Mere forurening og støj ved en lufthavnsudvidelse?

Kan man både have en ambition om at skabe et bedre klima, renere luft og svagere støj, samtidig med, at man udvider Københavns Lufthavn (CPH) i Kastrup? Det har borgergruppen ”CPH uden udvidelse” svært ved at se, og derfor har de nu stillet en række spørgsmål til Københavns Borgerrepræsentation.

Støjen fra lufthavnen kan let reduceres med en række simple løsninger. Foto: PR

Men er problemet med udledning og støj nu også så stort i Dragør Kommune? På grund af nærheden til lufthavnen er der naturligvis en vis støj, og ifølge Miljøstyrelsens støjhandlingsplan fra 2018 er 283 boliger og 744 personer påvirkede af støj fra fly i Dragør. Hertil oplyser CPH’s miljøchef Inger Seeberg til TV2/Lorry, at fly støjer mindre nu end for 20 år siden.

”Dragør Kommune vil gerne have kortlagt både partikeludledning og støj fra lufthavnen, så vi for eksempel kan få flyene til at holde i kø, ”taxi’e”, i kortere tid på startbanen eller starte længere væk på B-3, hvor støjgenerne er væsentlig mindre for folk i Dragør, siger Uffe Partoza Jacobsen, som arbejder som flyingeniør, og samtidig er kontaktperson for Dragør Kommune i lufthavnens kontaktgruppe.

Er problemet med flystøj og forurening i virkeligheden så stort? Foto: CPH

Borgergruppe: Det er blevet markant værre

Borgergruppen ”CPH uden Udvidelse” har i samarbejde med Københavns Kommune og Google gennemført en kortlægning af partikelforureningen i København siden november 2018.

»Vi i borgergruppen er både fra Dragør, Tårnby og København. Mange amagerkanske borgere, også fra Københavnsområdet, siger, at både lugt- og støjgener fra lufthavnen er blevet markant værre. Det hjælper ikke på luftforureningen at plante træer eller købe CO2-kvoter”, har Helene Bach tidligere udtalt til minby.dk.

Det går lidt mod trenden med at være klimabekymret, når man nedtoner problemet, men ”det handler om at max grænserne specielt om natten ikke overskrides. Dertil er vi meget opmærksomme på partikelforurening som absolut skal kortlægges, også selvom det tilsyneladende – ifølge CPHs målinger – stadig ligger pænt indenfor EU grænserne”, siger Uffe Partoza Jacobsen.

Ifølge TV2/Lorry er antallet af natlige flyafgange (kl. 23-06, red.), steget fra 10.000 i 2006 til 16.000 i 2019, hvilket svarer til en stigning på 60%. Til gengæld støjer flyene som nævnt mindre nu end dengang.

Google har i knap et år i samarbejde med Københavns Kommune kortlagt luftforurening – koncentrationen af ultrafine partikler – på gade og vej i København. Der er særligt mange røde streger, altså en høj koncentration af ultrafine partikler, i nettet af småveje mellem Englandsvej og Amagerbrogade i det sydligste Sundby. Kortlægningen har ikke omfattet Tårnby Kommune, så det vides ikke, hvordan partikelkoncentrationen ville se ud syd for kommunegrænsen. – Foto: Kort: Københavns Kommune/Google

Seneste artikler

 

Fik du læst?