demokrati, valg og medborgerskab. I år blev der stillet skarpt på lokalpolitik i et globalt perspektiv, da 9. klasserne arbejdede med at udvikle nye, lokale løsninger ud fra de 17 verdensmål.

Fredag d. 1. november arbejdede byens 9. klasser på at udarbejde forslag til Dragørs kystsikring samt innovative løsninger på, hvordan man kan nudge borgere til at smide skrald i skraldespanden, affaldssortere eller bevæge sig mere på byens legepladser.

Formålet var at sætte fokus på de unges indflydelse i både lokal og international kontekst med udgangspunkt i de 17 verdensmål.

Rasmus Johnsen åbnede 9. klassernes demokratidag d. 1. november på St. Magleby Skole.

”De unge skal vide, at de har en stemme”

Årets store demokratidag var udarbejdet som et samarbejde gennem skolerne, Ungdomsskolen, Ungdomsbyen og Dragør Kommune.

Malene Rungvald Christensen er leder af Ungdomsbyen og underviste de unge i de 17 verdensmål. For hende er det vigtigt, at de unge ved, at der er noget at gøre – både lokalt og globalt.

”De skal føle, at de er en del af visionen. De unge skal vide, at de har en stemme, og at de bliver hørt, selvom de ikke er myndige endnu. Næste gang de taler med deres elevrådsrepræsentant, håber jeg, at de ved, at de kan gøre en forskel,” siger hun.

Ved dagens afslutning præsenterede de unge deres ideer og prototyper for panelet bestående af repræsentanter fra Dragør Kommune samt studerende fra CONCITOs klimaambassade.

Fredagens panel:

  • Asger Villemoes Nielsen, Velfærdsdirektør at Dragør Kommune
  • Lisbeth Dam Larsen, formand for Skoleudvalget
  • Rasmus Johnsen, chef for Børn, Skole og Kultur i Dragør Kommune
  • Samt de Malaika Wandall og Lea Flindt fra CONCITOs klimaambassade

 

Fremtidens diger skal rumme de unge

Eleverne byggede forslag til ungdomsparker i lego, satte farvet tape på asfalten med retning mod containerne og tegnede farverige sorteringsspande i genbrugsplast med forslag til enten trampolinhop som tilløb eller basketkurv som mål i et forsøg på at gøre affaldssortering sjovt og fristende. Og en tyggegummivæg, hvor færdiggnasket tyggegummi kan blive afsat fremfor på jorden.

En gruppe piger har bygget en ungdomspark med en andedam, kunstig klippe, bænke, toiletter og vandposter.

Desuden kom de unge med forslag til, hvordan dele af fremtidens diger omkring Dragør kan udformes som rekreative områder for unge. Og hvis det stod til dem, så vil de gerne både have drive in-biograf på siden af diget, cafeer på toppen, skaterpark i fordybninger – og en McDonald’s.

Ifølge Asger Villemoes Nielsen er det ikke nogen dårlig ide at allokere et særligt område til de unge.

”Jeg synes, et ungdomsområde på diget ville være en fin ide – med en tyggegummivæg og betontrappe, hvor man kunne sidde og holde i hånden,” siger han.

De unge lærer, hvordan man nudger andre til adfærdsændringer. For eksempel med tape.

Lisbeth Dam Larsen stemmer i: ”Det er vigtigt at huske på, at vi har nogle ressourcer hos vores unge. Vi skal udnytte en nødvendighed til noget, der kan give glæde til rigtig mange, og derfor er der heller ingen grund til ikke at tage de unges gode ideer med. Det er jo dem, der i høj grad bruger faciliteterne udendørs.”

Og ifølge panelet så skal de unge rotte sig sammen, hvis de vil have indflydelse – for de unges brøl kan man nemlig ikke ignorere. Det kræver blot, at de brøler. Alle 9. klasserne blev i samme anledning opfordret til at melde sig under fanerne i Ungdomsskolens ungeråd, der får adgang til møder med lokalpolitikerne samt til at arrangere fremtidige arrangementer i Ungdomsskolen.

Virkelige dilemmaer fra slummen

De unge prøvede også at spille Slum Challenge, der er et interaktivt dokumentarspil, hvor deltagerne følger en ung mands liv i slummen i megabyen Manila.

Her stilles de unge foran en række dilemmaer, som manden møder, og oplever, hvordan hans liv former sig afhængigt af deres valg. Sparer du dine penge op, eller satser du dem alle i hanekamp? Spiser du din mad nu, eller gemmer du den til senere? Og tør du gå med en fremmed hjem, som tilbyder dig rent tøj og husly? Det er blot nogle af de ting, de unge tager stilling til og argumenterer for på mandens vegne.

 

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?